MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej (Real-estate Tax in the Czech Republic). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu. p. 117-126. ISBN 83-909381-6-2. 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej
Name (in English) Real-estate Tax in the Czech Republic
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Warszawa, Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, p. 117-126, 10 pp. 2003.
Publisher Kancelaria Sejmu
Other information
Original language Polish
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/03:00008622
Organization unit Faculty of Law
ISBN 83-909381-6-2
Keywords in English Tax ; Real-estate tax ; Self-government ; Public finance ; Communities ; Community budget
Tags communities, Community budget, Public finance, Real-estate tax, Self-government, tax
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 26/5/2004 13:13.
Abstract
Daň z nemovitosti je v rámci systému příjmů územní samosprávy v ČR důležitým zdrojem rozpočtových příjmů obcí. Současná právní regulace je přechodným řešením na cestě ke konstrukci zdanění pozemků, staveb a jiných jednotek daní ad valorem, což by znamenalo posílení tohoto zdroje prostředků z hlediska fiskálního, ale také posílení spravedlnosti v rámci zatížení daňových subjektů tímto daňovým břemenem.
Abstract (in English)
Real-estate tax is an important source of community budget incomes in system of territorial self-government administration incomes. Contemporary regulation is intermediate solving to construct land tax, building tax and taxes like this ad valorem. That would mean reinforcement of this income source in fiscal aspect and reinforcement of rightness talking about load of tax subjects with this taxes.
Links
IAA7166101, research and development projectName: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units
PrintDisplayed: 22/4/2024 22:07