RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)
Název česky Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)
Název anglicky Statistical data analysis (with SPSS)
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Petr SOUKUP (203 Česká republika) a Petr MAREŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2. přepracované vyd. Brno, 573 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00111712
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-9247-1
Klíčová slova česky Statistika; analýza dat; měření; deskriptivní statistiky; regresní modely; faktorová analýza; seskupovací analýza
Klíčová slova anglicky Statistics; data analysis; SPSS; measurement; descriptive statistikcs; regression; factor analysis; cluster analysis
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 16. 4. 2020 19:00.
Anotace
Kniha seznamuje čtenáře se základními pojmy statistiky a uvádí výklad postupů analýzy kvantitativních dat. Postupuje od desriptivních statistik k regresním modelům (lineárním a logistickým)a výklad zakončuje postupy faktorové a seskupovací analýzy. Vše je ilustrováno výpočetními postupy v rámci prgrami IBM SPSS.
Anotace anglicky
The book is an introduction do statistical data analysis. It begins with basic concepts os statistics. Then explains how to calculate descriptive statistics (frequencies, crosstabs). At the end it explains regression model (both linear and logistic) and multivariate procedures as factor analysis and cluster analysis. All statistical methods are illustrated and explained by IBM SPSS procedures.
VytisknoutZobrazeno: 24. 2. 2024 07:01