MACEK, Petr a Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Český hudební slovník osob a institucí
Název anglicky Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions
Autoři MACEK, Petr (203 Česká republika, garant) a Mikuláš BEK (203 Česká republika).
Vydání Brno, 2003.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/03:00008052
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Czech Music; Czech Musicians; Czech Music
Štítky Czech music, Czech Musicians
Změnil Změnil: PhDr. Petr Macek, Ph.D., učo 1731. Změněno: 28. 5. 2003 11:42.
Anotace
Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí (ČHSOI) pokračuje v tradici specializovaných lexikografických děl o hudební kultuře českých zemí. Po 40 letech od vydání posledního českého díla tohoto typu má být znovu zmapována hudební scéna prostřednictvím personálního slovníku. V několika fázích má být zpracováno a vydáno cca. 16 000 hesel o všech důležitých subjektech reprezentujících hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Vzhledem k současnému stavu poznání půjde o rámcový dlouhodobý projekt v trvání 10-12 let.
Anotace anglicky
The project of the Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions (CDMMI) follows the tradition of specialised lexicographical works on the music culture of the Czech lands. Its aim is to record the music scene again after forty years since the last work of this type was published. CMDPI will bring in several editorial stages cca 16.000 entries dealing with all relevant subjects, which represent the past and the present of music culture in the Czech lands. Considering the contemporary state of knowledge, the project will be a long-term one, with the supposed completion in 10 or 12 years.
Návaznosti
DA01P01OUK014, projekt VaVNázev: Český hudební slovník osob a institucí
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Český hudební slovník osob a institucí
GA408/01/1460, projekt VaVNázev: Český hudební slovník osob a institucí. Díl I.
Investor: Grantová agentura ČR, Český hudební slovník osob a institucí. Díl I.
VytisknoutZobrazeno: 3. 6. 2023 06:08