FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní
Název anglicky Chapter XVIII. Preparatory Criminal Proceedings
Autoři FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK.
Vydání 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, od s. 480-513, 34 s. 2019.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-306-0
Klíčová slova česky přípravné řízení; prověřování; vyšetřování; zkrácené přípravné řízení
Klíčová slova anglicky Preparatory Proceedings; Examination; Investigation; Fast-Track Preparatory Proceedings
Změnil Změnil: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Změněno: 5. 6. 2019 14:24.
Anotace
Tato hlava rozvádí výklad k přípravnému řízení jakožto prvnímu stadiu trestního řízení. Popisuje a vysvětluje formy přípravnéhořízení, jeho dvě fáze - prověřování a vyšetřování, rozhodnutí, která v přípravném řízení mohou být učiněna, orgány přípravného řízení, úkony v přípravném řízení, jeho lhůty, účast subjektů (zejména podzřelého, resp. obviněného) atd. Zvláštní pozornost je věnována zkrácenému přípravnému řízení a zahájení trestního řízení, stejně jako trestního stíhání, jehož zahájením je započata i fáze vyšetřování.
Anotace anglicky
This chapter elaborates on preparatory proceedings as the initial stage of criminal proceedings. It describes and clarifies forms of preparatory proceedings, its two phases - examination and investigation, decisions that may be made in their course, bodies active in preparatory proceedings, acts in preparatory proceedings, its deadlines, participation of subjects, namely of the suspect or accused etc. Special attention is paid to fast track preparatory proceedings and to the initiation of criminal proceedings as well as of criminal prosecution, which starts the phase of investigation.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 06:03