KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency.
Název česky Počítačem podporované testy: vliv designu a problém ekvivalence
Autoři KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ.
Vydání Computers in Human Behavior, Elsevier Science, 2007, 0747-5632.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.344
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000241318000003
Klíčová slova anglicky computer-based assessment;speeded tests;equivalency;test design;ergonomics
Štítky computer-based assessment, equivalency, ergonomics, speeded tests, test design
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 28. 3. 2012 15:37.
Anotace
Nowadays, computerized forms of psychodiagnostic methods are often produced without appropriate psychometric characteristics, or without proving equivalency with conventional forms. Moreover, there exist tests with more than one computerized versions, which are mostly designed differently. Study I focused on the impact of test design. It was found that even simple change of color scheme (light stimuli on dark background vs. dark stimuli on light background) had a significant effect on subjects performance. Study II examined equivalency of a computerized speeded test, which is broadly used within psychological practitioners in the Czech Republic; this form was found non-equivalent with its conventional counterpart.
Anotace česky
Počítačové formy diagnostických metod jsou často publikovány s psychometrickými charakteristikami pocházejícími z tradičních forem metod a bez dokladů o ekvivalenci s těmito formami. Navíc často existuje více počítačových forem téhož testu, které se liší svým designem. Studie I se zaměřuje na vliv designu na výsledky testu. Bylo zjištěno, že změna v barevném schématu Bourdonova pozornostního testu (světlé podněty na tmavém pozadí vs. tmavé podněty na světlém pozadí) ovlivňuje výkon probandů. Studie II se zabývá ekvivalencí počítačové formy Testu koncentrace pozornosti, který je často používán v psychologické praxi v rámci České republiky. Počítačová a tradiční forma vykazují známky neekvivalentnosti.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2021 21:12