HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. (The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.). In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. p. 103-130. ISBN 80-902439-9-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země.
Name (in English) The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.
Authors HOSKOVEC, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). p. 103-130, 28 pp. 1999.
Publisher Institut základů vzdělanosti University Karlovy
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-902439-9-1
Keywords in English Prussians; Prussian; Prussia; people; language
Tags Language, people, Prussia, Prussian, Prussians
Changed by Changed by: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947. Changed: 20/6/2007 14:03.
Abstract
Práce se zabývá Prusy, pruštinou a Pruskem. Dále stěhováním jména, zánikem jazyka a zmizením lidí i země.
Abstract (in English)
The work is concerned with the Prussians, the Prussian Language and Prussia. It deals with the shift of the name, decline of the language, and disappearance of the people and the territory.
PrintDisplayed: 25/6/2021 10:23