Informační systém MU
SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999, s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance
Autoři SCHENKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Ondřej KOMÁREK (203 Česká republika).
Vydání Brno, Scripta, od s. 33-52, 19 s. Biology, 1999.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/99:00001540
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-210-2241-8
Klíčová slova česky máloštětinatci;řeky;distribuce
Klíčová slova anglicky Oligchaeta; River; Distribution; Patterns
Štítky distribution, Oligchaeta, patterns, River
Změnil Změnila: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., učo 1981. Změněno: 11. 12. 2009 09:27.
Anotace
The oligochaete fauna was studied at 28 small slightly influenced streams of the Morava River basin (Czech Republic). The influence of environmental factors such as altitude, distance from origin, temperature, pH, oxygen content and other was evaluated. Altitude, substrate type and mean width were statistically significant factors with respect to composition of oligochaete assemblages.
Anotace česky
Fauna máloštětinatých červů Oligochaeta byla studována na 28 malých mírně znečištěných tocích v povodí řeky Moravy. Byl vyhodnocen vliv faktorů prostředí jako nadmořské výšky, vzdálenosti od pramene, teploty, pH, obsahu rozpuštěného kyslíku a dalších. Pro strukturu společenstva máloštětinatých červů byla statisticky významná nadmořská výška, typ substrátu a průměrná šířka toku.
Návaznosti
MSM 143100010, záměrNázev: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy
Zobrazeno: 24. 6. 2024 01:37