ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204. 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů
Name in Czech Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů
Name (in English) Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values
Authors ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2003, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00030936
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Roma; social work; values; patterns
Tags patterns, Roma, Social work, values
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D., MBA, učo 78509. Changed: 2/7/2008 15:35.
Abstract
Článek diskutuje hodnoty Romů, tak jak je možné se s nimi setkat v sociální práci s Romy. Ukazuje hodnoty jako možné odrazové můstky pro možné přijetí sociálního pracovníka romskou komunitou, jako člověka, který ctí její tradice, hodnoty a nepsané zákony. Dalším cílem stati je poukázat na specifickou kulturu, kterou Romové vyvinuli jako adaptační strategii na útlak a pronásledování ze strany majority. Text lze také číst jako průvodce po dosud ne zcela probádané oblasti světa hodnot a zvyků Romů.
Abstract (in English)
This article is trying to discuss values of Roma people as they can be met in social work in the Czech Republic. It is trying to emphasize the values as a possible springboard for enabling a social worker to be accepted by Roma community; the social worker being someone who respects their traditions, values and unwritten law. The second aim of the essay is to point out the specific culture and lifestyle of the Roma, which they have developed as a reaction to the oppression and persecution by majority and is trying to be a guide to of the world of Roma values and sacred customs which have not been fully investigated.
PrintDisplayed: 17/4/2024 18:58