ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu (European Insurance Market as a Part of Financial Market). In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1st ed. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, p. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu
Name (in English) European Insurance Market as a Part of Financial Market
Authors ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS.
Edition 1. vyd. Bratislava, Mena, bankovníctvo, finančné trhy, p. 10-17, 2002.
Publisher Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-225-1621-X
Keywords in English insurance market; European insurance market; Czech insurance market; financial market; Federation of National Insurance Associations
Tags Czech insurance market, European insurance market, financial market, Insurance Market
Changed by Changed by: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Changed: 17/12/2002 10:03.
Abstract
V příspěvku je uvedena charakteristika pojistného trhu v Evropě. Jsou v něm uvedeny též principy jednotného pojistného trhu. Součástí příspěvku je porovnáni českého pojistného trhu a pojistného trhu v EU. V evropském kontextu má velký význam Evropský pojišťovací výbor (CEA), který zastupuje a podporuje činnosti a úsilí evropských pojistitelů. Tento výbor vykonává svou činnost prostřednictvím speciálních výborů a pracovních komisí.
Abstract (in English)
In the paper, there is introduced a characterization of the insurance market in Europe. The principles of the integrated insurance market are also introduced. A part of the paper is a comparison of the Czech insurance market and insurance market in the European Union. In European context, there has got a big importance The European Federation of National Insurance Associations (CEA), which represents and supports activities of European insurance companies. This Federation executes its activity by the medium of special committees and operating commissions.
PrintDisplayed: 20/6/2024 18:12