HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin). Online. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 2000, B 47, p. 127-140. ISSN 0231-7664. [citováno 2024-04-23]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina
Name (in English) The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin
Authors HOLZBACHOVÁ, Ivana
Edition Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2000, 0231-7664.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/00:00003391
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Post-modernism; philosophy of science
Tags philosophy of science, post-modernism
Changed by Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 16/1/2001 12:06.
Abstract
Filozofie vědy u Feyerabenda a Toumina. Toulminovo zmírnění důsledků inkomensurability.
Abstract (in English)
Philosophy of Science in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin. Toulmin's version of post-modernism.
Links
GA401/99/1609, research and development projectName: Ontologie na konci 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Ontology at the end of 20th Century
PrintDisplayed: 23/4/2024 16:51