Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. FENYK, Jaroslav. Constituent power of a social contract/" Constitution-centric" legal system: the art of constitutional interpretation. In From the National Constitution to Transnational Constitutionalism - International Conference dedicated to the 30th anniversary of the Constitution of the Republic of Lithuania. 2022.
 2. 2020

 3. VYKOUPIL, Libor and Vladislav JŮZA. Dějepis 9 Moderní Dějiny (History 9 Modern History). 1st ed. Brno: Nakladatelství Nová škola Brno, 2020. 132 pp. Dějepis 9 Moderní Dějiny, Čtení s porozuměním 99-40. ISBN 978-80-88285-20-5.
 4. 2019

 5. HOLZBACHOVÁ, Ivana. "K čemu je dobrá válka?" Glosa ("War! What is it Good for?" A Remark). Studia philosophica. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, vol. 2019, No 1, p. 122 - 124. ISSN 1803-7445.
 6. 2018

 7. BOČEK, Pavel. Gosudar vseja Rusi kak simvol Moskovskogo gosudarstva v srednejevropejskoj istoriografii 16 veka (Sovereign of aal Russia as the symbol of the Moscow state, according to the 16th-century historiography of central Europe). In Rybakova, Maryna K. Epocha Iana Groznogo i eje otraženije v istoriografii, pismennosti, iskisstve, architěkture. 2018th ed. Vladimir: Muzej-zapovednik Aleksandrovskaja sloboda, 2018. p. 56-68. ISBN 978-5-8311-1174-3.
 8. 2017

 9. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Freie Leute? Freizügigkeit von ehemaligen Leibeigenen in Österreich 1781-1848 (am Beispiel der Liechtensteinischen Herrschaft) (The people free? The freedom of movement of former serfs in Austria 1781-1848 (the example of the Liechtenstein domains)). Studia historica Brunnensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 64, No 1, p. 217-236. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-9.
 10. 2016

 11. WALTER, Aaron. Dirty, Rotten, Scandalous: U.S. Presidential Elections Throughout History. United States: Joyspring via Lulu Press, 2016. 90 pp. ISBN 978-1-365-31795-8.
 12. BLAŽEK, Jiří. Ekonomický vývoj Československa, České a Slovenské republiky ve 20. a na počátku 21 století (Economic Development of Czechoslovakia, the Czech and Slovak Republics in the 20th and the beginning of the 21st Century). In Jozef Vlčej, Jiří Blažek, Zdenko Čambal, Dušan Rozbora. Ako volia Slováci - Politický vývoj Slovenskej republiky v období 1989-2016. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2016. p. 17-58. ISBN 978-80-263-1054-9.
 13. 2015

 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté (The Journey to Constance: 600 Years After). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 13-14,30, 3 pp.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“ (The Summer Camp „Ye Who Are Warriors of God“). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 14-15.
 16. 2014

 17. KOVÁŘ, Josef Jan and Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích (World Meeting of Anabaptists in Hustopeče). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 2, p. 201-204. ISSN 0323-2581.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 19. 2013

 20. WALTER, Aaron. Coming Of Age In The ‘Lost’ History Of Communism: Teaching The Post-Wall Generations. In ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation). 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. (The Second World War: The Year of 1943). In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 22. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 28. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ and Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů (Under the Protection of Zerotines). Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy" (A Polemic to "Czech Hangover from the Great Moravia"). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, p. 145-147. ISSN 0323-0570.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free Time Activities of Children and Youth). In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. p. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 31. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně (An Exhibition "Gold, Symbol of Power and Wealth" in Moravian Museum in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, p. 94-95. ISSN 0323-2581.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 33. 2012

 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Finds on the Castle of Vildenberk, Brno-venkov District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free-time Activities of Children and Teenagers). In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan and Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 38. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011) (Remembrance of Mgr. Aleš Tinka (1968-2011)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 80-81. ISSN 0323-2581.
 39. 2011

 40. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 41. 2010

 42. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK and Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka (History of Jesenik District). 2010.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 44. SCHWARZ, Michal. Mongolsko (Mongolia). Praha: Libri, 2010. 189 pp. Stručná historie států, sv. 69. ISBN 978-80-7277-462-3.
 45. 2009

 46. REGULI, Zdenko. Dějiny úpolových sportů ve studiu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (History of Combat Sports at the Masaryk University, Faculty of Sport Studies). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1st ed. Brno: Paido, 2009. p. 23-27, 63 pp. ISBN 978-80-7315-181-2.
 47. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. František Kožík mezi literaturou a historií (Frantisek Kozik between literature and history). In Symposium ke 100. výročí narození Františka Kožíka. 2009.
 48. KAWULOKOVÁ, Denisa. Historie a současné trendy výukových metod (History and contemporary trends of teaching methods). In XXVII. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 74 pp. ISBN 978-80-7231-650-2.
 49. ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Clairauta k Hillovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, vol. 59, No 3, p. 158-164. ISSN 0009-0700.
 50. ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi (History of interpretation motion of the Moon from Hipparchos to Newton). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, vol. 59, No 2, p. 89-95. ISSN 0009-0700.
 51. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. II. Počátky; III. Přemyslovské město/13. století. (II. Beginnings; Přemyslid town/13th century). In Jihlava (R. Pisková ved. autorského kol.). 1st ed. Praha: NLN, 2009. p. 25-87, 692-716, 88 pp. neuv. ISBN 978-80-7106-551-7.
 52. ŘEHULOVÁ, Lenka. Informace o podnikání advokáta v podmínkách právní úpravy České republiky. (Information on the business of the lawyer in the legal regulation of the Czech Republic.). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, vol. 17, No 3, p. 82-86. ISSN 1210-6410.
 53. SLAVÍČEK, Lubomír. Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855 (Painters and history. Historic literature in the library of Art Academy in Prague before 1855). In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. p. 863-870, 907 pp. ISBN 978-80-86488-57-8.
 54. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu (Moravia as the part of the Přemyslid state). In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1st ed. Praha: NLN, 2009. p. 219-227, 230-239, 21 pp. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
 55. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. (About relations toward others and to ourselves: diversity in country under the Tatras.). In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. p. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 56. FILIP, Jan. Přílepky a nálepky právních předpisů aneb Nigrum nunquam excedere debet rubrum (Wild rides and stickers of legal enactments or else Nigrum nunquam excedere debet rubrum). In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 59-76. Edice Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
 57. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK and Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina (Hills of Zulova). 2009.
 58. 2008

 59. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 83 pp. ISBN 978-80-210-4684-9.
 60. HOLMAN, Pavel. Brněnská muzeologie v uplynulých patnácti letech (Brno's Department of Museology in last 15 years). In Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2007. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. p. 41-47. ISBN 978-80-86413-51-8.
 61. KUNDERA, Ludvík and Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns (The Spirit of Brno). Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. ISBN 978-80-210-4557-6.
 62. ALBRECHT, Stefan, Jiří MALÍŘ and Raplh MELVILLE. Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer (Sudetoněmecké dějepisectví" 1918-1960. K předhistorii a založení Historické komise sudetských zemí). 1st ed. München: Oldenbourg Verlag, 2008. 301 pp. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 114. ISBN 978-3-486-58374-8.
 63. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 64. ŘEHULOVÁ, Lenka. Exkurz do španělské právní úpravy advokacie. (The excursion into Spanish legal regulation of advocacy.). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1317-1326, 1387 pp. ISBN 978-80-210-4630-6.
 65. ŘEHULOVÁ, Lenka. Exkurz do španělské právní úpravy advokacie. (The excursion into Spanish legal regulation of advocacy.). In COFOLA 2008 CONFERENCE: Key points and ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 281-282, 299 pp. ISBN 978-80-210-4629-0.
 66. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. (Historical development of the Eastern Moravia in 10th - 14th century and contribution of archeaology in the research of its history). In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. p. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 67. CHRASTINA, Jan and Zdeněk NOVÁK. Historie celotělového stereotaktického systému (A history of the whole - body stereotactic system). Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká chirurgická společnost, 2008, vol. 87, No 3, p. 154-156. ISSN 0035-9351.
 68. PLAČEK, Miroslav and Petr OBŠUSTA. Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku. (History of the Castle Ungersberg by another Name Sádek in the Třebíč-District.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, vol. 40, No 1, p. 66-81. ISSN 0323-2581.
 69. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů (History as a Science? Tomáš Garrigue Masaryk and His Criticism of Historical Science in the Period of the Manuscripts Controversy). In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. p. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 70. HLADKÁ, Zdeňka. Hladká, Zdeňka - Martincová, Olga: Tradice a současnost české lexikografie. (Hladká, Zdeňka - Martincová, Olga: Czech lexicography past and present.). Чернышева, Маргарита (ed.). In Teoрия и истoрия слaвянсkoй лekсиkoгрaфии. Нaучныe мaтeриaлы к XIV съeзду слaвистoв. Moskva: Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 2008. p. 261-286. Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 1.
 71. DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý (Jiří Špét - 80 years). Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, vol. 2008, No 3, p. 19-20. ISSN 1213-2152.
 72. MALÍŘ, Jiří and Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba (JUDr. Václav Kounic and his age). 2008.
 73. BOROVSKÝ, Tomáš. Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně (Julius Glücklich and František Hrubý: Two Faces of Positivist Science in Brno). In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. p. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
 74. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Královna a králové, Hodonín za rozkvětu českého státu (Queen and kings. Hodonín in period of prosperity of medieval Czech state). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 55-92. ISBN 978-80-254-2100-0.
 75. DOLÁK, Jan. Magda Veselská: Defying the Beast. Judaica Bohemiae XLIII. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2008, XLIII, XLIII, p. 227-228. ISSN 0022-5738.
 76. BARTOŇKOVÁ, Daša, Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK and Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae (Historical Sources on Great Moravia. I: Annals and Chronicles). 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno: Filozofická fakulta MU, 2008. 425 pp. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5.
 77. FIALA, Petr. Nacismus a komunismus: politická náboženství 20. století a přítomná nebezpečí. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, XIX., No 5, p. 32-34. ISSN 1802-3142.
 78. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK and Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopy. Bratislavské lekárské listy. Bratislava, 2008, vol. 109, No 5, p. 198-201. ISSN 0006-9248.
 79. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Od kalicha přes úchvaty k zástavám, Husité a utrakvisté (1412-1511) (Hodonín in the period of hussite movement (1412-1511)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 93-128. ISBN 978-80-254-2100-0.
 80. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. (Fortification of the town Jihlava in archaeological sources). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 104-121, 17 pp. ISSN 1803-1749.
 81. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. (Fortification of the king´s and bishop´s towns in Moravia in Middle Ages). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 6-33, 27 pp. ISSN 1803-1749.
 82. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. (Colonization of the Area and the Begining of Town and Castle Settlement to 1415.). In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. p. 25-60, 35 pp. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 83. VOJÁČEK, Ladislav. Právne dejiny Slovenska (od roku 1918) (Legal history of Slovakia). 1st ed. Bratislava: BVŠP, 2008. 150 pp. ISBN 978-80-88931-99-7.
 84. MALÍŘ, Jiří. Problém politického centra moravských Čechů a zapojení jejich poslanců do klubu v poslanecké sněmovně říšské rady. In Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1st ed. Brno: Matice Moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. p. 29-56. ISBN 978-80-86488-50-9.
 85. PLAČEK, Miroslav. Předmluva (Preface). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 5-6. ISBN 978-80-254-2100-0.
 86. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Severin, J.: Hráli jsme jak andělé. Zlín, 2007. 151 s. Národopisný věstník. 2008, roč. 25/67, č. 2, p. 125-127. ISSN 1211-8117.
 87. HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In International Scientific Conference Finance and Accounting, Theory and Practice, Development nad Trends, Riga, Latvia. 2008. ISBN 978-9984-45-002-5.
 88. ŠTĚRBA, Radim. Výchova k obřanství a dějepis (Education to Citizenship and History). In Staněk, A. a kol. Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008. 9 pp. ISBN 978-80-904187-0-7.
 89. SORGER, Brigitte. 40 Jahre Integration und weltweite Kooperation - Einblicke in die nicht immer einfache Geschichte des IDV (40 Years of Integration and Cooperation - featuring to the history of IDV). IDV-Magazin. www.idvnetz.org: IDV, 2008, vol. 40, No 78, p. 8-30. ISSN 1431-5181.
 90. 2007

 91. RÁJA, Martin. Brněnská diecéze v 19. století (církev a politika) (Brno Diocese in the 19th Century (Church and Policy)). In Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. p. 25-32. ISBN 978-80-86665-04-7.
 92. ZAJONCOVÁ, Dana. Die Geburt des naturlichen Waldes. Zur Geschichte und Wahrnemung des "Urwaldes" Ščúrnica (The nativity of the natural forest. To history and perception of "the virgin forest" Ščúrnica). In BURKART, Bettina and Werner KONOLD. Raum-Zeit-Probleme in der Kulturlandschaft. Freiburg: Institut fur Landesplfege, 2007. p. 57-66. ISBN 3-933390-38-9.
 93. NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen (The Czech-Latin Literature of the Middle Ages). Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1st ed. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 pp. ISBN 978-3-412-20070-1.
 94. HORÁK, Petr. Dva známí a současně neznámí historikové - myslité: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero (Two known and unknown historians-thinkers:Benedetto Croce and Guglielmo Ferrero). In Jiří Hanuš (garant). Historik v proměnách doby - 19. století. první. Brno: Matice moravská, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-86488-44-8.
 95. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomie a kultura (Ecomic and Culture). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 162-166. Systémové přístupy. ISBN 978-80-7041-213-8.
 96. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Bratislava: Slovart, 2007. 391 pp. ISBN 978-80-8085-287-0.
 97. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Praha: Libri, 2007. 390 pp. ISBN 978-80-7277-333-6.
 98. VEČERKA, Radoslav and Helena KARLÍKOVÁ. Etymologie (Etymology). PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 426-446. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 99. ŠEFČÍK, Ondřej. Fonetika a fonologie (Phonetics and Phonology). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 281-295, 14 pp. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 100. HANUŠ, Jiří and Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století) (The historian in changing times and environments (19.th century)). 2007.
 101. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006 (Castle Rokštejn. History, construction development and results of 25 years of archaeological research). 1st ed. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 pp. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
 102. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (The Illustrated Encyklopedia of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses.). 2nd ed. Praha: Libri, 2007. 767 pp. ISBN 978-80-7277-338-1.
 103. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. (The Illustrated Encyklopedy of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses, The Additions.). 1st ed. Praha: Libri, 2007. 128 pp. ISBN 978-80-7277-339-8.
 104. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik Synthetics Moral Utopia. In GLUCHMAN, Vasil. Morality of the Past from the Present Perspective. Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. 1st ed. Newcastle UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. p. 69-85. Scholars publishing 15. ISBN 1-84718-171-6.
 105. MALÍŘ, Jiří. K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran (Political Culture in the Final Stages of the Old Austria: Mechanism of Creating a Political Party at the Time of Mass Parties). In Cestou dějin 2 - On the Road of History 2. Uspořádala Eva Semotanová. 1st ed. Praha: Historický ústav, 2007. p. 239-265. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 16/2. ISBN 978-80-7286-112-5.
 106. VEČERKA, Radoslav. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Chapters from the history of Czech studies (linguistics)). PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Praha: Academia, 2007. 638 pp. Academia, 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 107. HANUŠ, Jiří. Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948 (Changes in Catholic mentality: 1945-1948). In Diktatur, Krieg and Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiösen Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007. p. 233-242. ISBN 978-3-486-57990-1.
 108. PLAČEK, Miroslav. Ke stavebnímu vývoji zámku v Černé Hoře do konce 16. století. (Building Development of Chateau in Černá Hora up to the End of 16th Century.). In Dějiny staveb 2007 (Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 30.3.- 1.4.2007). 1st ed. Plzeň: Klub A. Sedláčka, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. p. 44-52. ISBN 978-80-86596-95-2.
 109. POSPÍŠIL, Petr. Krajská (regionální) samospráva od historie k současnosti (History of higher (regional) municipalities). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XL, 4-5, p. 234-251, 17 pp. ISSN 0139-6005.
 110. CAMERON, Robert, Beata POKRYSZKO and Michal HORSÁK. Land snail faunas in Polish forests: history, geography and ecology. In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
 111. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie (Lexicography). In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA and Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 112. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Marcel Gauchet: Dějinný úděl (recenze) (Marcel Gauchet: Dějinný úděl (a review)). In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity B 54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 109. ISBN 978-80-210-4384-8.
 113. VEČERKA, Radoslav. Mluvnictví do konce II. světové války 1945 (Grammars till 1945). PLESKALOVÁ, J. et al. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. 60 pp. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 114. MALÍŘ, Jiří. Na cestě k Pětce. K politické kultuře a parlamentárním mechanismům regulace konfliktů před r. 1914. (On the Way to the Five. On Political Culture and Parliament Conflict Regulating Mechanism Before 1914). In Per saecula ad tempora nostra. Uspořádali Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. 1st ed. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. p. 765-773. ISBN 978-80-7286-117-0.
 115. SMÉKAL, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie (Personalities create history - psychology and anthropology). In NEŠPOR, Petr and Jaroslava (eds.) DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně 10. 11. 2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. p. 184-191. ISBN 978-80-86665-04-7.
 116. VEČERKA, Radoslav. Periodika a časopisy (Scholarly periodicals and journals). PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 619-625. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 117. SCHELLE, Karel and Milan HRADEC. Právní úprava pojišťovnictví v druhé polovině devatenáctého století (Legal regulations of insurance in second half of 19. century). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. p. 103 - 114, 11 pp. ISBN 978-80-969332-9-7.
 118. HANUŠ, Jiří and Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu (The orthodoxy in historical, religion and culture context). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 133 pp. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9.
 119. VEČERKA, Radoslav. Slovanská jazykověda a paleoslovenistika (Slavonic linguistics and Old Church Slavonic). PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 626-663. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
 120. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). (Sobůlky (From the History of Kyjov country, his Noble Houses and Residences in Middle Ages).). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, vol. 2007, No 1, p. 34-38. ISSN 1802-128X.
 121. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management a strategie (Strategic management and strategy). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. p. 45-55. ISBN 978-80-7318-529-9.
 122. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. (The Castle Strážnice in Context of the Evolution of Moravian Castles.). In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1st ed. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. p. 17-21.
 123. KRČMOVÁ, Marie. Stylistika (Stylistics). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 296-335. mimo edice. ISBN 978-80-200-1523-5.
 124. PODLAHA, Jiří and Zdeněk GREGOR. Thoracic outlet syndrome. In Sborník XXXII. Angiological Days 2007 with international participation. Central Europ. Vasc. Journal. Praha: Central European Vascular Journal, 2007. p. 29. ISSN 1214-3901.
 125. ŠEFČÍK, Ondřej. Vývoj pravopisu od národního obrození do současnosti (History of Czech orthograpy since national aweking till today). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 516-539, 23 pp. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 126. 2006

 127. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Dana NOVOTNÁ and Martina STRAKOVÁ. Brtnice, rodiště Josefa Hoffmanna (Brtnice, birth-place of Josef Hoffmann). Brtnice: město Brtnice, 2006. 70 pp. mimo edice.
 128. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II (Czech lands after arrival of the Slavs). 1st ed. Praha: Libri, 2006. 967 pp. ISBN 80-7277-105-1.
 129. PLESKALOVÁ, Jana. Dějiny české jazykovědné bohemistiky (History of Czech studies from the linguistic point of view). Janyšková, I. - Karlíková, H. In Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. p. 343-347. ISBN 80-7106-997-3.
 130. ZRŮSTOVÁ, Lucie. Deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém v Brně - minulost a budoucnost. In Sborník abstraktů a elektornických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: Universita obrany, 2006. ISBN 80-7231-139-5.
 131. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Domovské právo a obecní samospráva. In Lukáš Fasora - Jiří Malíř- Jiří Hanuš (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 138-145. ISBN 80-7325-091-8.
 132. PLAČEK, Miroslav. Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. (Two less known fortified houses at the Moravian riverside of the Odra.). Archaeologia historica. Brno: MVS Brno, ÚAM FF MU v Brně, AÚ AV ČR v Praze a v Brně, AÚ SAV v Nitře, Město Chrudim, RM v Chrudimi, 2006, vol. 31, No 1, p. 249-258. ISSN 0231-5823.
 133. ŠERÝ, Omar and Petr ZVOLSKÝ. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie (Historic overview of establishment of molecular psychiatry). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2006, vol. 102, No 5, p. 246-249. ISSN 1212-0383.
 134. SCHELLE, Karel. Historie právní úpravy pojišťovnictví (History of legal regulations of insurance). 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 124 pp. Právo. ISBN 80-86861-52-X.
 135. VURM, Petr. Le héros québécois entre la d/Découverte et la prise de conscience (The Quebec Hero between D/discovery and realization). In Imaginaire du roman québécois contemporain. 1st ed. Brno - Montreal: Masarykova univerzita - Figura, 2006. p. 89-95. ISBN 80-210-4050-5.
 136. STIBRAL, Karel. Milešovka ze všech stran (Milešovka from all angles). EkoList. Praha: BEZK, 2006, vol. 11, No 3, p. 16-17. ISSN 1211-5436.
 137. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 138. PAPOUŠEK, Dalibor. Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace (Petr Pokorný, Jesus of Nazareth : historical image and its interpretation). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 2, p. 283-285. ISSN 1210-3640.
 139. HORÁK, Petr. Předmluva k českému vydání knihy Benedetta Croce, Historie jako myšlení a jako čin (Introduction to the Czech edition of the book by Benedetto Croce, History as an idea and as an exploit). první. Brno: CDK, 2006. 3 pp. mimo edice. ISBN 80-7325-099-3.
 140. TOMÁŠEK, Marcel. Recenze: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004 (Book Review: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, vol. 2006, No 1, p. 57-58. ISSN 1213-0028.
 141. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě (Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum). In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
 142. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi (The Aristocrat at the Beginning of Modern Era - Egbert Count Belcredi). In Osobnosti moravských dějin 1. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2006. p. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
 143. HORÁKOVÁ, Jana. The (Short) Robot Chronicle. On the 20th Century Cultural History of Robots. In I.Rudas ed. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region.Proceedings. Budapest: Budapest Tech., 2006. p. 241-248. ISBN 9637154485.
 144. HORÁK, Petr. Touha vyslovit nevyslovitelné, snaha vystihnout skryté (The yearning to tell what cannot be told, the effort to seize what is hidden). In Kultura jako téma a problém dějepisectví. první. Brno: Matice moravská, 2006. p. 89 - 95, 6 pp. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 2. ISBN 80-86488-33-0.
 145. 2005

 146. MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám (Andros probabilis. The Studies by the Friends and Colleagues Dedicated to Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., a Historian, on the Occasion of his 70th Birthday.). 1st ed. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. 618 pp. ISBN 80-86488-16-0.
 147. ŽÁKOVSKÁ, Alena. Borrelióza a co o ní víme (Lyme Borreliosis and what we know about it). Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005, 19/2005, No 3, p. 18-20. ISSN 1213-0699.
 148. ZOUHAR, Jan. Hodnoty a dějiny (Values and History). In Byt i povinność. 1st ed. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. p. 259-264. ISBN 83-7338-190-2.
 149. LOSKOTOVÁ, Irena. Internetová encyklopedie dějin Brna (The Internet Encyclopedia of the History of Brno). Duha. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2005, vol. 2005, No 3, p. 5-7. ISSN 0862-1985.
 150. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. (On the Role of Lawyers in Politics in the Period until 1918.). In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1st ed. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. p. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
 151. MALÍŘ, Jiří. K roli "francouzství" v politickém myšlení federalistů v 60. letech 19. století na příkladu F. L. Riegra a E. Belcrediho. (On the Role of the "French way" in Political Thought of Federalists in the 1860s Exemplified with F. L. Rieger and E. Belcredi). In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jií Malíř. 1st ed. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Muzeum Brněnska, 2005. p. 217-228. ISBN 80-86488-23-3.
 152. MALÍŘ, Jiří. Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě (On the Genesis and Development of German Radical Party in Moravia). In VIRIBUS UNITIS nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. K vydání připravili Kristina Kaiserová a Jiří Pešek. 1st ed. Ústí nad Labem: albis international, 2005. p. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
 153. HORÁK, Petr. Le grotesque philosophique (The philosophical grotesque). In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris: Editions Le Manuscrit, 2005. p. 27 - 34, 7 pp. ISBN 2-7481-5850-4.
 154. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Léčba chronických ran - včera, dnes a zítra. (Treatment of chronic wounds - yesterday - today - tomorrow). Postgraduální medicína. Praha, 2005, vol. 3, No 7, p. 282-287. ISSN 1212-4184.
 155. MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská biofyzika včera, dnes a zítra. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. p. 65-65. ISBN 80-210-3695-8.
 156. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Lenka Řezníková: Moderna&historismus (Lenka Řezníková: Modernity&historism). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, vol. 53, No 5, p. 791-794. ISSN 0015-1831.
 157. VALACH, Milan. Marxova filozofie dějin (Marxs Philosophy of History). 2005.
 158. MALÍŘ, Jiří. Moravská strana lidová (The Moravian People s Party). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 201-212. ISBN 80-7239-180-1.
 159. MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA and Jiří HANUŠ. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě (The Moravian Compromise of 1905: Potencial and Limits of National Appeasement in Central Europe). 2005.
 160. VYKOUPIL, Libor. Národní liga (National League). In Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. p. 781-793. sv. 1. ISBN 80-7239-178-X.
 161. MALÍŘ, Jiří. Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě (The National Liberal Party in Bohemia and Peoples (Progressive) Party in Moravia). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 139-199, 71 pp. ISBN 80-7239-178-X.
 162. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914 (The Genesis of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1914). In Mihola, Jiří (ed.): České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 21-32. ISBN 80-210-3748-2.
 163. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě (The Progressive Movement in Moravia). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 341-372. ISBN 80-7239-178-X.
 164. MALÍŘ, Jiří and Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. (Political Parteis. The Development of the Parties and Political Movements in the Bohemian Lands and Czechoslovakia, 1861-2004, 1-2.). 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. 1826 pp. ISBN 80-7239-180-1.
 165. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. (The Transformation of Village Jemnice into Royal Town.). In Archaeologia historica 32. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. p. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 166. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005th ed. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005. p. 121-125.
 167. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (rec.) L. Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea. Letteratura latina. Una sintesi storica. Manuali universitani 6 (Lettere classiche). Roma: Carocci editore, 2003, 356 pp. ISBN 88-430-2727-1. ((rev.) L. Cavarzere - A. De Vivo - P. Mastandrea. Letteratura latina. Una sintesi storica. Manuali universitani 6 (Lettere classiche). Roma: Carocci editore, 2003, 356 pp. ISBN 88-430-2727-1.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, LIV, N10, p. 133-135. ISSN 1211-6335.
 168. FRANKOVÁ, Milada. Re-experiencing East European History: Helen Dunmore's Siege and Louise Doughty's Fires in the Dark. In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2005. p. 167-172. ISBN 80-7290-221-0.
 169. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Park. In BARTÁK, Miroslav and Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. p. 14-24. ISBN 80-213-1434-6.
 170. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Psrk. In BARTÁK, Miroslav and Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. p. 14-24. ISBN 80-213-1434-6.
 171. HORYNA, Břetislav. Rozum a dějiny (Reason and History). In SPFFBU. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 95-99. ISBN 80-210-3756-3.
 172. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes (Spengler's conception of history and culture in the Der Untregang des Abendlandes). In Filozofia blizsa zyciu. Warszawa: Wysza szkola finansów i zarzadzania, 2005. p. 291 - 306, 15 pp. ISBN 83-88953-76-1.
 173. MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. (The System of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1918). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1st ed. Brno: DoplNěk, 2005. p. 17- 57. ISBN 80-7239-178-X.
 174. MALÍŘ, Jiří. "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. (The "Role of Lawyers". On the Political and Socio-Professional Structure of the Moravian Provincial Council in 1878-1918). In MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel (eds.): Andros probabilis. Sborník prací pátel a spolupracovník historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1st ed. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. p. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.
 175. BOČKOVÁ, Helena. Vlaši na Balkáně. Geneze, historie a kultura minority. Příspěvek k otázce etnokulturní tradice (The Wlakhs in the Balkan Peninsula. Genesis, History and Culture of the Minority. The Contribution to the Question of an Ethnocultural Tradition). Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, vol. 7, -, p. 73-90. ISSN 1210-1109.
 176. NAVRÁTIL, Vladislav. Zajímavosti z dějin jedné z nejstarších věd - vědy o materiálu (Matter of Interest from the history of one of the oldest Sciences - Materials Science). In XXII. Zborník z dejin fyziky. I. Brno: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2005. p. 141-145. ISBN 80-968253-9-9.
 177. 2004

 178. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) (Anthropology in Brno: An Overall Historical Review with Respect to National and International Context (with Special Regards to the Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno)). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 pp. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 179. MALÍŘ, Jiří. Doba nacistické okupace a historická paměť (The Time of Nazi occupation and Historical Memory). In Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2004. p. 7-12. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). ISBN 80-86488-14-4.
 180. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK and Markéta PITROVÁ. Evropská lidová strana (European Peoples Party). In BALÍK, Stanislav and Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. p. 8-23. ISBN 80-210-3588-9.
 181. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy (The Philosophy of History: Problems and Perspecives). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 pp. ISBN 80-210-3593-5.
 182. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy (The Philosophy of History: Problems and Perspecives). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 pp. ISBN 80-210-3593-5.
 183. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Francouzský švindl svobody". Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805. ("The French swindle of liberty". The fear of revolution in the light of laws in Austria between 1792 and 1805.). In Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. 1. vydání. Brno: CDK, 2004. p. 70-83, 13 pp. ISBN 80-7325-047-0.
 184. KIRSCH, Otakar. Historie koněspřežné železnice Praha-Lány (History of horse-drawn railway Praha-Lány). In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004. p. 365 - 371.
 185. REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ and Václav SUCHÝ. How to treat tremor - A 1729 opinion. Journal of Neurology. 2004, vol. 251, No 5, p. 525-528. ISSN 0340-5354.
 186. KIRSCH, Otakar. K vývoji místního školství (Towards development of local educational system). In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004. p. 327 - 364.
 187. GRYGAR, Jakub. Karviná: hledání středu, individuality a historie (Karviná: looking for town centre, individuality and history). Etnologický časopis. Český lid. Praha: Academia, 2004, vol. 90, No 3, p. 267-278. ISSN 0009-0794.
 188. HORYNA, Břetislav. Krakovský fragment. K problému dějin v transcendentálním idealismu (Cracow-Fragment. The Problem od the History in the transcendental Idealism). In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1st ed. Brno: nakladatelství MU, 2004. p. 16-22. ISBN 80-210-3384-3.
 189. ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945) (Nazification and Moravian Doctors (1939-1945)). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2004. 304 pp. Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). ISBN 80-86488-14-4.
 190. DVOŘÁK, Rudolf. O kvalitě - O tom, že kvalita je kvalitou vždy něčeho a vždy pro někoho (About the Quality - Thereof Quality is always Quality of something and for somebody). Tomáš Zdráhal, Petr Rys, Jan Melichar. In ZDRÁHAL, Tomáš and Petr RYS. Hodnocení kvality vysokých škol. První vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. p. 13-20. ISBN 80-7044-543-2.
 191. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. (Church organisation and administration as a never-ending process.). In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. p. 160-170, 10 pp. ISBN 80-7275-046-1.
 192. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství (Status and the role of Woman in the Christian Religion). In FORMÁNKOVÁ, Lenka and Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. p. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
 193. KROB, Josef and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej (Positivisme and Science in Czech Philosophy). Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, vol. 2004, No 3, p. 101-114. ISSN 1732-6680.
 194. ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla (Life and Work of Prof. Jaroslav Kopáč). In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004. p. 106-114, 8 pp. ISBN 80-239-3958-0.
 195. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Roger Chartier: Au bord de la falaise - recenze (Roger Chartier: Au bord de la falaise - review). Filosofický časopis. Praha: FÚ AV ČR, 2004, vol. 52, No 3, p. 499 -503, 4 pp. ISSN 0015-1831.
 196. ŠTĚTKA, Václav. Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti (Symbolic displacement, national identity and the (re)construction of memory). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2004, vol. 2004, No 2, p. 79-92, 13 pp. ISSN 1214-813X.
 197. DOLÁK, Jan. Úvodem (Preface). In Špét, Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 5-6. 2. vyd. ISBN 80-210-3206-5.
 198. ZOUNEK, Jiří. Ve stínu katedrál (In the Shadow of Cathedrals). Computer. 2004, XI, No 6, p. 40. ISSN 1210-8790.
 199. NIEDERLE, Rostislav. Vzpomínky z mládí Gershoma Scholema (Gershom Scholems Young Days Memories). Host. Brno: Host, 2004, 2/2004, No 2, p. 22-3, 2 pp. ISSN 1211-9938.
 200. 2003

 201. NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2nd ed. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003. p. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9.
 202. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ and Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 pp. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 203. JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie) (Man - universum - nature). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2003. p. 109-111. ISBN 80-89018-57-2.
 204. HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. (Ecumenical church historiography). In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003. p. 1-4. ISBN 80-7325-019-5.
 205. BARTLOVÁ, Milena. Georges Duby, Věk katedrál (recenze) (Georges Duby, The Age of the Cathedrals (review)). Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 25/2003, No 2, p. 62. ISSN 0418-5129.
 206. BARTLOVÁ, Milena. Historie v muzeu: problémy a perspektivy (History in the Museum: Problems and Perspectives). In Brána muzea otevřená. Praha: Alexandra Brabcová (ed.), Open Society Fund Praha, 2003. p. 52-61, 9 pp. ISBN 80-86213-28-5.
 207. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 1, No 1, p. 21-22. ISSN 1212-8139.
 208. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu (For problems futher education teacher History). In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 282-286. ISBN 80-210-3076-3.
 209. ČAPKA, František. Nowy egzamin maturalny z historii w szkole sredniej w Republice Czeskiej (New ůeaving-examination History in secondary school in the Czech Republic). In Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Torun: Instytut Historii, 2003. p. 490-494. ISBN 83-7322-676-1.
 210. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí (Pálava in the beginning of the third millenium). Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 pp. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 211. ŠIŠMA, Pavel. Počátky technického školství v Brně (The Beginning of the Technical Education in Brno). Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2003, vol. 36, p. 219-238, 19 pp. ISSN 0300-4414.
 212. LUŽNÝ, Dušan and Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě (Faces of Buddhism in the West). In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1st ed. Brno: Barrister and Principal, 2003. p. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3.
 213. BARTLOVÁ, Milena. Populární kultura a historie jako věda a fikce (úvod) + Tajemství katedrál a jiné tajné historky (Pop History. On historical reliability of novels, films and computer games.). In Pop History. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. (editorka). Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. p. 5-8, 131-140, 15 pp. Knihovnička Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2.
 214. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Průvodce dějinami Kypru (A Guide to History of Cyprus). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 126-132. ISBN 80-210-3084-4.
 215. LOMTATIDZE, lenka. René Descartes a pojem křivka z pohledu 21. století. Praha: Dějiny věd a techniky, 2003.
 216. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Schizofrenie des Schicksals. Der mährische Historiker Bertold Bretholz. In Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1750-1918). 1. vydání. Brno: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 2003. p. 319-332, 13 pp. ISBN 80-7275-017-8.
 217. JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky (Brief history of education). 5. rozšířené. Brno: Paido, 2003. 94 pp. ISBN 80-7315-062-X.
 218. ŠIMKOVÁ, Andrea, Joelle GOÜY DE BELLOCQ and Serge MORAND. The structure of host-parasite communities: order and history. Perpignan, France: Presses Universitaires de Perpignan (Collection Etudes), 2003. 20 pp. Taxonomy,ecology and evolution of Metaz. parasites. ISBN 2-914518-37-4.
 219. KADLECOVÁ, Marta. Verneuerte Landesordnungen in Böhmen und Mähren (1627/1628) : das prozessuale Vorverfahren (Bohemian and Moravian provincial law after the Reform of 1627-1628 : preliminary stage of the court proceedings). Zeitschrift der Savigny-Stifftung für Rechtsgeschichte : Germanistische Abteilung. Weimar: Böhlaus, 2003, Band 120, No 1, p. 150-179. ISSN 0323-4045.
 220. DRAŽILOVÁ, Dita. Vernon N. Kisling, jr. (editor), Zoo and Aquarium History-Ancient Animal Collections to Zoological Gardens (recenze) (Vernon N. Kisling, jr. (editor), Zoo and Aquarium History-Ancient Animal Collections to Zoological Gardens (review)). Vesmír. Praha: Vesmír, s.r.o., 2003, 133/83, No 11, p. 595-596. ISSN 0042-4544.
 221. SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy (Gatherings of Czech organization Sokol - a celabration of mass excercising). In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc, 2003. p. 149-162. ISBN 80-857835-40-1.
 222. 2002

 223. MALÍŘ, Jiří and Bronislav CHOCHOLÁČ. : Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. (Honor for Jan Janák.). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. 661 pp. ISBN 80-86488-07-1.
 224. JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny (B. Klíma at al. Youth and history). Komenský. Brno: PedF MU, 2002, vol. 127, No 2, p. 45-47. ISSN 0323-0449.
 225. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dominique Bourg - Jean-Michel Besnier: Peut-on encore croire au progrés? (Dominique Bourg - Jean-Michel Besnier: Can we believ in progress?). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 191-193. ISSN 0231-7664.
 226. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu (On accound of Honor and Glory). In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002. p. 5-208, 208 pp. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0.
 227. DOLÁK, Jan. Jindřichův Hradec. Město nad Vajgarem (Jindřichův Hradec. Town on Vajgar pond). 1st ed. Jindřichův Hradec: Město Jindřichův Hradec, 2002. 125 pp. první vydání. ISBN 80-238-9445-5.
 228. MALÍŘ, Jiří. K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka. In In: Pocta Janu Janákovi. K vydání připravili Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. p. 13-16. ISBN 80-86488-07-1.
 229. MALÍŘ, Jiří. Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války. (On the everydayness of dwellers in Moravia during the first world war). In Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř: Pocta Janu Janákovi. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. p. 507-525. ISBN 80-86488-07-1.
 230. ČERNÝ, Zdeněk. Klinický obraz a zásady diagnostiky Lymeské boreliózy. (Clnical Picture and Diagnostic Principles in Lyme borreliosis.). Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, vol. 54, No 2, p. 83-86. ISSN 0032-6291.
 231. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta (The Rosendorf Quartets Quintet). Host. Brno: Host, 2002, 5/2002, No 5, p. 99-100. ISSN 1211-9938.
 232. BRÁZDIL, Rudolf, Jarmila MACKOVÁ, Zbyněk SVITÁK, Hubert VALÁŠEK and Miloslav HRADIL. Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775 (The oldest Moravian meteorological measurements at Telč from František Alois Mag of Magg in the period 1771-1774). Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, vol. 55, No 2, p. 50-60. ISSN 0026-1173.
 233. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od dávných věků k branám historie (From the ancient to the gates of history). In Mutěnice. Dějiny vinařské obce. Mutěnice: Obec Mutěnice, 2002. p. 11-48. LIBRI, I. ISBN 80-238-9201-0.
 234. CHOCHOLÁČ, Bronislav and Jiří MALÍŘ. Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci (On Honor Prof. Jan Janák.). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. 661 pp. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.
 235. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Poznámky ke konstrukci židovských identit (Construction of Jewish Identities - Comments). Praha: Biograf, 2002, No 27, p. 55-59, 4 pp. ISSN 1211-5770.
 236. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska (The benefit of the archaeology for the recognition of the Moravian's and Silesia's history). In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. p. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
 237. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rakousko před Rakouskem (do roku 907) (Austria befor Austria (till the year 907)). In Veber, V. - Hlavačka, M. - Vorel, P. - Polívka, M. - Wihoda, M. - Měřínský, Z.: Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002. p. 9-64. xxx. ISBN 80-7106-491-2.
 238. MAREČKOVÁ, Marie. Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace (Social Aspects of Czech History Mentalits and European Integration). In Člověk-dějiny-hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. p. 104-107. ISBN 80-7042-219-X.
 239. SCHELLE, Karel, Libor NEDOROST and Jana OTOUPALÍKOVÁ. Státní zastupitelství : historie, současnost, perspektivy (Prosecution : history, present and perspektives). 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 519 pp. Právo. ISBN 80-86432-34-3.
 240. ČAPKA, František. Swiadomósc historyczna mlodziezy czeskiej (Historical knowledge to Youth Czech). In Uczeń w nowej szkole edukacja humanistyczna. 2002nd ed. Poznań: Instytut Historii, 2002. p. 119-120. ISBN 83-86650-69-9.
 241. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. and M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002. p. 187-188. ISBN 80-7040-579-1.
 242. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci (Tocqueville's View on French Revolution). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 51-67. ISSN 0231-7664.
 243. ČAPKA, František. Wklad regionalnych dziejów do programów nauczania historii (Contribution regional History to of Teaching History). In Nauczanie blokowe i zintegrowane przemietów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski, 2002. p. 217-220. ISBN 83-89048-22-1.
 244. 2001

 245. ZOUNEK, Jiří. Abyste věděli, že válka je (...) (The War is (...)). Computer. 2001, VIII, No 7, p. 29. ISSN 1210-8790.
 246. HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. (The State Eye above Churches. Characteristics of South Moravian Churches in 1966.). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 2001, No 2, p. 88-95. ISSN 1211-3808.
 247. ŠVANCARA, Josef. Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970) (Czech psychology during the atmosphere of Prague spring (1968-1970)). In Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 7 pp. ISBN 80-210-2516-6.
 248. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ and Michaela MAREK. Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen Reich. (The First World War and the Relationship among Czechs, Slowaks and Germans). 1st ed. Essen: Klartext, 2001. 330 pp. ISBN 3-88474-951-X.
 249. MALÍŘ, Jiří. Desetiletí publikační činnosti Jiřího Kořalky (1991-2000). In Český historik Jiří Kořalka po deseti letech. Tisk k sedmdesátým narozeninám (7. 2. 1931). Připravili Petr Brátka, Květa Kořalková a Jiří Malíř. 1st ed. Tábor: Husitské muzeum, 2001. p. 3-9.
 250. ZOUNEK, Jiří. Dobrodružství lidstva (Advanture of Humankind). Computer. 2001, VIII, No 18, p. 23-24. ISSN 1210-8790.
 251. MALÍŘ, Jiří. K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran (na příkladu Moravy). (On the Role of Brochures and Flyers in the Period of Expansion of Political Mass-Parties). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, 120, 2001, No 1, p. 123-154. ISSN 0323-052X.
 252. ŠIŠMA, Pavel. Matematici na německé technice v Brně (Mathematicians at the German technical University in Brno). Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, vol. 34, No 2, p. 105-128. ISSN 0300-4414.
 253. MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k vývoji české historiografie do poloviny 18. století (Materials to History of Czech Historiography to the Half of 18. Century). Brno: MU, 2001. 191 pp. ISBN 80-210-2597-2.
 254. KLÍMA, Bohuslav a kol. Mládež a dějiny (Youth and History). 1st ed. Brno: CERM, 2001. 200 pp. ISBN 80-7204-191-6.
 255. MALÍŘ, Jiří and Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. (Moravia and the Czech National Idnetity from Middle Ages to the Our Time). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2001. 234 pp. ISBN 80-86488-01-2.
 256. MALÍŘ, Jiří and Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. (Moravia and Czech National Consciousness). 1st ed. Brno: Matice Moravská, 2001. 234 pp. Disputationes Moravicae 2. ISBN 80-86488-04-7.
 257. MALÍŘ, Jiří. Na okraj sborníku Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek (About the Collection Moravia and the Czech National Idnetity from Middle Ages to the Our Time). In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1st ed. Brno: Matice moravská v Brně, 2001. p. 9-18. ISBN 80-86488-01-2.
 258. HANUŠ, Jiří and Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. (The Defence of Bishop Skoupý against the Establishment of the Government commissioner V.Starý at the Bishopś Office in 1949.). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 2001, No 3, p. 85-92, 7 pp. ISSN 1211-3808.
 259. ZOUNEK, Jiří. Od pazourku po republiku (History from Flint to Republic). Computer. 2001, VIII, No 19, p. 24. ISSN 1210-8790.
 260. ZOUNEK, Jiří. Osudy Židů v naší historii (The Story of Jews in our History). Computer. 2001, VIII, No 23, p. 22. ISSN 1210-8790.
 261. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období (Department of Education at the Faculty of Arts of the Masaryk University in the Years between the World Wars). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 pp.
 262. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období (Department of Education at the Faculty of Arts of the Masaryk University in the Years between the World Wars). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 pp.
 263. POSPÍŠILOVÁ, Alena and Sabina ŠVESTKOVÁ. Problematika hojení ran a léčby bércových vředů v dějinách mediciny. (To the wound healing and the treatment of the leg ulcers in the history of medicine.). Praktická flebologie. Česká republika, Praha, 2001, X, No 3, p. 322-324. ISSN 1210-5406.
 264. HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. (Theological Aspect of Recent Church History.). Getsemany. Praha: Síť, 2001, vol. 2001, No 1, p. 2-5. ISSN 1210-485X.
 265. ČECHOVÁ, Lenka. The First Czech Textbook On The Differential Geometry. In Mathematics Throughout The Ages. 1st ed. Praha: Prometheus, 2001. 10 pp. Dějiny matematiky, sv. 17. ISBN 80-7196-219-8.
 266. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha ("Introduction to Analytic Geometry" by Eduard Cech). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. p. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 267. ŠEFČÍK, Ondřej. Ulice města Kravař v roce 2001 a vývoj jejich pojmenování (Streets of Kravaře in 2001 and history of its names). 3rd ed. Kravaře: Zámecké muzeum Kravaře, 2001. 36 pp. nemá. ISBN 80-902889-6-0.
 268. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 269. 2000

 270. MALÍŘ, Jiří. Der mährische Landtag (Moravian Provincial Parliament). In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativköperschaften. Hrsg. v. P. Urbanitsch u. H, Rumpler. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. p. 2057-2103. ISBN 3-7001-2871-1.
 271. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity (Development of the Civic Society in Moravia and its deficits). Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, No 2, p. 107-123. ISSN 0567-8293.
 272. MALCHÁRKOVÁ, Daniela and Hana PEŇÁZOVÁ. Historie výpočetní techniky (History of computers). Brno: Paido, 2000. p. 41-42. ISBN 80-85931-96-6.
 273. NOVÁK, Michal. K historii výuky analytické geometrie na Univerzitě Karlově v Praze a Vysokém učení technickém v Brně (Contribution to Teaching Analytic Geometry at Charles University in Prague and Technical University in Brno). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. p. 135-137. ISBN 80-7041-723-4.
 274. MAREČKOVÁ, Marie. Mládež a dějiny (Youth and History). In Národmnostní menšiny. Historické souvislosti v Evropě a v ČR. Praha: UK, 2000. p. 135-142.
 275. KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny (Youth and History). 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000. 199 pp. ISBN 80-7204-191-6.
 276. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě (The Young-Czech Party in Bohemia and Young-Czech Parties in Moravia). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. p. 42-62. ISBN 80-86200-25-6.
 277. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě (The Young-Czech Party in Bohemia and Young-Czech Parties in Moravia). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1st ed. Olomouc: UP Olomouc, 2000. p. 42-62. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
 278. MALÍŘ, Jiří. Morava v souřadnicích regionálních a středoevropských dějin 19. a 20. století. In VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999. Edičně připravil Jiří Pešek. Redakčně upravil Ota Konrád. 1st ed. Praha: Scriptorium, 2000. p. 67-78. ISBN 80-86197-22-0.
 279. ZOUNEK, Jiří and Silvie PELCOVÁ. Osudy českého vědce dvacátého století. Stanislav Velinský (1899-1991) (Story of the Czech scientist of the 20th century. Portrait of Stanislav Velinsky (1899-1991)). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 1999, No 1, p. 137-143. ISSN 0068-2705.
 280. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích (The Genesis of the Political Parties und their System(s) in the Bonemian Lands). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. p. 9-23. ISBN 80-86200-25-6.
 281. MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN and Dušan KOVÁČ. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci (The First World War and the Relationship among Czechs, Slowaks and Germans). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2000. 274 pp. ISBN 80-902304-8-2.
 282. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998 (Party System betwen 1989 - 1998). In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1st ed. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. p. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 283. HLADKÝ, Josef. The History and the Present State of English Studies in the Czech Republic. London, 2000. 183-9. European English Studies: Contributions towards th. ISBN 0 900232 23 4.
 284. NOVOTNÝ, Miroslav and Rom KOSTŘICA. Tinnitologie-úvod a historické poznámky (Tinnitology- introduction and historical notes). In Tinnitus 2000. 1st ed. Praha: Vesmír s.r.o., Na Florenci 3, Praha, 2000. p. 5-8. Mezinárodní sympozium. ISBN 80-85977-26-5.
 285. 1999

 286. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1999, X, 1-12, p. vždy 64-65.
 287. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Černohorští z Boskovic na vídeňské universitě v pozdním středověku a raném novověku (The Lords Černohorští of Boskovice and the Vienna university in Late Middle Ages and Early Modern Times). In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. p. 285-306. ISBN 80-902304-6-6.
 288. HRAZDIRA, Ivo and Vojtěch MORNSTEIN. Dny lékařské biofyziky: Historie a perspektiva (Days of Medical Biophysics: History and Perspective). In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. p. 6-7. ISBN 80-967507-5-5.
 289. URBANOVÁ, Ludmila. J. Vachek: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné (Josef Vachek: Prolegomena to the History of the Linguistic School of Prague). Časopis pro moderní filologii. Praha: Akademie věd ČR, 1999, vol. 81, No 2, p. 101-103. ISSN 0862-8459.
 290. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch a jeho Cid (Jaroslav Janouch and his Cid). In Janouch, Jaroslav: U Toledské brány. Svitavy: Trinitas, 1999. p. 123-124. ISBN 80-86036-20-0.
 291. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici. Vydáno při příležitosti vzniku muzejní expozice v rodišti světově proslulého architekta. Brtnice, Společnost Josefa Hoffmanna 1998. 37 str.,. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1999, LI, No 3, p. 332-333. ISSN 0323-2581.
 292. HORÁK, Petr. Josef Válka et Michel Foucault (Josef Válka and Michel Foucault). 1st ed. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999. 6 pp. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
 293. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava a Slezsko ve století posledních Přemyslovců (1197-1310) (Moravia and Silesia during the times of the last Přemyslids (1197-1310)). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 27-36. ISBN 80-7028-150-2.
 294. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava po připojení k přemyslovskému státu (1018/19-1197) (Moravia after its annexation to the Přemyslid state (1018/19-1197)). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 7-26. ISBN 80-7028-150-2.
 295. DOROVSKÝ, Ivan. O nekotorych metodologičeskich voprosach izučenija: voprosy istorii i kuľtury (On Some Methodological Problems of Research: History and Culture). In Makedonija: voprosy istorii i kuľtury, Skopje-Moskva. Skopje: Makedonija, 1999. p. 75-83.
 296. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 297. ČAPKA, František. Stav historického vědomí současné středoškolské mládeže na pozadí evropského výzkumného projektu Mládež a dějiny (Youth and history). In Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. p. 169-173. ISBN 80-7042-548-2.
 298. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověká města na Moravě (Mediaeval towns in Moravia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 117-124. ISBN 80-7028-150-2.
 299. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku (Mediaeval roads in Moravia and Silesia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 125-131. ISBN 80-7028-150-2.
 300. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem (Introduction). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 5. ISBN 80-7028-150-2.
 301. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě (Development of armour and the art of war - historic battles in Moravia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 73-103. ISBN 80-7028-150-2.
 302. MALÍŘ, Jiří. Životopisy Palackého jako součást jeho jubilejních oslav r. 1898. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Vydali Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Tomáš Knoz. 1st ed. Brno: Matice moravská, 1999. p. 553-563. ISBN 80-902304-6-6.
 303. 1998

 304. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1998, IX, 1-12, p. vždy 64-65.
 305. PODBORSKÝ, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství (The Path of the Western Slavs to Europe.). In Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Úvahy, svědectví a fakta k 80. výročí vzniku Československa 1918-1998. 1st ed. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1998. p. 54-62. ISBN 80-85615-26-6.
 306. HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního výstavnictví a pokusy o zapojení návštěvníka (The History of Museum Exhibiting and Attempts to Engage the Visitor). In Hovory v muzeu. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. p. 5-9.
 307. VAIL, Benjamin. Human ecological perspectives on Norse settlement in the North Atlantic. Scandinavian Studies. 1998, vol. 70, No 3, p. 293-312, 19 pp. ISSN 0036-5637.
 308. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu (For work with regional material in of Teaching History). In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 150-151, 3 pp. ISBN 80-210-1938-7.
 309. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin (Christianity and Politics During the Times). Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, 3. roč., červen, 16 pp. ISSN 1210-485X.
 310. MALÍŘ, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. (Masaryk as political Practitioner). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, vol. 1997, C 44, p. 135-140. ISSN 0231-7710.
 311. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. (Old-Czechs and Young-Czechs in Bohemia, Moravia and Silesia). 1st ed. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 pp. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
 312. MALÍŘ, Jiří. Zemské sněmy na Moravě r. 1848 a říšský sněm: počátky moderní politické kultury. (Zemské sněmy na Moravě r. 1848 a říšský sněm: počátky moderní politické kultury). In Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě - Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa. 1st ed. Kroměříž: Město Kroměříž, 1998. p. 145-158.
 313. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. (On the Situation of National Language in Moravia in 1848-1914.). In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1st ed. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. p. 119-134. ISBN 80-7044-215-8.
 314. 1997

 315. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1997, vol. 8, 1-12, p. vždy 64-65.
 316. MALÍŘ, Jiří. Člověk ve válce, "válka" v člověku. Z nových pramenů k případu plukovníka Josefa Švece (Man in the war, war in a man). In Hoši od Zborova. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. p. 55-65. ISBN 80-7028-107-3.
 317. ČAPKA, František and Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997. p. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
 318. MALÍŘ, Jiří. Generálové bez vojska. Národní strana na Moravě v letech 1890-1914 (Generals Without an Troops. The National Party in Moravia Between 1890 and 1914.). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, vol. 1996, C 43, p. 95-113. ISSN 0231-7710.
 319. ZOUNEK, Jiří. Jan Uher - I smrtí sloužíme vyšším cílům. (Jan Uher: Even in Death, We Can Serve a Higher Purpose.). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, vol. 1997, No 4, p. 15-20. ISSN 1212-8139.
 320. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1st ed. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. p. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
 321. MALÍŘ, Jiří. Morava v kontextu Masarykovy české otázky (Moravia in the Context of Masaryk's Czech Question). In Sto let Masarykovy České otázky. 1st ed. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1997. p. 131-139. mimo edice. ISBN 80-86142-01-9.
 322. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy (The Nationalization of Self-Government and the Limits of Democratization of Communal Politics Prior to 1914 in Moravia.). In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1st ed. Praha: Scriptorim, 1997. p. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
 323. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914 (The German Catholic Political Camp in Moravia From 1848 to 1914.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, vol. 116, No 1, p. 201-215. ISSN 0323-052X.
 324. PODBORSKÝ, Vladimír. O planetizaci lidstva. Poznámky ke kontinuitě některých jevů od pravěku do středověku. (The). In Z pravěku do středověku. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 1997. p. 15-26. ISBN 80-85-048-7.
 325. MALÍŘ, Jiří. Od jazykové rovnoprávnosti k národnostnímu rozdělení. K jazykové otázce na Moravě v letech 1848-1918 (From Language Equality to Ethnic Division. The Language Question in Moravia From 1848 to 1914.). Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, vol. 19, No 6, p. 12-16. ISSN 0418-5129.
 326. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku (The Ždánice Region in the Middle Ages). In Pravěk a středověk Ždánicka. 1st ed. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. p. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 327. 1996

 328. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1996, vol. 7, 1-12, p. vždy 72-73.
 329. MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993 (Czech sociology 1948-1993). In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. p. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3.
 330. HÖSCHL, Viktor, Martin PUFFR, Miroslav BÍLÝ and Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální průzkum románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. K výročí 770 let města Znojma (Geophysical Research on the Romanesque Rotunda of St. Catherine in Znojmo. The 770th Anniversary of the City of Znojmo.). Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 1996, vol. 75, No 8, p. 436-441. ISSN 0042-4544.
 331. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, vol. 115, No 1, p. 35-58. ISSN 0323-052X.
 332. MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN and F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert (Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung - Konflikní společenství, katastrofa, uvolnění.). 1st ed. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 pp. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8.
 333. PODBORSKÝ, Vladimír. Politický podtext některých koncepcí Velké Moravy (A Political Subtext in Some Conceptions of Great Moravia). In Českoslovenství součást evropanství. O vájemnosti a svébytnosti střední Evropy. 1st ed. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1996. p. 119-125. ISBN 80-85615-07-X.
 334. 1995

 335. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, vol. 1995, C42, p. 125-138, 13 pp. ISSN 0231-7710.
 336. MALÍŘ, Jiří. Společnost v Brně mezi Besedním a Německým domem. In Besední dům. Architektura, společnost, kultura. 1st ed. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995. p. 15-51. mimo edice. ISBN 80-702-8071-9.
 337. DRÁPELA, Milan and all. ET. Tabulae de Collectionibus Archivi Raygradensis (Maps of the fund of the Rajhrad Archive). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995. 40 pp. ISBN 80-85048-63-9.
 338. MORNSTEIN, Vojtěch and Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Ultrazvuk - jeho historie ve světě a u nás (Ultrasound - its world and czech history). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1995, vol. 26, No 5, p. 115-118. ISSN 0301-5491.
 339. MALÍŘ, Jiří. Země, stát a národ v české a německé politice na Moravě v letech 1848-1918. (Land State and Nation in the Czech and German Politics in Moravia 1848-1918). In Ústřední moc a regionální samospráva. XXIII. Mikulovské sympozium. 1st ed. Brno: MVS, 1995. p. 215-228, 13 pp. ISBN 80-850-4852-3.
 340. 1994

 341. PAVELKA, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. (The History of Word and Culture as a new Topic of Literary Theory). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, vol. 1994, D41, p. 127-134. ISSN 0231-7818.
 342. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. (Moravian Popular Party of Hynek Bulín 1913-1914.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, vol. 113, No 1, p. 157-180, 13 pp. ISSN 0323-052X.
 343. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu (From the Measurement of Areas an Volumes to the Infinitesimal Calculus). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994. 15 pp. Dějiny matematiky, sv. 1.
 344. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. (Prostějov and Czech Politics in the Second Half of 19th Century). In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1st ed. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. p. 78-87, 9 pp. ISBN 80-900106-5-2.
 345. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky (Mathematics - Historic Survey). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994. 18 pp. Dějiny matematiky, sv. 1.
 346. BRÁZDIL, Rudolf and Lucie FRIEDMANNOVÁ. Temperature Patterns in the Czech Lands in 1751-1850 - Comparison of Documentary Evidence and Instrumental Data. In Contemporary Climatology. Brno (Czech Republic): ed.: R. Brázdil, M.Kolář, 1994. p. 82-92.
 347. OPEKAR, Aleš. Towards the History of Czech Rock Music: Turtle - the First LP by a Czech Rock Group. Aleš Opekar. In Central European Popular Music. Praha, 1994. p. 66-72.
 348. OPEKAR, Aleš. Z New Orleansu do Seattlu. Stručný americký pop zeměpis. Rock & Pop. 1994, vol. 5, 1-12,17-21, p. 21-22.
 349. 1993

 350. MALÍŘ, Jiří. Bürgertum in Mähren zwischen Prag und Wien. (Burghers in Moravia between Prague and Vienna.). In Hanes Stekl, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller, Hans Heiss (eds.): "Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit". 1st ed. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1993. p. 94-111. Bürgertum in der Habsburgermonarchie II. ISBN 3-205-05562-4.
 351. MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung (Das deutsche und das tschechische Buergertum in Mähren und seine Landtagsvertretung in Spojující a rozdělující na hranici - Opera historica II.). In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. p. 97-106. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4.
 352. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1st ed. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. p. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
 353. KYLOUŠEK, Petr. Histoire et mythe: en marge de Michel Tournier et d'Umberto Eco (Historu and Myth: some remarks about Michel Tournier and Umberto Eco). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 1993, XXIII, No 1, p. 41-50. ISSN 0231-7532.
 354. OPEKAR, Aleš. K počátkům českého rocku. Nad prvním profilovým albem skupiny Olympic. Hudební věda. Praha: Academia, 1993, vol. 30, No 1, p. 60-69. ISSN 0018-7003.
 355. STEHLÍKOVÁ, Eva. Katastrofický scénář. (A Catastrophic Screenplay.). Divadelní revue. Praha: Primus, 1993, vol. 1993, No 4, p. 78-80. ISSN 0862-5409.
 356. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). (Communal Self-Governmenta and National Problems in Moravia before 1914). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. p. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
 357. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897) (From Literature to Politics (Literary Periodical Niva 1891-1897)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, vol. 44, No 1, p. 459-464, 5 pp. ISSN 0323-2581.
 358. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). (Political Parties in Moravia in the Era Habsburg Monarchy. Comparison of Systems og Czech and German Political Parties). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. p. 11-35, 24 pp. ISBN 80-85048-44-2.
 359. PODBORSKÝ, Vladimír. Ur- und Frühgeschichte (The Prehistoric and Early Historic Periods.). In Kulturführer Waldviertel, Weinviertel, Südmähren. 1st ed. Wien: F. Deuticke, 1993. p. ?, ? ISBN 3-216-30043-9.
 360. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, vol. 1993, C40, p. 63-79. ISSN 0231-7710.
 361. 1992

 362. OPEKAR, Aleš. Two Great World Influences to the Czech Music Culture. Antoine Hennion. In Musique, histoire, démocratie. 1789-1989. Paříž (Francie), 1992. p. 649-654.
 363. 1991

 364. VOJÁČEK, Ladislav. Bude policie znát svou historii? (Will police know its history?). Kriminalistický sborník. Praha: Magnet, 1991, vol. 35, No 6, p. 282-283.
 365. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918 (Foundational Aid of Czech High Schools in Moravia before 1914). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, vol. 1991, No 38, p. 65-76. ISSN 0231-7710.
 366. STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby (Greek Theatre of the Classical Period). Praha: KLP, 1991. 131 pp. Divadlo. ISBN 80-901084-0-7.
 367. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (3). Hudební rozhledy. Praha, 1991, vol. 44, No 1, p. 43-47. ISSN 0018-6996.
 368. 1990

 369. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě (The Czech Society and Private Foundations of Polytechnic and University in Moravia). Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, No 1, p. 95-101. ISSN 1210-2709.
 370. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871 (Moravia at Turning Point. On the National Identity in Moravia 1848-1871). Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, vol. 109, No 1990, p. 345-363. ISSN 0323-052X.
 371. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, vol. 1, No 1, p. 3-11, 8 pp.
 372. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudba (2). Hudební rozhledy. Praha, 1990, vol. 43, No 12, p. 567-571. ISSN 0018-6996.
 373. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (1). Hudební rozhledy. Praha, 1990, vol. 43, No 11, p. 525-528. ISSN 0018-6996.
 374. MALÍŘ, Jiří. Zur Problematik der tschechischen bürgerlichen Vertretung im mährischen Landtag in den Jahren 1861-1913. In Bruckmüller, Ernst - Döcker, Ulrike - Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter (eds.): Bürgertum in der Habsburgermonarchie. 1st ed. Wien-Köln: Böhlau Verlag, 1990. p. 223-241, 18 pp. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 1. ISBN 3-205-05368-0.
 375. 1988

 376. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien (On the Development of Czech Liberal Political Parties). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, 35/1988, p. 49-69. ISSN 0231-7710.
 377. 1987

 378. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě (The Genesis of Political Realism in Moravia). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, vol. 106, No 1987, p. 73-93. ISSN 0323-052X.
 379. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, 106/1987, č. 2, p. 202-227. ISSN 0323-052X.
 380. 1986

 381. DRÁPELA, Milan Václav. Comenius, Hollar and The Netherlands. 1st ed. Brno: DT ČSVTS, 1986. 4 + 1 mapa.
 382. 1984

 383. DRÁPELA, Milan Václav. Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio. 3. přepracované. Brno: PřF UJEP, 1984. 28 + 5 map.
 384. 1982

 385. MALÍŘ, Jiří. K obsahu pojmu československé dějiny (About the Content of Term Czechoslovak History). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1982, 29/1982, p. 39-48. ISSN 0231-7710.
 386. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909 (The Politicalization of Czech Tradesmans in Moravia before 1909). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, 101/1982, č. 2, p. 283-309, 28 pp. ISSN 0323-052X.
 387. 1981

 388. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, 100/1981, No 1, p. 57-76. ISSN 0323-052X.
 389. MALÍŘ, Jiří and Bedřich ČEREŠŇÁK. Nad dílem Františka Jordána (About the Historian František Jordán and his Writing). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1981, 28/1981, p. 7-21. ISSN 0231-7710.
 390. 1980

 391. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran (On sectional Aspect in Research Development of Political Parties). In O regionálních dějinách. 1st ed. Olomouc: UP Olomouc, 1980. p. 138-143, 8 pp.
 392. MALÍŘ, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1980, vol. 1980, No 27, p. 153-162. ISSN 0231-7710.
 393. MALÍŘ, Jiří. Opoziční politické hnutí inteligence a maloburžoazie na Moravě v letech 1896-1909. (Opoziční politické hnutí inteligence a maloburžoazie na Moravě v letech 1896-1909). Československý časopis historický. Praha: ČSAV, 1980, 18/1980, No 6, p. 828-862. ISSN 0045-6187.
 394. 1979

 395. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany (The Progressive Movement in Moravia II. Constitution and Development of Moravian Progressive Party). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, 1978-1979, 25-26, p. 99-129. ISSN 0231-7710.
 396. 1977

 397. MALÍŘ, Jiří. Problematika česko-slovenských vztahů v 80. a 90. letech 19. století v dosavadní české a slovenské historiografii (Problems of Czech and Slovak Relationship in 80th and 90th Yaers of 19th Century in the Czech and Slovak Historiography). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1977, 1976-1977, 23-24, p. 237-259. ISSN 0231-7710.
 398. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava (Contitution, Development and Disintegration of Poliitical Movement Young Moravia). Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, 29/1977, No 1, p. 22-36.
 399. 1975

 400. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906 (Progressive Movement in Moravia 1898-1906). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, 1974-1975, 21-22, p. 101-122, 21 pp. ISSN 0231-7710.
 401. 1974

 402. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí (Progressive Movement in Moravia and Worker Movement). Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, p. 137-145.
Display details
Displayed: 1/2/2023 03:37