SLANINOVÁ, Iva, Marcela VLKOVÁ, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids. In Sborník XII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2004, p. 22-22.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids
Name in Czech Biologická aktivita vybraných benzo(c)phenanthridinových alkaloidů
Authors SLANINOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor), Marcela VLKOVÁ (203 Czech Republic), Jiří ŠINKORA (203 Czech Republic) and Eva TÁBORSKÁ (203 Czech Republic).
Edition Praha, Sborník XII. Cytoskeletálního klubu, p. 22-22, 1 pp. 2004.
Publisher Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/04:00011941
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English benzo(c)phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; apoptosis; microtubule;
Tags apoptosis, benzo(c)phenanthridine alkaloids, cytotoxicity, microtubule
Changed by Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 27/1/2005 07:23.
Abstract
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBA) are relatively small group of isoquinoline alkaloids interesting for their chemistry and biological activities. They are distributed in a number of plant species of Papaveraceae, Fumariaceae and Rutaceae families. Sanguinarine and chelerythrine are the two best known QBA and their biological activities have been widely studied (Walterová et al., 95). In addition to them about 10 other QBA differing only by substitution on the aromatic rings have been isolated as minor components in several species. The biological effects of these minor QBA have not been described yet. In this preliminary study the biological efect of sanguinarine (SA), chelerythrine (CHE) and their derivatives sanguirubine (SR), chelirubine (CHR) and macarpine (MA) were tested. The alkaloids were isolated from the species Macleaya microcarpa by the common procedure (Dostál et al., 1995). One normal (fibroblasts) and 3 tumor cell lines (HeLa; A431; HL-60) were used as a model object. Cytotoxicity (IC50), apoptosis and anti-microtubular effect on living cells were studied. After 72 hours, MTT assay was performed to evaluate the in vitro cytotoxicity induced by tested alkaloids at concentration 0,01-5 mg/ml. IC50 values for individual alkaloids were determined. There were not radical differences in the reaction of individual cell lines. Our preliminary results show that HL-60 and human fibroblasts were the most sensitive cell culture lines. Cytotoxicity (IC50; mg/ml) of individual alkaloids descended in this order SA (0,03-0,1)> CHE (0,03-0,3) > MA (0,03-0,3) > SR(0,05-3) > CHR(1-5). For apoptosis detection morphology of nuclei of alkaloid treated HL-60 and HeLa cells after DAPI staining was studied and flow cytometric method used Anexin V-FITC and PI (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation) was applied to HL-60 cell line. SR, SA, MA and CHE appeared to be inductors of apoptosis. The effect on cytoskeleton was also studied. Actin was not seriously affected by any of the studied alkaloids, while microtubules were damaged by SR and MA.
Abstract (in Czech)
Kvarterní benzo(c)phenanthridinové alkaloidy (QBA) jsou realtivně malou skupinou izochinolinových alkaloidů zajímavých z hlediska jejich chemické struktury i biologických vlastností. Vyskytují se v rostlinách čeledí Papaveraceae, Fumaraceae a Rutaceae. Nejznámějšími a nejvíce prostudovanými jsou alkaloidy sanguinarin a chelerythrin (Walterová et al., 95). Kromě těchto 2 základních bylo izolováno 10 dalších QBA lišících se pouze substituenty na aromatických jádrech. Ty jsou pouze minoritními složkami v extraktech výše zmíněných rostlin a jejich biologické vlastnosti nebyly dosud podrobněji studovány. V této předběžné studii byly testovány sanguinarin (SA), chelerythrin (CHE), sanguirubin (SR), chelirubin (CHR) a macarpin (MA). Alkaloidy byly izolovány z Macleaya microcarpa (Dostál et al., 1995). Jako modelové objekty byly použity 3 nádorové (HeLa; A431; HL-60) a 1 diploidní buněčná linie (kožní fibroblasty), na kterých byla studována cytotoxicita (IC50), apoptóza a vliv na mikrotubuly. IC5 bylo stanoveno MTT testem po 72 hodinové kultivaci v mediu s alkaloidy o koncentraci 0,01-5 mg/ml. Předběžné výsledky ukazují, že nejcitlivějšími buněčnými liniemi jsou HL-60 a lidské fibroblasty. Cytotoxicita (IC50; mg/ml) jednotlivých alkaloidů klesala v pořadí SA (0,03-0,1)> CHE (0,03-0,3) > MA (0,03-0,3) > SR(0,05-3) > CHR(1-5). Apoptóza byla stanovena jednak morfologií jader po barvení DAPI u HL-60 a HeLa , jednak cytometrickým vyšetřením buněk HL-60 značených Anexin V-FITC and PI (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation). SR, SA, MA and CHE vyvolávaly apoptózu. Aktin nebyl významně ovlivněn, zatímco mikrotubuly byly ovlivněny SR a MA. Tato práce byla podpořena grantem 525/040017 GAČR References: 1) Walterová, D., Ulrychová, J., Válka, I., et al., Acta Univ. Palacki Olomouc Fac. Med. 1995; 139:7-14. 2) J.Dostál, E.Táborská, J.Slavík, M.Potáček, E.deHoffmann, J.Nat.Prod. 58,(1995) 726.
Links
GA525/04/0017, research and development projectName: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Czech Science Foundation, Plant sources of benzophenanthridine alkaloids and effects of these alkaloid on normal and cancer cells
PrintDisplayed: 23/6/2024 08:00