JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR (The Budgetary Control at Municipalities in Czech republic). In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002nd ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena, 2002, p. 30-32. ISBN 80-8055-595-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR
Name (in English) The Budgetary Control at Municipalities in Czech republic
Authors JURAJDOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2002. vyd. Banská Bystrica, Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra, p. 30-32, 2002.
Publisher Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/02:00005510
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-8055-595-8
Keywords in English bungetary control; municipalities; audit
Tags audit, bungetary control, Municipalities
Changed by Changed by: Ing. Marek Bumbálek, učo 12368. Changed: 26/5/2003 18:49.
Abstract
Dle nové právní úpravy podléhají územně samosprávné celky přezkumu hospodaření. Tento přezkum provádí buď okresní úřad nebo auditor. Jelikož pro ně platí různé právní předpisy, může dojít k rozdílné interpretaci vykazovaných výsledků. Z toho důvodu je nutné tyto rozdílné postupy slaďovat.
Abstract (in English)
According the new law, municipalities are bound to check up their budgetary control. This check up si made by authorized employee of the District authority or the auditor. Both analysis have different rules, so it could lead to lower trust of published conclusions. Taht is the main reason for more compatibility of the documents and laws check up with the accent in capacity audit.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 26/5/2024 13:33