Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Úvodní foto

K základním fyziologickým potřebám dítěte i dospělého člověka patří pohybová činnost. Přestože nedostatek pohybu nepociťujeme tak intenzívně jako nedostatek potravy či tekutin (hlad, žízeň), je pohybová činnost nepostradatelná pro správný vývoj a funkce lidských orgánů.

Již od narození se díky přirozenému pohybu (plazení, lezení aj.) vyvíjí svalový aparát dítěte a utváří se tzv. svalový korzet, který je nezbytný pro správný vývoj kostry a pro držení těla v různých přirozených polohách: v sedu, ve stoji, při chůzi, běhu apod. Tělesný pohyb podporuje i činnost vnitřních orgánů a doprovází téměř všechny mentální aktivity dítěte.

Objem spontánních pohybových činností zabírá u předškolních dětí často několik hodin denně. Podle doporučení mnohých autorů včetně amerických zdrojů (např. NASPE) jsou však minimální požadavky na spontánní pohybovou aktivitu jen 60 minut denně, což považujeme za nedostatečné. Spontánní aktivitu ale odborníci doporučují doplnit denně řízenou pohybovou aktivitou v délce trvání alespoň 60 minut. (číst dále)

Ke stažení

Zdravotně preventivní pohybové aktivity
Stáhnout publikaci ve formátu PDF
Zdravotně preventivní pohybové aktivity
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autoři publikace

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Publikace vznikla s podporou projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/0942/2016) „Multimediální výukové e-publikace jako inovativní prvek ve výuce zdravotně preventivních a pohybových předmětů“ realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Teoretická část publikace plyne z poznatků projektu „Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (MUNI/A/0994/2016)“.

Cílem práce je inovace zdravotně preventivních a pohybových předmětů v oborech Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Výchova ke zdraví. Vypracované elektronické výukové materiály jsou určeny studentům učitelství, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům k rozvoji pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, k prohloubení jejich znalostí i k inspiraci.

Tiráž

Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Multimediální elektronický výukový materiál

Janošková, Hana | Šeráková, Hana | Mužík, Vladislav

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8890-0 (online : HTML)
ISBN 978-80-210-8891-7 (online : ePub)

© 2018 Masarykova univerzita