MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Abeceda pohybové aktivity dětí
Název anglicky An A-Z of Physical Activities for Children
Autoři MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-9405-5
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; pohybová aktivita; pohybová aktivita dětí; pohybový režim dětí; didaktika tělesné výchovy; výuka tělesné výchovy
Klíčová slova anglicky physical education; physical activity; Physical Activities for Children; educational Area Humans and Health; didactics of Physical Education; teaching Physical Education; educational field Physical Education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076. Změněno: 14. 11. 2019 13:12.
Anotace
Elektronická multimediální učebnice Abeceda pohybové aktivity dětí přibližuje a zdůrazňuje pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Učebnice propojuje vybraná teoretická a didaktická témata tělesné výchovy a výchovy dětí k pohybové aktivitě s praktickými videoukázkami a fotodokumentacemi ze školní i mimoškolní praxe a je zaměřena na utváření celkového pohybového režimu dětí ve škole i mimo školu. Publikace je primárně určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro mateřské školy, inspiraci zde však najdou také další pedagogičtí pracovníci zabývající se pohybovou aktivitou dětí ve volném čase.
Anotace anglicky
The electronic multimedia textbook features and emphasises children’s movement as one of the basic, vital needs of a child’s organism. The textbooks links selected theoretical and didactic topics of physical education and instruction of physical activities to children with practical video-sequences and photographs which document the school and outside school practice. The textbook is primarily aimed at elementary school and pre-school student teachers. However, other adults who deal with children’s physical activities in their free time can find the book inspiring, too. The textbook focuses on the design of the whole concept of children’s movement at school and outside school.
Návaznosti
MUNI/FR/0903/2017, interní kód MUNázev: Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy (Akronym: Utváření pohybového režimu dětí)
Investor: Masarykova univerzita, Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html   Verze souboru Šeráková, H. 14. 11. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1579961/95195831/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1579961/95195831/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1579961/95195831/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1579961/95195831/?info
Vloženo
Čt 14. 11. 2019 12:19, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • osoba PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
  • osoba doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • osoba PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
  • osoba doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 24. 9. 2023 08:21