Úvod

Elektronická výuková publikace Abeceda pohybové aktivity dětí přibližuje a zdůrazňuje pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Tato kniha navazuje na publikace, které propojily pohybovou aktivitu dětí s podporou zdraví a výchovou ke zdraví a jsou autorským nebo spoluautorským dílem autorů této knihy. Jedná se především o publikaci Tělesná výchova a zdraví (Mužík & Krejčí, 1997), učební text Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy (Nováček, Mužík, & Kopřivová, 2000), edukační program Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ (2014) vytvořený kolektivem autorů pod vedením Mužíka, Mužíkové a Dvořákové (dále jen program Pohyb a výživa) nebo elektronická publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity (Janošková, Šeráková, & Mužík, 2018). S texty uvedených i dalších citovaných publikací tato kniha inovativně pracuje a doplňuje je novými obrázky, fotografiemi nebo videoukázkami.

Předložená e-publikace se zaměřuje na základní informace vhodné pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele, vedoucí zájmových aktivit), kteří organizují pohybové aktivity dětí předškolního nebo mladšího školního věku. Dále je publikace určena studentům a učitelům 1. stupně ZŠ. Publikace nezahrnuje celou šíři didaktiky tělesné výchovy, pouze se snaží shromáždit a názorně přiblížit důležitá témata vztahující se tělesnému pohybu a tělesné výchově dětí.

Použité fotografie a videozáznamy byly získány na základě souhlasu příslušných osob nebo zákonných zástupců dětí. Děkujeme paní učitelce a žákům brněnské fakultní školy za možnost pořídit videozáznamy v tělesné výchově i v dalších formách pohybového režimu dětí. Děkujeme také všem studentům a dalším osobám za svolení k videozáznamům pohybových aktivit. Většina ukázek není předem nacvičená, protože nám šlo o zachycení přirozených situací a běžného procesu.


Autoři publikace

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FR/0903/2017
Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy (Utváření pohybového režimu dětí)

Projekt je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních opor pro nově koncipované předměty studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy dle aktuální akreditace (2016). Cílem je příprava elektronické multimediální učebnice a doprovodných materiálů propojujících teorii tělesné výchovy a výchovy k pohybové aktivitě s praktickými foto nebo videoukázkami ze školní praxe i z mimoškolních pohybových aktivit. V ČR zatím neexistují takto koncipované studijní materiály pro cílovou skupinu.

Tiráž

Abeceda pohybové aktivity dětí

Multimediální elektronický výukový materiál

Mužík, Vladislav | Šeráková, Hana | Janošková, Hana

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9405-5

© 2018–2019 Masarykova univerzita