ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet (A Master of Mystification Lobsang Rampa - Tibet imagined). Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 34, No 1, p. 12-19. ISSN 1212-8139.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet
Name (in English) A Master of Mystification Lobsang Rampa - Tibet imagined
Authors ROZEHNALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Masarykova univerzita, 2001, 1212-8139.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/01:00030640
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Lobsang Rampa; Orientalism; Tibet Imagined
Tags Lobsang Rampa, orientalism, Tibet Imagined
Changed by Changed by: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., učo 22632. Changed: 17. 6. 2008 19:11.
Abstract
Článek pojednává o autoru série knih o Tibetu píšícím pod pseudonymem Lobsang Rampa a vlivu jeho díla na západní představy o tibetském buddhismu.
Abstract (in English)
The article presents Lobsang Rampa, an author of a serie of books on Tibet, and the impact of his work on western knowledge of Tibetan Buddhism.
PrintDisplayed: 24. 1. 2022 04:17