SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar (Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture). In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. p. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar
Name (in English) Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture
Authors SOPOUŠEK, Jiří.
Edition Brno, Difúze a termodynamika materiálů VII, p. 85-88, 1998.
Publisher Ústav fyziky materiálů AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/98:00000921
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-214-1128-7
Keywords in English Equilibria;Fe-Cr-Mn-Ni-N;Nitrogenation;Calculation
Tags Calculation, equilibria, Fe-Cr-Mn-Ni-N, Nitrogenation
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 09:06.
Links
GA106/94/0307, research and development projectName: Vztah mezi strukturou a termodynamickými vlastnostmi soustav na bázi přechodových kovů s uhlíkem a dusíkem
Investor: Czech Science Foundation, The Relations Between the Structure and Thermodynamic Properties of the Transition Metals Based Systems with Carbon and/or Nitrogen
PrintDisplayed: 25/2/2024 12:27