Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. BALINTOVÁ, Jana, Medard PLUCNARA, Pavlína VIDLÁKOVÁ, Radek POHL, Luděk HAVRAN, Miroslav FOJTA a Michal HOCEK. Benzofurazane as a New Redox Label for Electrochemical Detection of DNA: Towards Multipotential Redox Coding of DNA Bases. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013, roč. 19, č. 38, s. 12720–12731. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201301868.
  2. FOJT, Lukáš, Miroslav FOJTA, Bohumír GRÜNER a Radim VESPALEC. Electrochemistry of closo-dodecaborate dianion and its simple exo-skeletal derivatives at carbon electrodes in aqueous phosphate buffers. Journal of Electroanalytical Chemistry. Lausanne: Elsevier, 2013, roč. 707, Oct, s. 38-42. ISSN 1572-6657. doi:10.1016/j.jelechem.2013.08.016.

  2009

  1. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jarmila KRUŠEROVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVÁ, Richard PRŮŠA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE BIOMARKERU METALOTHIONEINU U DĚTSKÝCH PACIENTŮ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2.
  2. FOJTOVÁ, Miloslava, Petra HORÁKOVÁ, Hana PIVOŇKOVÁ, Eva ŠIMKOVÁ, Zdenka VYCHODILOVÁ, Luděk HAVRAN a Miroslav FOJTA. Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers. In Moderní elektrochemické metody. Praha: Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.; UK v Praze, 2009. 2 s. ISBN 978-80-254-3997-5.
  3. ADAM, Vojtěch, Dalibor HÚSKA, Jaromír HUBÁLEK, Ladislav HAVEL, Aleš HORNA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. VYUŽITÍ PARAMAGNETICKÝCH MIKRO ČÁSTIC PRO SLEDOVÁNÍ EXPRESE STRESOVÝCH GENŮ. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2.

  2008

  1. KIZEK, René, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, Dalibor HÚSKA, Jan ŠÍLENÝ, Jaromír HUBÁLEK a Libuše TRNKOVÁ. Automatická elektrochemická detekce proteinů. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 46-47. ISBN 978-80-210-4525-5.
  2. PALEČEK, Emil, Veronika OSTATNÁ, Michal MASAŘÍK, Carlos BERTONCINI a Thomas JOVIN. Changes in interfacial properties of alpha-synuclein preceding its aggregation. Analyst. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008, roč. 133, č. 1, s. 76-84. ISSN 0003-2654. doi:10.1039/b712812f.
  3. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jhonny MEIJA, Jiří BALOUN, Libuše TRNKOVÁ, Jaromír HUBÁLEK a René KIZEK. IZOLACE A DETEKCE mRNA ZE STRESOVANÝCH BUNĚK POMOCÍ PARAMAGNETICKÝCH ČÁSTIC. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 40-41. ISBN 978-80-210-4525-5.
  4. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
  5. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Tomáš ECKSCHLAGER, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Libuše TRNKOVÁ. STUDIUM OBSAHU METALLOTHIONEINU V KULTURÁCH NÁDOROVÝCH BUNĚK VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ PLATINOVÝCH CYTOSTATIK. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 58-59. ISBN 978-80-210-4525-5.

  2007

  1. HORNA, Aleš, Ondřej ZÍTKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vendula HRDINOVÁ, Johana NÁKIELNÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. Coupling of monolithic column sample preparation and flow injection analysis - Electrochemical detection for determination of lactoferrin: easy, low cost and structural distuinguishing. In 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007. Belgické království: 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007, 2007. s. 775-775.
  2. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Aleš HORNA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Easy and rapid separation and determination of mRNA from a biological sample by means of paramagnetic beads coupled with electrochemical detection. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007. s. 79-79. ISBN 978-9955-12-232-6.
  3. ŠUPÁLKOVÁ, Veronika, Dalibor HÚSKA, Václav DIOPAN, Pavel HANUŠTIAK, Ondřej ZÍTKA, Karel STEJSKAL, Jiří BALOUN, Jiří PIKULA, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Electroanalysis of plant thiols. Sensors. 2007, roč. 7, č. 6, s. 932-952. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s7060932.
  4. ZÍTKA, Ondřej, A. HORNA, Karel STEJSKAL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, L. HAVEL, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Flow injection analysis with electrochemical detection as a tool for distinguishing of structural changes of lactoferrin. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 142-143. ISBN 9788021042353.
  5. JUŘICA, Jan, Martin KLEPÁRNÍK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Josef TOMANDL. HPLC - ED determination of diclofenac and its hydroxylated metabolite as a marker of metabolic activity of CYP2C6 in rats. In HPLC 2007. Abstract Book. Belgium: I.O.P.M.S. vzw, 2007. s. 723-723.
  6. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Michal MASAŘÍK a René KIZEK. Jednoduché posouzení hladiny transkriptomu za využití elektrochemické detekce. In XXXI. Brnenske onkologicke dny. brno: XXXI. Brnenske onkologicke dny, Brno, 2007. s. 355-358.
  7. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Richard PRŮŠA, René KIZEK a Ladislav HAVEL. Paramagnetic beads coupled with electrochemical detection as a tool to investigate transcriptome. In 35th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007. Prague, Czech Republic: 35th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007, 2007. s. 124-124. ISSN 1010-4283.
  8. ŠUPÁLKOVÁ, V., H. STAVĚLÍKOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, A. HORNA, L. HAVEL, P. RYANT, P. BABULA a René KIZEK. Study of capsaicin content in various parts of pepper fruit by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. Acta Chim. Slov. 2007, roč. 54, č. 1, s. 55-59. ISSN 1318-0207.
  9. ZÍTKA, Ondřej, A. HORNA, Karel STEJSKAL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, L. HAVEL, L. ZEMAN a René KIZEK. Study of structural changes of lactoferrin using flow injection analysis with electrochemical detection on the surface of glassy carbon electrode. Acta Chim. Slov. 2007, roč. 54, č. 1, s. 68-73. ISSN 1318-0207.
  10. MIKELOVÁ, Radka, P. HODEK, Pavel HANUŠTIAK, Vojtěch ADAM, Soňa KŘÍŽKOVÁ, L. HAVEL, Marie STIBOROVÁ, A. HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Utilizing of electrochemical detection coupled with liquid chromatography for isoflavones detection. Acta Chim. Slov. Ljubljana, Slovenia: Slovenian chemical society, 2007, roč. 54, č. 1, s. 92-97. ISSN 1318-0207.

  2006

  1. ŠUPÁLKOVÁ, Veronika, Helena STAVĚLÍKOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Analýza kapsaicinu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí. In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 100-101, 125 s. ISBN 80-210-3943-4.
  2. PETRLOVÁ, Jitka, Miroslava BEKLOVÁ, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Avidin a streptavidin - možnosti jejich elektroanalytického stanovení. In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. s. 194-200, 400 s. ISBN 80-7157-954-8.
  3. HORNA, Aleš, Radka MIKELOVÁ, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM a René KIZEK. d with electrochemical deUsing of flow injection analysis coupletection for a determination of metallothionein. In 57th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Pittcon 2006. Orlando, Florida, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2006. s. 430-22P, 1 s.
  4. ADAM, Vojtěch, Josef ZEHNÁLEK, Jitka PETRLOVÁ, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Aleš HORNA a René KIZEK. Determination of ascorbic acid by high-performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector. In Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis, The abstract book. Pardubice, Czech Republic: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006. s. 107-108. ISBN 80-7194-855-1.
  5. MASAŘÍK, Michal. Elektrochemické stanovení alpha-synucleinu. In 2. letní škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojení s kapalinovou chromatografií; Sborník pracovních textů. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. s. 65-69. ISBN 80-7157-965-3.
  6. POTĚŠIL, David, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Richard PRŮŠA. Change of the Protein p53 Electrochemical Signal According to its Structural Form - Quick and Sensitive Distinguishing of Native, Denatured, and Aggregated Form of the "Guardian of the Genome". The Protein Journal. 2006, roč. 25, č. 1, s. 23-32. ISSN 1572-3887.
  7. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu. In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. s. 206-209, 400 s. ISBN 80-7157-954-8.
  8. PETRLOVÁ, Jitka, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, H. STAVĚLÍKOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Studium změny obsahu kapsaicinu v různých částech plodů papriky. In Vliv abiotickych a biotických stresoru na vlastnosti rostlin 2006. první. Praha: Ceska zemedelska univerzita v Praze, 2006. s. 41-44. ISBN 80-213-1484-2.
  9. PETŘEK, Jiří, Radka MIKELOVÁ, Jiří BALOUN, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Aleš HORNA a René KIZEK. Vliv stříbrných iontů na shluky raných somatických embryí smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.). In Vliv abiotickych a biotických stresoru na vlastnosti rostlin 2006. první. Praha: Ceska zemedelska univerzita v Praze, 2006. s. 32-35, 400 s. ISBN 80-213-1484-2.

  2005

  1. POTĚŠIL, David, Jiří PETŘEK, Radka MIKELOVÁ, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Jan VÍTEČEK, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Analysis of salicylic acid and its derivates in biological samples by liquid chromatography with electrochemical detection. In Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 180-180, 2 s. ISBN 80-7194-748-2.
  2. MIKELOVÁ, Radka, Karel STEJSKAL, Andrea KLECKEROVÁ, Ondřej ZÍTKA, Jiří PETŘEK, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Libuše TRNKOVÁ, Petr BABULA a René KIZEK. Analysis of thiol compounds by liquid chromatography with electrochemical detection. In 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 208-209. ISBN 80-7194-771-7.
  3. POTĚŠIL, David, Michal MASAŘÍK, Bořivoj VOJTĚŠEK, Richard PRŮŠA, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN a René KIZEK. Determination of different structural forms of protein p53 by flow injection analysis with electrochemical detection. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005. s. 78-80. ISBN 80-210-3637-0.
  4. MIKELOVÁ, Radka, Karel STEJSKAL, Andrea KLECKEROVÁ, Ondřej ZÍTKA, Jiří PETŘEK, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Libuše TRNKOVÁ, Petr BABULA a René KIZEK. Electrochemical determination of glutathione and phytochelatin synthesis in maize plants treated by cadmium. In Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 177-179, 200 s. ISBN 80-7194-748-2.
  5. POTĚŠIL, David, Radka MIKELOVÁ, Jiří PETŘEK, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Jan VÍTEČEK, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Liquid chromatography with electrochemical detection as a new tool for the separation and quantification of salicylic acid and its derivates in biological samples. In 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 217-218. ISBN 80-7194-771-7.
  6. POTĚŠIL, David, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Bořivoj KLEJDUS, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Simultaneous femtomole determination of cysteine, reduced and oxidized glutathione, and phytochelatin in maize (Zea mays L.) kernels using HPLC with electrochemical detection. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 2005, roč. 1084, 1-2, s. 134-144. ISSN 0021-9673.
  7. STEJSKAL, Karel, Andrea KLECKEROVÁ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, Radka MIKELOVÁ, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Současné stanovení thiolových sloučenin pomocí kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí. In Sborník příspěvků: MendelNet 2005. Brno: Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, 2005. s. 135-135, 139 s. ISBN 80-7157-905-X.
  8. HAMUŠTIAK, Pavel, Radka MIKELOVÁ, Soňa KŘIŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Pavel HODEK, Marie STIBOROVÁ, L. BEKLOVÁ, L. ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Studium flavonoidů pomocí elektrochemické detekce na uhlikové pastové elektrodě. In Sborník příspěvků: MendelNet 2005. Brno: Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, 2005. s. 84-84, 139 s. ISBN 80-7157-905-X.

  2004

  1. KLEJDUS, Borivoj, Jan VACEK, Vojtech ADAM, Josef ZEHNÁLEK, René KIZEK, Libue TRNKOVÁ a Vlastimil KUBÁN. Determination of isoflavones in soybean food and human urine using liquid chromatography with electrochemical detection. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 806, č. 1, s. 101 - 111. ISSN 1570-0232.
  2. PRŮŠA, Richard, David POTĚŠIL, Michal MASAŘÍK, Vojtěch ADAM, René KIZEK a František JELEN. Fast and sensitive electrochemical detection of native, denatured, and aggregated forms of tumor supressor protein p53. In Molecular Biology of the Cell. Bethesda, Maryland 20814-2762: The American Society for Cell Biology, 2004. s. 249a, 1 s. ISSN 1059-1524.
  3. POTĚŠIL, David, Jana ZELENÁ, Jan VACEK, Marie BRÁZDOVÁ, Jitka PETRLOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Přemysl LUBAL a René KIZEK. Stanovení koncentrace a denaturačních p53 pomocí průtokového systému s elektrochemickou detekcí. In XXVIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 60-64, 357 s. ISBN 80-86793-01-X.
  4. POTĚŠIL, David, Petr BABULA, Michal MASAŘÍK, Bořivoj VOJTĚŠEK, Richard PRŮŠA, Jitka PETRLOVÁ a René KIZEK. Stanovení strukturních forem proteinu P53 pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochmickou detekcí. In MendelNet04 Agro. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. s. 120-120, 124 s. ISBN 80-7157-813-4.

  2003

  1. MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, K.J. KRAMER, Sabina BILLOVÁ, Marie BRÁZDOVÁ, Jan VACEK, Michele BAILEY, František JELEN a A. J. HOWARD. Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, roč. 75, č. 11, s. 2663-2669. ISSN 0003-2700.
  2. FOJTA, Miroslav, Luděk HAVRAN, Sabina BILLOVÁ, Pavel KOSTEČKA, Michal MASAŘÍK a René KIZEK. Two-surface strategy in electrochemical DNA hybridization assays: Detection of osmium-labeled target DNA at carbon electrodes. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, roč. 15, 5-6, s. 431-440. ISSN 1040-0397.

  2002

  1. SLANINA, Jiří a Eva TÁBORSKÁ. Bioavailability and metabolism of artichoke caffeoylquinic acids in man. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Vysoké Tatry, Stará Lesná: Slovenská společnost pre biochemiu a molekularnu biologiu pri SAV, 2002. s. 250. ISBN nepřiděleno.

  2001

  1. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Pavel MUSIL. Analýza fenolických kyselin artyčoku pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou detekcí. In Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Výzkumná stanice Jevíčko, 2001. s. 82-90. Sborník z mezinárodní vědecké konference. ISBN 80-86555-08-9.
  2. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Flavonoidní látky v kořeni Šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi)- analýza, antioxidační vlastnosti, potenciální využití v potravinářství. In Biologicky aktivní fenolické látky. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2001. s. 90-101.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 22:07