BLAŽEK, Ladislav. Podniková ekonomika a management: Jak odpovědět na výzvy praxe? In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 139-145, 6 s. ISBN 80-210-3414-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podniková ekonomika a management: Jak odpovědět na výzvy praxe?
Název anglicky Corporate economy and management: How to answer the appeal of practice?
Autoři BLAŽEK, Ladislav (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Podniková ekonomika a management, od s. 139-145, 6 s. 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/04:00011477
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-3414-9
Klíčová slova anglicky development trends; humanity based management; forms of education
Štítky development trends, forms of education, humanity based management
Změnil Změnil: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Změněno: 1. 7. 2004 19:25.
Anotace
Vývojové trendy podnikové praxe směřují k požadavkům vysoké kvality a kreativity práce. Zatímco reálné příjmy a status neustále rostoucího počtu méně kvalifikovaných lidí stagnují či dokonce klesají, popřípadě tito lidé přicházejí nenávratně o práci, příjmy a zpravidla i společenská prestiž úzké špičky manažerů, i dalších vysoce kvalifikovaných specialistů, dosahují mimořádné úrovně. Tuto skutečnost musí vysokoškolská příprava odpborníků pro ekonomiku a řízení podniků náležitě reflektovat. Pozornost je třeba věnovat zejména rozvoji humanitně orientovaného managementu.
Anotace anglicky
Recent developments tend to the high quality and work creativity requirements. Whilst real incomes and constantly growing number of less qualified people status stagnate or even decrease or optionally these people are losing their jobs, incomes, generally social status of top managers and other qualified specialists reaches extremely high level. This fact should be reflected in the higher education preparation of specialists in economics and management. Attention should be devoted especially to the develpment of humanity based management.
Návaznosti
GA402/02/1563, projekt VaVNázev: Profesní samospráva jako fenomén občanské společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 20:35