PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ a Vojtěch ŠTILEC. LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht. In Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht
Název česky LiLa - Metodický portál pro práci s autentickými texty ve výuce němčiny
Název anglicky LiLa – Methodological Portal for Work with Authentic Texts in German Classes
Autoři PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ a Vojtěch ŠTILEC.
Vydání Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Didaktizace autentických textů, recepce veřejných textů, linguistic landscapes
Klíčová slova anglicky Didactisation of authentic texts, perception of public texts, linguistic landscapes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Změněno: 2. 4. 2020 20:55.
Anotace
Das ursprünglich kulturwissenschaftliche Konzept der „linguistic landscapes“ findet seit einigen Jahren auch in anderen als streng kulturwissenschaftlichen Fachrichtungen Anwendung. Neulich erschienen mehrere Publikationen über theoretische Grundlagen zur Verwendung der authentischen und öffentlichen Texte im Fremdsprachenunterricht, sowie über praktische Entwürfe und deren Vorteile für die Fremdsprachen- und Kulturvermittlung. Der vorliegende Beitrag stellt das Projekt „LiLa“ vor, das an diese neuesten Trends anknüpft und sie in praktischen Didaktisierungen umzusetzen versucht.
Anotace česky
Koncept „Linguistic landscapes“ se neomezuje pouze na kulturologii, v rámci kteér vznikl, ale expanduje stále více do dalších vědeckých disciplín a v neposlední řadě i do didaktických plánlů. V poslední době se objevilo několik publikací o teoretických základech pro používání autentických a veřejných textů ve výuce cizích jazyků, jakož i s praktickými návrhy a jejich výhodami pro výuku cizích jazyků a kulturní vzdělávání. Tento článek představuje projekt „LiLa“, který vychází z těchto novějších trendů a snaží se je převést do praktických výukových materiálů.
Anotace anglicky
These days, the cultural-scientific concept of "linguistic landscapes" isn´t used strictly in cultural-scientific disciplines anymore. Recently, several publications have appeared on theoretical foundations for the use of authentic and public texts in foreign language teaching, as well as on practical designs and their advantages for foreign language and cultural education. This article introduces the project "LiLa", which builds on these latest trends and tries to translate them into practical teaching materials.
Návaznosti
MUNI/FR/1125/2018, interní kód MUNázev: Metodický on-line portál pro učitele němčiny se zaměřením na kulturní kompetence ve výuce (Akronym: Portál pro němčinu)
Investor: Masarykova univerzita, Fond rozvoje MU
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 21:30