Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Pohybové aktivity v přírodním prostředí

Pohyb na čerstvém vzduchu s sebou nesporně přináší mnoho zdravotních benefitů. Dochází ke zvýšení pohybové aktivity jedince, a tím k většímu zatížení podpůrně – pohybového aparátu a ostatních tělních soustav, při pohybu v lese či v jiné zeleni dochází ke snížení stresu a mentální únavy. Děti pravidelně se pohybující venku v přírodě bývají méně často nemocné. V období školní docházky je pohyb na čerstvém vzduchu značně redukován dopoledním (ale i odpoledním) setrváváním v budově. Za účelnou formu výuky, kdy je učivo různých předmětů propojováno s pohybovou aktivitou v terénu (tj. mimo školní budovu), je považována integrovaná terénní výuka.

Pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika

Doprovodný obrázek

Mezi nejpopulárnější aktivity v přírodě u nás patří turistika. Jde o souhrn dovedností a znalostí spojených s aktivním pohybem v přírodě včetně kulturně – poznávacích činností. Nejrozšířenějším druhem turistiky je turistika pěší, která využívá nejpřirozenějšího pohybu – chůze – ve formě vycházek, výletů, túr, dálkových pochodů, etapových pochodů apod. Je vhodná pro všechny věkové kategorie s přihlédnutím ke zdraví, schopnostem a dovednostem účastníků. Náročnější formou je vysokohorská turistika, která vyžaduje dobrou tělesnou kondici, specifické znalosti a dovednosti.

Velmi oblíbenou se stává cykloturistika, při níž jsou pohybové aktivity spojeny s jízdou na kole. Kolo umožňuje přesuny na větší vzdálenosti, větší rychlostí a současně ponechává možnost intenzívního vnímání okolí. Cyklista musí ovládat techniku jízdy na kole v různých terénech, být schopen opravit závady na kole a udržovat vhodný technický stav kola. Nedílnou součástí výstroje a výzbroje cyklisty by měla být ochranná přílba.

V letním období získává stále více příznivců vodní turistika (sjíždění řek, windsurfing, paddleboard apod.), v zimním období turistika na lyžích a bruslení.

Obdobou bruslení na zamrzlých plochách v zimním období je v jarním, letním i podzimním období stále populárnější in-line bruslení. Jde o komplexní pohybovou aktivitu, při níž se do činnosti zapojují všechny svaly těla a která je přirovnávána svojí náročností k cyklistice nebo k běhu. Má příznivý vliv na formování postavy a spalování tuků. Součástí výstroje a výzbroje bruslaře jsou chrániče a ochranná přílba.

In-line bruslení, cykloturistika, vodní turistika
Přehrát video