BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Autoři BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url epub
ISBN 978-80-210-9371-3
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky výzkum; eticko-právní aspekty; mentorink závěrečné práce; struktura závěrečné práce; bibliografické citace; formátování závěrečné práce; nedostatky závěrečné práce; prezentační dovednosti
Klíčová slova anglicky research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
Štítky epub_verze
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 12. 9. 2019 14:03.
Anotace
Multimediání elektronický výukový materiál  Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory si klade za cíl napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).
Anotace anglicky
The text with title "Methodology for processing the thesis" is a multimedia electronic education material [web side, script download Adobe Acrobat (PDF), and eBook reader (ePub)]. The aim of the publication is to help researchers orient themselves in the basic methodology of research and implementation of individual research steps. The chapters are chronologically sequenced in each phase of the research so as to allow easier passage through the process of research / thesis. The recommended standards and principles for the final work are reflected in the text.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2024 16:26