KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU (Non-Profit Sector and Municipalities in selected EU-countries). In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. p. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU
Name (in English) Non-Profit Sector and Municipalities in selected EU-countries
Authors KOZÁKOVÁ, Simona.
Edition 1. vydání. Brno, Evropská unie, obce a města, p. 101-107, 2000.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/00:00002334
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-2385-6
Keywords in English Non-Profit Organization; Municipality; Public Ressources; Germany; Austria
Tags Austria, Germany, municipality, non-profit organization, Public Ressources
Changed by Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 21/2/2001 15:04.
Abstract
Mluví-li se ve většině států EU o neziskových organizacích, uvažujíc se pouze soukromé neziskové organizace, což je ten nejpodstatnější rozdíl, pokud bychom měli srovnávat pojetí neziskového sektoru v ČR a ve státech EU. Postavení obcí je téměř shodné jako v ČR, protože jsou v těchto zemích, podobně jako u nás chápány jako veřejnoprávní korporace.
Abstract (in English)
If we tallk about Non-Profit Organizations in selected EU-countries, we tallk only about Nongovermental Non-Profit Organization. In the Czech Republic we tallk about Nongovermental and Privat Non-Profit Organizations too. The Municipalities are the same as in the Czech Republic - so they are statutory korporation.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 28/5/2023 19:06