OCELKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA. Automatizace univerzitní prezentace. In UNINFOS 2001. Zborník príspevkov. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2001. s. 124-128. ISBN 80-228-1062-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Automatizace univerzitní prezentace
Název anglicky Automation of University Web Presentation
Autoři OCELKOVÁ, Šárka a Jaromír OCELKA.
Vydání Zvolen, UNINFOS 2001. Zborník príspevkov. s. 124-128, 2001.
Nakladatel Vydavateľstvo TU vo Zvolene
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14610/01:00009814
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 80-228-1062-2
Klíčová slova anglicky web presentation automation; web presentation development
Štítky web presentation automation, web presentation development
Změnil Změnil: Mgr. Jaromír Ocelka, učo 3278. Změněno: 12. 9. 2001 11:56.
Anotace
Univerzita se skládá z několika samostatných složek, pro každou jsou charakteris-tické určité typy informací. Každá složka má v rámci univerzitní prezentace vstupní stránku, na níž jsou hlavní odkazy na důležité typy informací, které jsou z větší části součástí této prezentace. V průběhu vývoje vznikla podpůrná databázová struktura pro automatizaci prezen-tace a knihovna funkcí. Vytvoření obojího podstatně zjednodušilo administraci, dal-ší vývoj a umožnilo snadnou informovanost o původu a aktualizaci jednotlivých dat na stránkách celouniverzitní prezentace.
Anotace anglicky
Masaryk University in Brno consists of several independent subjects, each of them characterised by certain types of information. Within University web presentation, each subject has its own home page containing links to major types of descriptive information whose details are mostly contained in the presentation as well. During the development of the presentation an independent supportive database and a library of administrative functions were built. Both these substantially sim-plify the administration and development of the presentation, and provide easy ac-cess to information about the origin and update state of individual web-presented information units.
Návaznosti
MSM 143300004, záměrNázev: Digitální knihovny
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Digitální knihovny
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 14:48