PRŮŠA, Richard, David POTĚŠIL, Michal MASAŘÍK, Vojtěch ADAM, René KIZEK a František JELEN. Fast and sensitive electrochemical detection of native, denatured, and aggregated forms of tumor supressor protein p53. In Molecular Biology of the Cell. Bethesda, Maryland 20814-2762: The American Society for Cell Biology, 2004. s. 249a, 1 s. ISSN 1059-1524.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fast and sensitive electrochemical detection of native, denatured, and aggregated forms of tumor supressor protein p53
Název česky Rychlá a sensitivní elektrochemická detekce nativní, denaturované a agregované formy nádorového supresoru proteinu p53
Autoři PRŮŠA, Richard (203 Česká republika), David POTĚŠIL (203 Česká republika), Michal MASAŘÍK (203 Česká republika), Vojtěch ADAM (203 Česká republika, garant), René KIZEK (203 Česká republika) a František JELEN (203 Česká republika).
Vydání Bethesda, Maryland 20814-2762, Molecular Biology of the Cell, od s. 249a, 1 s. 2004.
Nakladatel The American Society for Cell Biology
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 7.517
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00011033
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISSN 1059-1524
UT WoS 000224648802100
Klíčová slova anglicky protein p53; electrochemical detection; structural forms; aggregation; denaturation
Štítky aggregation, denaturation, electrochemical detection, Protein p53, structural forms
Změnil Změnil: doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:48.
Anotace
Protein p53 is a transcriptional factor, which is routinely attendant in a cell at low concentrations. Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cystic fibrosis, prion diseases, and many types of cancer are considered to be protein p53 conformation diseases. Most of them are also known as amyloidogenic diseases due to the occurrence of pathological accumulation of insoluble aggregates with fibrillar conformation. Some neuroblastomas, carcinomas, and myelomas show an abnormal accumulation of the wild-type tumor suppressor protein p53 either in the cytoplasm or in the nucleus of the cell. Electrochemical methods could be a suitable tool for study of very low protein p53 intracellular concentrations. In our work, protein p53 was analyzed by flow injection analysis coupled with electrochemical detector. The optimized method was rapid (less then five minutes) and sensitive (protein p53 detection limit was 45 amol). The sensitive detection method was applied to the study structural changes of protein p53 (denaturation and aggregation). Considerable changes in electrochemical responses of individual protein p53 forms were observed. That is why the denatured and aggregated protein p53 form could be easily differentiated from the native form of protein p53. The described method brings a new effective tool for the study of normal and tumorous cells.
Anotace česky
Protein p53 je transkripční faktor, kerý se běžně vyskytuje v nízkých koncentracích. Alzheimerova, Parkinsonova nemoc, cystická fibróza, prionové nemoc a mnoho typů rakovin jsou označovány jako nemoci související se měnou konformace proteinu p53. Elektrochemické metody mohou být vhodným nástrojem pro studium velmi nízkých intracelulárních koncentrací proteinu p53. V naší práci byl protein p53 analyzován průtkovou injekční analýzou spojenou s elektrochemikcým detektorem. Optimalizovaná metoda byla rychlá méně než pět minut) a senzitivní (limit detekce proteinu p53 byl 45 amol). Optimalizovaná metoda byla dále použita pro studium strukturních změn proteinu p53 (denaturace a agregace). Byly pozorovány změny elektrocemických odpovědí individuálních proteinových forem. Popisovaná metoda přináší nový a efektivní nástroj pro studium běžných a nádorových buněk.
Návaznosti
GP525/04/P132, projekt VaVNázev: Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy
LN00A081, projekt VaVNázev: Signální dráhy u rostlin
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 10:44