KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví (European Union - Patients view and financing of healthcare). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, p. 2-5, 3 pp. ISSN 1211-6432.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví
Name (in English) European Union - Patients view and financing of healthcare
Authors KŘEPELKA, Filip (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví, Praha, Orac, 2003, 1211-6432.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/03:00008728
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English European Union; Healthcare; Services
Tags European Union, Healthcare, services
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 27/5/2004 15:29.
Abstract
Článek se zabývá mechanismy úhrad zdravotní péče o občany EU a judikaturou Soudního dvora v této oblasti
Abstract (in English)
The article analyses the mechanisms of reimbursement of healthcare for EU citizens and relevant case law of ECJ.
Links
GP407/02/D062, research and development projectName: Mezinárodní a evropské právní a etické standardy zdravotnického výzkumu v České republice
Investor: Czech Science Foundation, International and European Legal and Ethical Standards of Biomedical Research in Czech Republic
PrintDisplayed: 24/2/2024 11:01