BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Name (in English) Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines
Authors BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ.
Edition 2. vyd. Brno, Elportál, 2023.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW PURL url html
ISBN 978-80-280-0462-0
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) výzkum; eticko-právní aspekty; mentorink závěrečné práce; struktura závěrečné práce; bibliografické citace; formátování závěrečné práce; nedostatky závěrečné práce; prezentační dovednosti
Keywords in English research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
Tags elportál
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 3/1/2024 11:20.
Abstract
Multimediální elektronický výukový materiál Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory je aktualizované, přepracované a doplněné vydání publikace. Cílem publikace je předání souhrnných informací potřebných pro zpracování závěrečné (kvalifikační) práce, podpora orientace v metodologii výzkumu a v realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Elektronická publikace je určena studentům předmětů LF: Diplomový seminář I - IV a LF: Propedeutika bakalářské práce I - IV.
Abstract (in English)
The multimedia electronic teaching material Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines is an updated, revised and supplemented edition of the publication. The aim of the publication is to provide comprehensive information necessary for the preparation of the final (qualification) thesis, to support orientation in research methodology and in the implementation of individual research steps. The concept of the presented research methodology is in accordance with the general scientific and research requirements, current legal regulations, the guidelines of Masaryk University (MU) and the Faculty of Medicine of Masaryk University (FM MU), including the Study and Examination Regulations MU.
PrintDisplayed: 18/5/2024 18:45