SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum
Název česky Pojetí geografického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech ČR
Autoři SPURNÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Petr KNECHT (203 Česká republika, domácí) a Hana SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Research in Geographical and Environmental Education, Taylor & Francis, 2021, 1038-2046.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/21:00118746
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807
UT WoS 000552092400001
Klíčová slova česky Catlingova typologie, kurikulum, geografické vzdělávání, pojetí geografie, geografie pro základní školy, geografie pro střední školy
Klíčová slova anglicky Catling’s typology; curriculum; geography education; perspectives on geography; primary geography; secondary geography
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 14. 2. 2022 09:24.
Anotace
The geography curriculum at primary and secondary schools in Czechia is undergoing a revision. This study aims to identify aspects of the current curriculum that may assist in the formulation of recommendations in the revised curriculum. We use a deductive content analysis approach based on Catling’s typology of perspectives on geography education. This typology follows in the tradition of geographical thought and describes, for example, the following categories: Globalist, Earthist, Interactionist, Placeist, and Environmentalist. The findings show inconsistencies and misalignment between the stipulated objectives of geography education and the attainment of targets in the analyzed documents. The Czech geography curriculum exhibits (a) frequent occurrences of the Globalist perspective at secondary-level schools, which emphasizes a simple and non-relational approach to teaching; (b) low congruence between the perspectives stipulated in the curriculum at individual school levels; and (c) low congruence between the perspectives stipulated in the objectives of geography education and in the expected outcomes for individual school levels. Our results attempt to provide implications for the implementation of a new national geography curriculum in Czechia.
Anotace česky
Cílem studie je identifikovat pojetí geografického vzdělávání ve stávajících kurikulárních dokumentech (RVP ZV a RVP G) a formulovat možná doporučení pro probíhající revize těchto dokumentů. S využitím Catlingovy typologie pojetí geografie a geografického vzdělávání jsme realizovali obsahovou analýzu kurikulárních dokumentů, respektive částí zaměřených na geografii (zeměpis). Tato typologie pracuje s pojetími, jako jsou např. Globalista, Earthista, Interactionista, Placeista a Environmentalista. Výsledky ukazují inkonzistenci a nevyrovnanost mezi stanovenými cíli (charakteristikou vzdělávací oblasti) a očekávanými výstupy geografického vzdělávání v analyzovaných dokumentech. Převažuje (a) vysoká frekvence Globalistního pojetí v RVP G, která zdůrazňuje výuku zaměřenou na schopnost orientovat se ve všem bez hlubšího pochopení souvislostí; (b) nízká kongruence pojetími mezi jednotlivými vzdělávacími stupni a (c) nízká kongruence mezi pojetími, která jsou obsažena v cílech a očekávaných výstupech geografického vzdělávání pro jednotlivé stupně vzdělávání. Výsledky poskytují implikace pro implementaci revidovaného geografického kurikula.
Návaznosti
GA18-08315S, projekt VaVNázev: Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 23:39