HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin). In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 109 - 113, 14 pp. ISBN 80-210-2724-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina
Name (in English) Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin
Authors HOLZBACHOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Vydání první. Brno, Filosofie po postmoderně, p. 109 - 113, 14 pp. 2001.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/01:00019679
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-2724-X
Keywords in English Philosophy of Science; Postmodrnity
Tags philosophy of science, Postmodrnity
Changed by Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 26/5/2006 10:00.
Abstract
Chápání filozofie vědy a vědy v díle P. Feyerabenda a S. Toumlina. Toulminova kritika postmoderny.
Abstract (in English)
Understanding of philosophy of Science and of Science in the work of P. Feyrabend and S. Tolmin. Toulmin's criticism of the postmodrnity.
Links
GA401/99/1609, research and development projectName: Ontologie na konci 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Ontology at the end of 20th Century
PrintDisplayed: 21/5/2024 01:59