HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Filozofie dějin: problémy a perepektivy
Název anglicky The Philosophy of History: Problems and Perspecives
Autoři HOLZBACHOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Brno, 295 s. 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00019874
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-3593-5
Klíčová slova anglicky History; Society; Philosophy of History
Štítky history, Philosophy of History, Society
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 10. 12. 2005 17:47.
Anotace
P. Horák: jaká filozofie pro naši dobu, M. Havelka:"Zdvojení" dějin ve sjednocující se Evropě. M. Havelka: Úvod do filozofie dějin (tradice, možnosti, koncepty). Zd. Beneš: Teorie a filozofie dějin v české historiografii. M. Šimsa: Má filozofie dějin budoucnost? Monografické studie: o A. de Tocquevillovi, O Spenglerovi, o K. R. Popperovi, o škole Annales (I. Holzbachová), o I. Kantovi (L. Belás), o H.-G. Gadamerovi (J. Hroch a M. Konečná), o T. G. Masarykovi (J. Zouhar a J. Civín) o K. Vorovkovi (H.Pavlincová), o O. Spenglerovi (P. Bláha). J. Válka psal o české historiografii 6O.let a o změnách paradigmatu v moderní husitologii.
Anotace anglicky
P. Horák: What Philosophy of History for Our Times? M. Havelka: The "Bifurcation" of History in the Uniting Europe. M. Havelka: Introduction to the Philosophy of History (the Traditions, the Possibilities, the Concepts). Zd. Beneš: Theory and History in Czech Historiograpy. M. Šimsa: Has the Philosophy of History a Future? Monographis Studies: of A. de Tocqueville, of O. Spengler,of K. R. Popper,of School of Annales (I. Holzbachová), of I. Kant (L. Belás), of H.-H. Gadamer (J. Hroch and M. Konečná), of T. G. Masaryk (J. Zouhar and J. Civín), of K. Vorovka (H. Pavlincová), of O. Spengler (P. Bláha). J. Válka wrote of the Czech Historiography in the 1960' and of Changes in the Paradigms in Modern Hussitology.
Návaznosti
GA401/02/0149, projekt VaVNázev: Filosofie dějin: problémy a perspektivy
Investor: Grantová agentura ČR, Filosofie dějin: problémy a perspektivy
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2022 16:05