SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50, 15 s. ISSN 1212-365X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství
Název anglicky Social inclusion and the presupposition of cultural grounding of citizenship
Autoři SZALÓ, Csaba (203 Česká republika, garant).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova universita v Brně, 2003, 1212-365X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/03:00008129
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky political identity; cultural identity; nationality; citizenship
Štítky Citizenship, cultural identity, nationality, political identity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 17. 4. 2007 22:14.
Anotace
Text se zameruje na analyzu diskursu podle ktereho zakotvenost politických institucích ve sdílené kultuře je nutným predpokladem integrace moderní společnosti. První část pojednává o sociologii práva Jurgena Habermase a jeho teorii komunikatvního jedání která slouží jako základní teoretický referenční ramec interpretace vztahů mezi intergaci společnosti, legitimity sociálního řádu a motivaci sociálního jednání. Druhá část se soustředuje na diskursivní a institucionální propojenost národnosti a občanství. Vzájemná provázanost těchto dvou forem identity je zkoumána v kontextu duální krize legitimity a integrace moderní společsnosti. Třetí část analyzuje předpoklad podle kteráho politická identita občanství musí být zakotvena v kulturní identitě která slouží jako motivační síla solidarity a loajality politických aktérů.
Anotace anglicky
This paper subjects to critical analysis the idea that modern society can be integrated only if its political institutions will be grounded in a shared culture. The first part outlines Jürgen Habermas' sociology of law and his theory of communicative action which form the theoretical background for further exploration of the relation between integration of society, legitimacy of social order and motivation of social action. The second part deals with the question of discursive and institutional interdependence of nationality and citizenship in the context of the challenge of dual crisis of legitimacy and integration. The third part analyses the presupposition that citizenship as political identity must be based on a cultural identity serving as a motivational ground of solidarity and loyalty.
Návaznosti
GA403/01/1107, projekt VaVNázev: Formování nových sociálních identit jako důsledek krize legitimity ve střední a východní Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Formování nových sociálních identit jako důsledek krize legitimity ve střední a východní Evropě
MSM 142300001, záměrNázev: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Akronym: MAMIET)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Děti, mládež a rodina v transformaci
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 17:01