Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VYKOUPIL, Libor a Vladislav JŮZA. Dějepis 9 Moderní Dějiny. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Nová škola Brno, 2020. 132 s. Dějepis 9 Moderní Dějiny, Čtení s porozuměním 99-40. ISBN 978-80-88285-20-5.
 2. 2019

 3. HOLZBACHOVÁ, Ivana. "K čemu je dobrá válka?" Glosa. Studia philosophica. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 122 - 124. ISSN 1803-7445.
 4. 2018

 5. BOČEK, Pavel. Gosudar vseja Rusi kak simvol Moskovskogo gosudarstva v srednejevropejskoj istoriografii 16 veka. In Rybakova, Maryna K. Epocha Iana Groznogo i eje otraženije v istoriografii, pismennosti, iskisstve, architěkture. 2018. vyd. Vladimir: Muzej-zapovednik Aleksandrovskaja sloboda, 2018. s. 56-68. ISBN 978-5-8311-1174-3.
 6. 2017

 7. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Freie Leute? Freizügigkeit von ehemaligen Leibeigenen in Österreich 1781-1848 (am Beispiel der Liechtensteinischen Herrschaft). Studia historica Brunnensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 217-236. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-9.
 8. 2016

 9. WALTER, Aaron. Dirty, Rotten, Scandalous: U.S. Presidential Elections Throughout History. United States: Joyspring via Lulu Press, 2016. 90 s. ISBN 978-1-365-31795-8.
 10. BLAŽEK, Jiří. Ekonomický vývoj Československa, České a Slovenské republiky ve 20. a na počátku 21 století. In Jozef Vlčej, Jiří Blažek, Zdenko Čambal, Dušan Rozbora. Ako volia Slováci - Politický vývoj Slovenskej republiky v období 1989-2016. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. s. 17-58. ISBN 978-80-263-1054-9.
 11. 2015

 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 13-14,30, 3 s.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 14-15.
 14. 2014

 15. KOVÁŘ, Josef Jan a Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 2, s. 201-204. ISSN 0323-2581.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 17. 2013

 18. WALTER, Aaron. Coming Of Age In The ‘Lost’ History Of Communism: Teaching The Post-Wall Generations. In ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation). 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 20. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 26. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ a Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů. Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. s. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 31. 2012

 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan a Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 80-81. ISSN 0323-2581.
 37. 2011

 38. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 39. 2010

 40. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK a Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka. 2010.
 41. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 42. SCHWARZ, Michal. Mongolsko. Praha: Libri, 2010. 189 s. Stručná historie států, sv. 69. ISBN 978-80-7277-462-3.
 43. 2009

 44. REGULI, Zdenko. Dějiny úpolových sportů ve studiu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 23-27, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
 45. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. František Kožík mezi literaturou a historií. In Symposium ke 100. výročí narození Františka Kožíka. 2009.
 46. KAWULOKOVÁ, Denisa. Historie a současné trendy výukových metod. In XXVII. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 47. ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Clairauta k Hillovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, roč. 59, č. 3, s. 158-164. ISSN 0009-0700.
 48. ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, roč. 59, č. 2, s. 89-95. ISSN 0009-0700.
 49. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. II. Počátky; III. Přemyslovské město/13. století. In Jihlava (R. Pisková ved. autorského kol.). 1. vyd. Praha: NLN, 2009. s. 25-87, 692-716, 88 s. neuv. ISBN 978-80-7106-551-7.
 50. ŘEHULOVÁ, Lenka. Informace o podnikání advokáta v podmínkách právní úpravy České republiky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 17, č. 3, s. 82-86. ISSN 1210-6410.
 51. SLAVÍČEK, Lubomír. Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 863-870, 907 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 52. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu. In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1. vyd. Praha: NLN, 2009. s. 219-227, 230-239, 21 s. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
 53. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. s. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 54. FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 59-76. Edice Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
 55. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK a Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina. 2009.
 56. 2008

 57. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 83 s. ISBN 978-80-210-4684-9.
 58. HOLMAN, Pavel. Brněnská muzeologie v uplynulých patnácti letech. In Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2007. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 41-47. ISBN 978-80-86413-51-8.
 59. KUNDERA, Ludvík a Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns. Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. ISBN 978-80-210-4557-6.
 60. ALBRECHT, Stefan, Jiří MALÍŘ a Raplh MELVILLE. Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer. 1. vyd. München: Oldenbourg Verlag, 2008. 301 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 114. ISBN 978-3-486-58374-8.
 61. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 62. ŘEHULOVÁ, Lenka. Exkurz do španělské právní úpravy advokacie. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1317-1326, 1387 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 63. ŘEHULOVÁ, Lenka. Exkurz do španělské právní úpravy advokacie. In COFOLA 2008 CONFERENCE: Key points and ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 281-282, 299 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
 64. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. s. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 65. CHRASTINA, Jan a Zdeněk NOVÁK. Historie celotělového stereotaktického systému. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká chirurgická společnost, 2008, roč. 87, č. 3, s. 154-156. ISSN 0035-9351.
 66. PLAČEK, Miroslav a Petr OBŠUSTA. Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, roč. 40, č. 1, s. 66-81. ISSN 0323-2581.
 67. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů. In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. s. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 68. HLADKÁ, Zdeňka. Hladká, Zdeňka - Martincová, Olga: Tradice a současnost české lexikografie. Чернышева, Маргарита (ed.). In Teoрия и истoрия слaвянсkoй лekсиkoгрaфии. Нaучныe мaтeриaлы к XIV съeзду слaвистoв. Moskva: Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 2008. s. 261-286. Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 1.
 69. DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 19-20. ISSN 1213-2152.
 70. MALÍŘ, Jiří a Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2008.
 71. BOROVSKÝ, Tomáš. Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně. In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. s. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
 72. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Královna a králové, Hodonín za rozkvětu českého státu. In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 55-92. ISBN 978-80-254-2100-0.
 73. DOLÁK, Jan. Magda Veselská: Defying the Beast. Judaica Bohemiae XLIII. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2008, XLIII, XLIII, s. 227-228. ISSN 0022-5738.
 74. BARTOŇKOVÁ, Daša, Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK a Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae. 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno: Filozofická fakulta MU, 2008. 425 s. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5.
 75. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., č. 5, s. 32-34. ISSN 1802-3142.
 76. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopy. Bratislavské lekárské listy. Bratislava, 2008, roč. 109, č. 5, s. 198-201. ISSN 0006-9248.
 77. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Od kalicha přes úchvaty k zástavám, Husité a utrakvisté (1412-1511). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 93-128. ISBN 978-80-254-2100-0.
 78. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 104-121, 17 s. ISSN 1803-1749.
 79. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 6-33, 27 s. ISSN 1803-1749.
 80. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. s. 25-60, 35 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 81. VOJÁČEK, Ladislav. Právne dejiny Slovenska (od roku 1918). 1. vyd. Bratislava: BVŠP, 2008. 150 s. ISBN 978-80-88931-99-7.
 82. MALÍŘ, Jiří. Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubu v poslanecké sněmovně říšské rady. In Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice Moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. s. 29-56. ISBN 978-80-86488-50-9.
 83. PLAČEK, Miroslav. Předmluva. In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 5-6. ISBN 978-80-254-2100-0.
 84. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Severin, J.: Hráli jsme jak andělé. Zlín, 2007. 151 s. Národopisný věstník. 2008, roč. 25/67, č. 2, s. 125-127. ISSN 1211-8117.
 85. HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In International Scientific Conference Finance and Accounting, Theory and Practice, Development nad Trends, Riga, Latvia. 2008. ISBN 978-9984-45-002-5.
 86. ŠTĚRBA, Radim. Výchova k obřanství a dějepis. In Staněk, A. a kol. Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008. 9 s. ISBN 978-80-904187-0-7.
 87. SORGER, Brigitte. 40 Jahre Integration und weltweite Kooperation - Einblicke in die nicht immer einfache Geschichte des IDV. IDV-Magazin. www.idvnetz.org: IDV, 2008, roč. 40, č. 78, s. 8-30. ISSN 1431-5181.
 88. 2007

 89. RÁJA, Martin. Brněnská diecéze v 19. století (církev a politika). In Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-86665-04-7.
 90. ZAJONCOVÁ, Dana. Die Geburt des naturlichen Waldes. Zur Geschichte und Wahrnemung des "Urwaldes" Ščúrnica. In BURKART, Bettina a Werner KONOLD. Raum-Zeit-Probleme in der Kulturlandschaft. Freiburg: Institut fur Landesplfege, 2007. s. 57-66. ISBN 3-933390-38-9.
 91. NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1.
 92. HORÁK, Petr. Dva známí a současně neznámí historikové - myslité: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero. In Jiří Hanuš (garant). Historik v proměnách doby - 19. století. první. Brno: Matice moravská, 2007. 5 s. ISBN 978-80-86488-44-8.
 93. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomie a kultura. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 162-166. Systémové přístupy. ISBN 978-80-7041-213-8.
 94. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8085-287-0.
 95. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. Praha: Libri, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7277-333-6.
 96. VEČERKA, Radoslav a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologie. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 426-446. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 97. ŠEFČÍK, Ondřej. Fonetika a fonologie. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 281-295, 14 s. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 98. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století). 2007.
 99. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. 1. vyd. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 s. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
 100. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 s. ISBN 978-80-7277-338-1.
 101. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7277-339-8.
 102. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik Synthetics Moral Utopia. In GLUCHMAN, Vasil. Morality of the Past from the Present Perspective. Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. 1. vyd. Newcastle UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. s. 69-85. Scholars publishing 15. ISBN 1-84718-171-6.
 103. MALÍŘ, Jiří. K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran. In Cestou dějin 2 - On the Road of History 2. Uspořádala Eva Semotanová. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2007. s. 239-265. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 16/2. ISBN 978-80-7286-112-5.
 104. VEČERKA, Radoslav. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Praha: Academia, 2007. 638 s. Academia, 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 105. HANUŠ, Jiří. Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948. In Diktatur, Krieg and Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiösen Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007. s. 233-242. ISBN 978-3-486-57990-1.
 106. PLAČEK, Miroslav. Ke stavebnímu vývoji zámku v Černé Hoře do konce 16. století. In Dějiny staveb 2007 (Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 30.3.- 1.4.2007). 1. vyd. Plzeň: Klub A. Sedláčka, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. s. 44-52. ISBN 978-80-86596-95-2.
 107. POSPÍŠIL, Petr. Krajská (regionální) samospráva od historie k současnosti. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XL, 4-5, s. 234-251, 17 s. ISSN 0139-6005.
 108. CAMERON, Robert, Beata POKRYSZKO a Michal HORSÁK. Land snail faunas in Polish forests: history, geography and ecology. In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
 109. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 110. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Marcel Gauchet: Dějinný úděl (recenze). In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity B 54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 109. ISBN 978-80-210-4384-8.
 111. VEČERKA, Radoslav. Mluvnictví do konce II. světové války 1945. PLESKALOVÁ, J. et al. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. 60 s. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 112. MALÍŘ, Jiří. Na cestě k Pětce. K politické kultuře a parlamentárním mechanismům regulace konfliktů před r. 1914. In Per saecula ad tempora nostra. Uspořádali Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. s. 765-773. ISBN 978-80-7286-117-0.
 113. SMÉKAL, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava (eds.) DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně 10. 11. 2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. s. 184-191. ISBN 978-80-86665-04-7.
 114. VEČERKA, Radoslav. Periodika a časopisy. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 619-625. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 115. SCHELLE, Karel a Milan HRADEC. Právní úprava pojišťovnictví v druhé polovině devatenáctého století. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 103 - 114, 11 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 116. HANUŠ, Jiří a Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 133 s. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9.
 117. VEČERKA, Radoslav. Slovanská jazykověda a paleoslovenistika. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 626-663. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 118. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 34-38. ISSN 1802-128X.
 119. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management a strategie. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 45-55. ISBN 978-80-7318-529-9.
 120. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1. vyd. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. s. 17-21.
 121. KRČMOVÁ, Marie. Stylistika. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 296-335. mimo edice. ISBN 978-80-200-1523-5.
 122. PODLAHA, Jiří a Zdeněk GREGOR. Thoracic outlet syndrome. In Sborník XXXII. Angiological Days 2007 with international participation. Central Europ. Vasc. Journal. Praha: Central European Vascular Journal, 2007. s. 29. ISSN 1214-3901.
 123. ŠEFČÍK, Ondřej. Vývoj pravopisu od národního obrození do současnosti. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 516-539, 23 s. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 124. 2006

 125. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Dana NOVOTNÁ a Martina STRAKOVÁ. Brtnice, rodiště Josefa Hoffmanna. Brtnice: město Brtnice, 2006. 70 s. mimo edice.
 126. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1.
 127. PLESKALOVÁ, Jana. Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Janyšková, I. - Karlíková, H. In Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 343-347. ISBN 80-7106-997-3.
 128. ZRŮSTOVÁ, Lucie. Deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém v Brně - minulost a budoucnost. In Sborník abstraktů a elektornických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: Universita obrany, 2006. ISBN 80-7231-139-5.
 129. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Domovské právo a obecní samospráva. In Lukáš Fasora - Jiří Malíř- Jiří Hanuš (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 138-145. ISBN 80-7325-091-8.
 130. PLAČEK, Miroslav. Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. Archaeologia historica. Brno: MVS Brno, ÚAM FF MU v Brně, AÚ AV ČR v Praze a v Brně, AÚ SAV v Nitře, Město Chrudim, RM v Chrudimi, 2006, roč. 31, č. 1, s. 249-258. ISSN 0231-5823.
 131. ŠERÝ, Omar a Petr ZVOLSKÝ. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 5, s. 246-249. ISSN 1212-0383.
 132. SCHELLE, Karel. Historie právní úpravy pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 124 s. Právo. ISBN 80-86861-52-X.
 133. VURM, Petr. Le héros québécois entre la d/Découverte et la prise de conscience. In Imaginaire du roman québécois contemporain. 1. vyd. Brno - Montreal: Masarykova univerzita - Figura, 2006. s. 89-95. ISBN 80-210-4050-5.
 134. STIBRAL, Karel. Milešovka ze všech stran. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-5436.
 135. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 136. PAPOUŠEK, Dalibor. Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 283-285. ISSN 1210-3640.
 137. HORÁK, Petr. Předmluva k českému vydání knihy Benedetta Croce, Historie jako myšlení a jako čin. první. Brno: CDK, 2006. 3 s. mimo edice. ISBN 80-7325-099-3.
 138. TOMÁŠEK, Marcel. Recenze: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 57-58. ISSN 1213-0028.
 139. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
 140. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
 141. HORÁKOVÁ, Jana. The (Short) Robot Chronicle. On the 20th Century Cultural History of Robots. In I.Rudas ed. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region.Proceedings. Budapest: Budapest Tech., 2006. s. 241-248. ISBN 9637154485.
 142. HORÁK, Petr. Touha vyslovit nevyslovitelné, snaha vystihnout skryté. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. první. Brno: Matice moravská, 2006. s. 89 - 95, 6 s. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 2. ISBN 80-86488-33-0.
 143. 2005

 144. MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. 618 s. ISBN 80-86488-16-0.
 145. ŽÁKOVSKÁ, Alena. Borrelióza a co o ní víme. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005, roč. 19/2005, č. 3, s. 18-20. ISSN 1213-0699.
 146. ZOUHAR, Jan. Hodnoty a dějiny. In Byt i povinność. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. s. 259-264. ISBN 83-7338-190-2.
 147. LOSKOTOVÁ, Irena. Internetová encyklopedie dějin Brna. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 5-7. ISSN 0862-1985.
 148. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. s. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
 149. MALÍŘ, Jiří. K roli "francouzství" v politickém myšlení federalistů v 60. letech 19. století na příkladu F. L. Riegra a E. Belcrediho. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jií Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Muzeum Brněnska, 2005. s. 217-228. ISBN 80-86488-23-3.
 150. MALÍŘ, Jiří. Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě. In VIRIBUS UNITIS nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. K vydání připravili Kristina Kaiserová a Jiří Pešek. 1. vyd. Ústí nad Labem: albis international, 2005. s. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
 151. HORÁK, Petr. Le grotesque philosophique. In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris: Editions Le Manuscrit, 2005. s. 27 - 34, 7 s. ISBN 2-7481-5850-4.
 152. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Léčba chronických ran - včera, dnes a zítra. Postgraduální medicína. Praha, 2005, roč. 3, č. 7, s. 282-287. ISSN 1212-4184.
 153. MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská biofyzika včera, dnes a zítra. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 65-65. ISBN 80-210-3695-8.
 154. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Lenka Řezníková: Moderna&historismus. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 53, č. 5, s. 791-794. ISSN 0015-1831.
 155. VALACH, Milan. Marxova filozofie dějin. 2005.
 156. MALÍŘ, Jiří. Moravská strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 201-212. ISBN 80-7239-180-1.
 157. MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA a Jiří HANUŠ. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 2005.
 158. VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 781-793. sv. 1. ISBN 80-7239-178-X.
 159. MALÍŘ, Jiří. Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 139-199, 71 s. ISBN 80-7239-178-X.
 160. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914. In Mihola, Jiří (ed.): České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 21-32. ISBN 80-210-3748-2.
 161. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 341-372. ISBN 80-7239-178-X.
 162. MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 s. ISBN 80-7239-180-1.
 163. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. In Archaeologia historica 32. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. s. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 164. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005. vyd. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005. s. 121-125.
 165. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea. Letteratura latina. Una sintesi storica. Manuali universitani 6 (Lettere classiche). Roma: Carocci editore, 2003, 356 pp. ISBN 88-430-2727-1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, LIV, N10, s. 133-135. ISSN 1211-6335.
 166. FRANKOVÁ, Milada. Re-experiencing East European History: Helen Dunmore's Siege and Louise Doughty's Fires in the Dark. In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2005. s. 167-172. ISBN 80-7290-221-0.
 167. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Park. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6.
 168. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Psrk. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6.
 169. HORYNA, Břetislav. Rozum a dějiny. In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 95-99. ISBN 80-210-3756-3.
 170. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes. In Filozofia blizsa zyciu. Warszawa: Wysza szkola finansów i zarzadzania, 2005. s. 291 - 306, 15 s. ISBN 83-88953-76-1.
 171. MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. s. 17- 57. ISBN 80-7239-178-X.
 172. MALÍŘ, Jiří. "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. In MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel (eds.): Andros probabilis. Sborník prací pátel a spolupracovník historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. s. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.
 173. BOČKOVÁ, Helena. Vlaši na Balkáně. Geneze, historie a kultura minority. Příspěvek k otázce etnokulturní tradice. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, roč. 7, -, s. 73-90. ISSN 1210-1109.
 174. NAVRÁTIL, Vladislav. Zajímavosti z dějin jedné z nejstarších věd - vědy o materiálu. In XXII. Zborník z dejin fyziky. I. Brno: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2005. s. 141-145. ISBN 80-968253-9-9.
 175. 2004

 176. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 s. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 177. MALÍŘ, Jiří. Doba nacistické okupace a historická paměť. In Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2004. s. 7-12. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). ISBN 80-86488-14-4.
 178. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK a Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 8-23. ISBN 80-210-3588-9.
 179. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 180. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 181. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Francouzský švindl svobody". Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805. In Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. 1. vydání. Brno: CDK, 2004. s. 70-83, 13 s. ISBN 80-7325-047-0.
 182. KIRSCH, Otakar. Historie koněspřežné železnice Praha-Lány. In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004. s. 365 - 371.
 183. REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ a Václav SUCHÝ. How to treat tremor - A 1729 opinion. Journal of Neurology. 2004, roč. 251, č. 5, s. 525-528. ISSN 0340-5354.
 184. KIRSCH, Otakar. K vývoji místního školství. In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004. s. 327 - 364.
 185. GRYGAR, Jakub. Karviná: hledání středu, individuality a historie. Etnologický časopis. Český lid. Praha: Academia, 2004, roč. 90, č. 3, s. 267-278. ISSN 0009-0794.
 186. HORYNA, Břetislav. Krakovský fragment. K problému dějin v transcendentálním idealismu. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1. vyd. Brno: nakladatelství MU, 2004. s. 16-22. ISBN 80-210-3384-3.
 187. ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2004. 304 s. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). ISBN 80-86488-14-4.
 188. DVOŘÁK, Rudolf. O kvalitě - O tom, že kvalita je kvalitou vždy něčeho a vždy pro někoho. Tomáš Zdráhal, Petr Rys, Jan Melichar. In ZDRÁHAL, Tomáš a Petr RYS. Hodnocení kvality vysokých škol. První vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 13-20. ISBN 80-7044-543-2.
 189. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. s. 160-170, 10 s. ISBN 80-7275-046-1.
 190. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství. In FORMÁNKOVÁ, Lenka a Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. s. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
 191. KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680.
 192. ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla. In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004. s. 106-114, 8 s. ISBN 80-239-3958-0.
 193. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Roger Chartier: Au bord de la falaise - recenze. Filosofický časopis. Praha: FÚ AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 499 -503, 4 s. ISSN 0015-1831.
 194. ŠTĚTKA, Václav. Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 79-92, 13 s. ISSN 1214-813X.
 195. DOLÁK, Jan. Úvodem. In Špét, Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 5-6. 2. vyd. ISBN 80-210-3206-5.
 196. ZOUNEK, Jiří. Ve stínu katedrál. Computer. 2004, XI, č. 6, s. 40. ISSN 1210-8790.
 197. NIEDERLE, Rostislav. Vzpomínky z mládí Gershoma Scholema. Host. Brno: Host, 2004, roč. 2/2004, č. 2, s. 22-3, 2 s. ISSN 1211-9938.
 198. 2003

 199. NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003. s. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9.
 200. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 201. JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2003. s. 109-111. ISBN 80-89018-57-2.
 202. HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003. s. 1-4. ISBN 80-7325-019-5.
 203. BARTLOVÁ, Milena. Georges Duby, Věk katedrál (recenze). Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, roč. 25/2003, č. 2, s. 62. ISSN 0418-5129.
 204. BARTLOVÁ, Milena. Historie v muzeu: problémy a perspektivy. In Brána muzea otevřená. Praha: Alexandra Brabcová (ed.), Open Society Fund Praha, 2003. s. 52-61, 9 s. ISBN 80-86213-28-5.
 205. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 1, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-8139.
 206. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 282-286. ISBN 80-210-3076-3.
 207. ČAPKA, František. Nowy egzamin maturalny z historii w szkole sredniej w Republice Czeskiej. In Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Torun: Instytut Historii, 2003. s. 490-494. ISBN 83-7322-676-1.
 208. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 s. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 209. ŠIŠMA, Pavel. Počátky technického školství v Brně. Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2003, roč. 36, s. 219-238, 19 s. ISSN 0300-4414.
 210. LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3.
 211. BARTLOVÁ, Milena. Populární kultura a historie jako věda a fikce (úvod) + Tajemství katedrál a jiné tajné historky. In Pop History. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. (editorka). Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. s. 5-8, 131-140, 15 s. Knihovnička Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2.
 212. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Průvodce dějinami Kypru. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 126-132. ISBN 80-210-3084-4.
 213. LOMTATIDZE, lenka. René Descartes a pojem křivka z pohledu 21. století. Praha: Dějiny věd a techniky, 2003.
 214. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Schizofrenie des Schicksals. Der mährische Historiker Bertold Bretholz. In Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1750-1918). 1. vydání. Brno: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 2003. s. 319-332, 13 s. ISBN 80-7275-017-8.
 215. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozšířené. Brno: Paido, 2003. 94 s. ISBN 80-7315-062-X.
 216. ŠIMKOVÁ, Andrea, Joelle GOÜY DE BELLOCQ a Serge MORAND. The structure of host-parasite communities: order and history. Perpignan, France: Presses Universitaires de Perpignan (Collection Etudes), 2003. 20 s. Taxonomy,ecology and evolution of Metaz. parasites. ISBN 2-914518-37-4.
 217. KADLECOVÁ, Marta. Verneuerte Landesordnungen in Böhmen und Mähren (1627/1628) : das prozessuale Vorverfahren. Zeitschrift der Savigny-Stifftung für Rechtsgeschichte : Germanistische Abteilung. Weimar: Böhlaus, 2003, Band 120, č. 1, s. 150-179. ISSN 0323-4045.
 218. DRAŽILOVÁ, Dita. Vernon N. Kisling, jr. (editor), Zoo and Aquarium History-Ancient Animal Collections to Zoological Gardens (recenze). Vesmír. Praha: Vesmír, s.r.o., 2003, roč. 133/83, č. 11, s. 595-596. ISSN 0042-4544.
 219. SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy. In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc, 2003. s. 149-162. ISBN 80-857835-40-1.
 220. 2002

 221. MALÍŘ, Jiří a Bronislav CHOCHOLÁČ. : Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 661 s. ISBN 80-86488-07-1.
 222. JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny. Komenský. Brno: PedF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 45-47. ISSN 0323-0449.
 223. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dominique Bourg - Jean-Michel Besnier: Peut-on encore croire au progrés? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 191-193. ISSN 0231-7664.
 224. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu. In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002. s. 5-208, 208 s. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0.
 225. DOLÁK, Jan. Jindřichův Hradec. Město nad Vajgarem. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Město Jindřichův Hradec, 2002. 125 s. první vydání. ISBN 80-238-9445-5.
 226. MALÍŘ, Jiří. K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka. In In: Pocta Janu Janákovi. K vydání připravili Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 13-16. ISBN 80-86488-07-1.
 227. MALÍŘ, Jiří. Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války. In Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř: Pocta Janu Janákovi. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 507-525. ISBN 80-86488-07-1.
 228. ČERNÝ, Zdeněk. Klinický obraz a zásady diagnostiky Lymeské boreliózy. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 54, č. 2, s. 83-86. ISSN 0032-6291.
 229. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta. Host. Brno: Host, 2002, roč. 5/2002, č. 5, s. 99-100. ISSN 1211-9938.
 230. BRÁZDIL, Rudolf, Jarmila MACKOVÁ, Zbyněk SVITÁK, Hubert VALÁŠEK a Miloslav HRADIL. Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, roč. 55, č. 2, s. 50-60. ISSN 0026-1173.
 231. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od dávných věků k branám historie. In Mutěnice. Dějiny vinařské obce. Mutěnice: Obec Mutěnice, 2002. s. 11-48. LIBRI, I. ISBN 80-238-9201-0.
 232. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Jiří MALÍŘ. Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 661 s. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.
 233. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Poznámky ke konstrukci židovských identit. Praha: Biograf, 2002, č. 27, s. 55-59, 4 s. ISSN 1211-5770.
 234. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska. In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. s. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
 235. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rakousko před Rakouskem (do roku 907). In Veber, V. - Hlavačka, M. - Vorel, P. - Polívka, M. - Wihoda, M. - Měřínský, Z.: Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002. s. 9-64. xxx. ISBN 80-7106-491-2.
 236. MAREČKOVÁ, Marie. Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace. In Člověk-dějiny-hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 104-107. ISBN 80-7042-219-X.
 237. SCHELLE, Karel, Libor NEDOROST a Jana OTOUPALÍKOVÁ. Státní zastupitelství : historie, současnost, perspektivy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 519 s. Právo. ISBN 80-86432-34-3.
 238. ČAPKA, František. Swiadomósc historyczna mlodziezy czeskiej. In Uczeń w nowej szkole edukacja humanistyczna. 2002. vyd. Poznań: Instytut Historii, 2002. s. 119-120. ISBN 83-86650-69-9.
 239. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. a M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002. s. 187-188. ISBN 80-7040-579-1.
 240. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 51-67. ISSN 0231-7664.
 241. ČAPKA, František. Wklad regionalnych dziejów do programów nauczania historii. In Nauczanie blokowe i zintegrowane przemietów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski, 2002. s. 217-220. ISBN 83-89048-22-1.
 242. 2001

 243. ZOUNEK, Jiří. Abyste věděli, že válka je (...). Computer. 2001, VIII, č. 7, s. 29. ISSN 1210-8790.
 244. HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 88-95. ISSN 1211-3808.
 245. ŠVANCARA, Josef. Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970). In Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 7 s. ISBN 80-210-2516-6.
 246. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ a Michaela MAREK. Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen Reich. 1. vyd. Essen: Klartext, 2001. 330 s. ISBN 3-88474-951-X.
 247. MALÍŘ, Jiří. Desetiletí publikační činnosti Jiřího Kořalky (1991-2000). In Český historik Jiří Kořalka po deseti letech. Tisk k sedmdesátým narozeninám (7. 2. 1931). Připravili Petr Brátka, Květa Kořalková a Jiří Malíř. 1. vyd. Tábor: Husitské muzeum, 2001. s. 3-9.
 248. ZOUNEK, Jiří. Dobrodružství lidstva. Computer. 2001, VIII, č. 18, s. 23-24. ISSN 1210-8790.
 249. MALÍŘ, Jiří. K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran (na příkladu Moravy). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, roč. 120, 2001, č. 1, s. 123-154. ISSN 0323-052X.
 250. ŠIŠMA, Pavel. Matematici na německé technice v Brně. Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, roč. 34, č. 2, s. 105-128. ISSN 0300-4414.
 251. MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k vývoji české historiografie do poloviny 18. století. Brno: MU, 2001. 191 s. ISBN 80-210-2597-2.
 252. KLÍMA, Bohuslav a kol. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: CERM, 2001. 200 s. ISBN 80-7204-191-6.
 253. MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 234 s. ISBN 80-86488-01-2.
 254. MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2001. 234 s. Disputationes Moravicae 2. ISBN 80-86488-04-7.
 255. MALÍŘ, Jiří. Na okraj sborníku Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská v Brně, 2001. s. 9-18. ISBN 80-86488-01-2.
 256. HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 85-92, 7 s. ISSN 1211-3808.
 257. ZOUNEK, Jiří. Od pazourku po republiku. Computer. 2001, VIII, č. 19, s. 24. ISSN 1210-8790.
 258. ZOUNEK, Jiří. Osudy Židů v naší historii. Computer. 2001, VIII, č. 23, s. 22. ISSN 1210-8790.
 259. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 260. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 261. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Problematika hojení ran a léčby bércových vředů v dějinách mediciny. Praktická flebologie. Česká republika, Praha, 2001, X, č. 3, s. 322-324. ISSN 1210-5406.
 262. HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. Getsemany. Praha: Síť, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-485X.
 263. ČECHOVÁ, Lenka. The First Czech Textbook On The Differential Geometry. In Mathematics Throughout The Ages. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. 10 s. Dějiny matematiky, sv. 17. ISBN 80-7196-219-8.
 264. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 265. ŠEFČÍK, Ondřej. Ulice města Kravař v roce 2001 a vývoj jejich pojmenování. 3. vyd. Kravaře: Zámecké muzeum Kravaře, 2001. 36 s. nemá. ISBN 80-902889-6-0.
 266. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 267. 2000

 268. MALÍŘ, Jiří. Der mährische Landtag. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativköperschaften. Hrsg. v. P. Urbanitsch u. H, Rumpler. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. s. 2057-2103. ISBN 3-7001-2871-1.
 269. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity. Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, č. 2, s. 107-123. ISSN 0567-8293.
 270. MALCHÁRKOVÁ, Daniela a Hana PEŇÁZOVÁ. Historie výpočetní techniky. Brno: Paido, 2000. s. 41-42. ISBN 80-85931-96-6.
 271. NOVÁK, Michal. K historii výuky analytické geometrie na Univerzitě Karlově v Praze a Vysokém učení technickém v Brně. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 135-137. ISBN 80-7041-723-4.
 272. MAREČKOVÁ, Marie. Mládež a dějiny. In Národmnostní menšiny. Historické souvislosti v Evropě a v ČR. Praha: UK, 2000. s. 135-142.
 273. KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000. 199 s. ISBN 80-7204-191-6.
 274. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 42-62. ISBN 80-86200-25-6.
 275. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 42-62. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
 276. MALÍŘ, Jiří. Morava v souřadnicích regionálních a středoevropských dějin 19. a 20. století. In VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999. Edičně připravil Jiří Pešek. Redakčně upravil Ota Konrád. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2000. s. 67-78. ISBN 80-86197-22-0.
 277. ZOUNEK, Jiří a Silvie PELCOVÁ. Osudy českého vědce dvacátého století. Stanislav Velinský (1899-1991). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 1999, č. 1, s. 137-143. ISSN 0068-2705.
 278. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 9-23. ISBN 80-86200-25-6.
 279. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN a Dušan KOVÁČ. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2000. 274 s. ISBN 80-902304-8-2.
 280. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998. In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. s. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 281. HLADKÝ, Josef. The History and the Present State of English Studies in the Czech Republic. London, 2000. 183-9. European English Studies: Contributions towards th. ISBN 0 900232 23 4.
 282. NOVOTNÝ, Miroslav a Rom KOSTŘICA. Tinnitologie-úvod a historické poznámky. In Tinnitus 2000. 1. vyd. Praha: Vesmír s.r.o., Na Florenci 3, Praha, 2000. s. 5-8. Mezinárodní sympozium. ISBN 80-85977-26-5.
 283. 1999

 284. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1999, X, 1-12, s. vždy 64-65.
 285. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Černohorští z Boskovic na vídeňské universitě v pozdním středověku a raném novověku. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 285-306. ISBN 80-902304-6-6.
 286. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Dny lékařské biofyziky: Historie a perspektiva. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 6-7. ISBN 80-967507-5-5.
 287. URBANOVÁ, Ludmila. J. Vachek: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Časopis pro moderní filologii. Praha: Akademie věd ČR, 1999, roč. 81, č. 2, s. 101-103. ISSN 0862-8459.
 288. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch a jeho Cid. In Janouch, Jaroslav: U Toledské brány. Svitavy: Trinitas, 1999. s. 123-124. ISBN 80-86036-20-0.
 289. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici. Vydáno při příležitosti vzniku muzejní expozice v rodišti světově proslulého architekta. Brtnice, Společnost Josefa Hoffmanna 1998. 37 str.,. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1999, LI, č. 3, s. 332-333. ISSN 0323-2581.
 290. HORÁK, Petr. Josef Válka et Michel Foucault. 1. vyd. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999. 6 s. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
 291. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava a Slezsko ve století posledních Přemyslovců (1197-1310). In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 27-36. ISBN 80-7028-150-2.
 292. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava po připojení k přemyslovskému státu (1018/19-1197). In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 7-26. ISBN 80-7028-150-2.
 293. DOROVSKÝ, Ivan. O nekotorych metodologičeskich voprosach izučenija: voprosy istorii i kuľtury. In Makedonija: voprosy istorii i kuľtury, Skopje-Moskva. Skopje: Makedonija, 1999. s. 75-83.
 294. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 295. ČAPKA, František. Stav historického vědomí současné středoškolské mládeže na pozadí evropského výzkumného projektu Mládež a dějiny. In Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. s. 169-173. ISBN 80-7042-548-2.
 296. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověká města na Moravě. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 117-124. ISBN 80-7028-150-2.
 297. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 125-131. ISBN 80-7028-150-2.
 298. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 5. ISBN 80-7028-150-2.
 299. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 73-103. ISBN 80-7028-150-2.
 300. MALÍŘ, Jiří. Životopisy Palackého jako součást jeho jubilejních oslav r. 1898. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Vydali Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Tomáš Knoz. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999. s. 553-563. ISBN 80-902304-6-6.
 301. 1998

 302. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1998, IX, 1-12, s. vždy 64-65.
 303. PODBORSKÝ, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství. In Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Úvahy, svědectví a fakta k 80. výročí vzniku Československa 1918-1998. 1. vyd. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1998. s. 54-62. ISBN 80-85615-26-6.
 304. HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního výstavnictví a pokusy o zapojení návštěvníka. In Hovory v muzeu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 5-9.
 305. VAIL, Benjamin. Human ecological perspectives on Norse settlement in the North Atlantic. Scandinavian Studies. 1998, roč. 70, č. 3, s. 293-312, 19 s. ISSN 0036-5637.
 306. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 150-151, 3 s. ISBN 80-210-1938-7.
 307. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červen, 16 s. ISSN 1210-485X.
 308. MALÍŘ, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 135-140. ISSN 0231-7710.
 309. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 s. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
 310. MALÍŘ, Jiří. Zemské sněmy na Moravě r. 1848 a říšský sněm: počátky moderní politické kultury. In Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě - Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. 1. vyd. Kroměříž: Město Kroměříž, 1998. s. 145-158.
 311. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1. vyd. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. s. 119-134. ISBN 80-7044-215-8.
 312. 1997

 313. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1997, roč. 8, 1-12, s. vždy 64-65.
 314. MALÍŘ, Jiří. Člověk ve válce, "válka" v člověku. Z nových pramenů k případu plukovníka Josefa Švece. In Hoši od Zborova. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. s. 55-65. ISBN 80-7028-107-3.
 315. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997. s. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
 316. MALÍŘ, Jiří. Generálové bez vojska. Národní strana na Moravě v letech 1890-1914. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C 43, s. 95-113. ISSN 0231-7710.
 317. ZOUNEK, Jiří. Jan Uher - I smrtí sloužíme vyšším cílům. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 15-20. ISSN 1212-8139.
 318. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. s. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
 319. MALÍŘ, Jiří. Morava v kontextu Masarykovy české otázky. In Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1997. s. 131-139. mimo edice. ISBN 80-86142-01-9.
 320. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy. In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 1997. s. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
 321. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 201-215. ISSN 0323-052X.
 322. PODBORSKÝ, Vladimír. O planetizaci lidstva. Poznámky ke kontinuitě některých jevů od pravěku do středověku. In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 1997. s. 15-26. ISBN 80-85-048-7.
 323. MALÍŘ, Jiří. Od jazykové rovnoprávnosti k národnostnímu rozdělení. K jazykové otázce na Moravě v letech 1848-1918. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, roč. 19, č. 6, s. 12-16. ISSN 0418-5129.
 324. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku. In Pravěk a středověk Ždánicka. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. s. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 325. 1996

 326. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1996, roč. 7, 1-12, s. vždy 72-73.
 327. MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3.
 328. HÖSCHL, Viktor, Martin PUFFR, Miroslav BÍLÝ a Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální průzkum románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. K výročí 770 let města Znojma. Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 1996, roč. 75, č. 8, s. 436-441. ISSN 0042-4544.
 329. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X.
 330. MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN a F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. 1. vyd. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 s. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8.
 331. PODBORSKÝ, Vladimír. Politický podtext některých koncepcí Velké Moravy. In Českoslovenství součást evropanství. O vájemnosti a svébytnosti střední Evropy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1996. s. 119-125. ISBN 80-85615-07-X.
 332. 1995

 333. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, C42, s. 125-138, 13 s. ISSN 0231-7710.
 334. MALÍŘ, Jiří. Společnost v Brně mezi Besedním a Německým domem. In Besední dům. Architektura, společnost, kultura. 1. vyd. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995. s. 15-51. mimo edice. ISBN 80-702-8071-9.
 335. DRÁPELA, Milan a all. ET. Tabulae de Collectionibus Archivi Raygradensis. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995. 40 s. ISBN 80-85048-63-9.
 336. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Ultrazvuk - jeho historie ve světě a u nás. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1995, roč. 26, č. 5, s. 115-118. ISSN 0301-5491.
 337. MALÍŘ, Jiří. Země, stát a národ v české a německé politice na Moravě v letech 1848-1918. In Ústřední moc a regionální samospráva. XXIII. Mikulovské sympozium. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. s. 215-228, 13 s. ISBN 80-850-4852-3.
 338. 1994

 339. PAVELKA, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 1994, D41, s. 127-134. ISSN 0231-7818.
 340. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 157-180, 13 s. ISSN 0323-052X.
 341. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
 342. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. s. 78-87, 9 s. ISBN 80-900106-5-2.
 343. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 18 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
 344. BRÁZDIL, Rudolf a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Temperature Patterns in the Czech Lands in 1751-1850 - Comparison of Documentary Evidence and Instrumental Data. In Contemporary Climatology. Brno (Czech Republic): ed.: R. Brázdil, M.Kolář, 1994. s. 82-92.
 345. OPEKAR, Aleš. Towards the History of Czech Rock Music: Turtle - the First LP by a Czech Rock Group. Aleš Opekar. In Central European Popular Music. Praha, 1994. s. 66-72.
 346. OPEKAR, Aleš. Z New Orleansu do Seattlu. Stručný americký pop zeměpis. Rock & Pop. 1994, roč. 5, 1-12,17-21, s. 21-22.
 347. 1993

 348. MALÍŘ, Jiří. Bürgertum in Mähren zwischen Prag und Wien. In Hanes Stekl, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller, Hans Heiss (eds.): "Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit". 1. vyd. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1993. s. 94-111. Bürgertum in der Habsburgermonarchie II. ISBN 3-205-05562-4.
 349. MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung. In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. s. 97-106. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4.
 350. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1. vyd. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. s. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
 351. KYLOUŠEK, Petr. Histoire et mythe: en marge de Michel Tournier et d'Umberto Eco. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 1993, XXIII, č. 1, s. 41-50. ISSN 0231-7532.
 352. OPEKAR, Aleš. K počátkům českého rocku. Nad prvním profilovým albem skupiny Olympic. Hudební věda. Praha: Academia, 1993, roč. 30, č. 1, s. 60-69. ISSN 0018-7003.
 353. STEHLÍKOVÁ, Eva. Katastrofický scénář. Divadelní revue. Praha: Primus, 1993, roč. 1993, č. 4, s. 78-80. ISSN 0862-5409.
 354. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. s. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
 355. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 44, č. 1, s. 459-464, 5 s. ISSN 0323-2581.
 356. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2.
 357. PODBORSKÝ, Vladimír. Ur- und Frühgeschichte. In Kulturführer Waldviertel, Weinviertel, Südmähren. 1. vyd. Wien: F. Deuticke, 1993. s. ?, ? ISBN 3-216-30043-9.
 358. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1993, C40, s. 63-79. ISSN 0231-7710.
 359. 1992

 360. OPEKAR, Aleš. Two Great World Influences to the Czech Music Culture. Antoine Hennion. In Musique, histoire, démocratie. 1789-1989. Paříž (Francie), 1992. s. 649-654.
 361. 1991

 362. VOJÁČEK, Ladislav. Bude policie znát svou historii? Kriminalistický sborník. Praha: Magnet, 1991, roč. 35, č. 6, s. 282-283.
 363. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, roč. 1991, č. 38, s. 65-76. ISSN 0231-7710.
 364. STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: KLP, 1991. 131 s. Divadlo. ISBN 80-901084-0-7.
 365. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (3). Hudební rozhledy. Praha, 1991, roč. 44, č. 1, s. 43-47. ISSN 0018-6996.
 366. 1990

 367. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, č. 1, s. 95-101. ISSN 1210-2709.
 368. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, roč. 109, č. 1990, s. 345-363. ISSN 0323-052X.
 369. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, roč. 1, č. 1, s. 3-11, 8 s.
 370. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudba (2). Hudební rozhledy. Praha, 1990, roč. 43, č. 12, s. 567-571. ISSN 0018-6996.
 371. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (1). Hudební rozhledy. Praha, 1990, roč. 43, č. 11, s. 525-528. ISSN 0018-6996.
 372. MALÍŘ, Jiří. Zur Problematik der tschechischen bürgerlichen Vertretung im mährischen Landtag in den Jahren 1861-1913. In Bruckmüller, Ernst - Döcker, Ulrike - Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter (eds.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie. 1. vyd. Wien-Köln: Böhlau Verlag, 1990. s. 223-241, 18 s. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 1. ISBN 3-205-05368-0.
 373. 1988

 374. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.
 375. 1987

 376. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, roč. 106, č. 1987, s. 73-93. ISSN 0323-052X.
 377. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, roč. 106/1987, č. 2, s. 202-227. ISSN 0323-052X.
 378. 1986

 379. DRÁPELA, Milan Václav. Comenius, Hollar and The Netherlands. 1. vyd. Brno: DT ČSVTS, 1986. 4 + 1 mapa.
 380. 1984

 381. DRÁPELA, Milan Václav. Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio. 3. přepracované. Brno: PřF UJEP, 1984. 28 + 5 map.
 382. 1982

 383. MALÍŘ, Jiří. K obsahu pojmu československé dějiny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1982, roč. 29/1982, s. 39-48. ISSN 0231-7710.
 384. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, roč. 101/1982, č. 2, s. 283-309, 28 s. ISSN 0323-052X.
 385. 1981

 386. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, roč. 100/1981, č. 1, s. 57-76. ISSN 0323-052X.
 387. MALÍŘ, Jiří a Bedřich ČEREŠŇÁK. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1981, roč. 28/1981, s. 7-21. ISSN 0231-7710.
 388. 1980

 389. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran. In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. s. 138-143, 8 s.
 390. MALÍŘ, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1980, roč. 1980, č. 27, s. 153-162. ISSN 0231-7710.
 391. MALÍŘ, Jiří. Opoziční politické hnutí inteligence a maloburžoazie na Moravě v letech 1896-1909. Československý časopis historický. Praha: ČSAV, 1980, roč. 18/1980, č. 6, s. 828-862. ISSN 0045-6187.
 392. 1979

 393. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, roč. 1978-1979, 25-26, s. 99-129. ISSN 0231-7710.
 394. 1977

 395. MALÍŘ, Jiří. Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1977, roč. 1976-1977, 23-24, s. 237-259. ISSN 0231-7710.
 396. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava. Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, roč. 29/1977, č. 1, s. 22-36.
 397. 1975

 398. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, roč. 1974-1975, 21-22, s. 101-122, 21 s. ISSN 0231-7710.
 399. 1974

 400. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí. Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, s. 137-145.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 12:03