Informační systém MU
KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005, p. 252-268, 16 pp. ISBN 9986-19-735-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises
Name in Czech ICT a e-business v eských malých a mikro-podnicích
Authors KLAPALOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Kaunas, Litva, POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES, p. 252-268, 16 pp. 2005.
Publisher Vilnius University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00012591
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 9986-19-735-X
Keywords in English ICT; e-business; small and micro-enterprises; barriers
Tags barriers, e-business, ICT, small and micro-enterprises
Changed by Changed by: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., učo 1126. Changed: 8/6/2009 16:20.
Abstract
The paper presents results of the survey realised by the e-mail inquiry focused on some questions concerning e-business implementation and information and communication technologies application (ICT) problems of small and micro enterprises in the Czech republic. Analysed answers offer the picture of some specificities related to this group of the entrepreneurs, e.g. enormous high cost sensitivity, time pressure, managerial and organizational problems (among all demand fluctuation versus lack or on the contrary surplus of the personnel) or to some extent insufficient staff and management knowledge and skills necessary for e-business.
Abstract (in Czech)
Článek prezentuje výsledky e-mailového przkumu zameného na nkteré otázky týkající se implementace e-bjusiness a aplikace informaních a komunikaních technologií a problém s tím spjatých v eské republice. Analyzované odpovdi nabízí obrázek uritých specifik této skupiny podnik, napíklad enormní nákladovou senzitivitu, asový tlak, manažerské a organizaní problémy, nedostatek znalostí a dovedností nezbytných pro e-business atd.
Links
GA402/05/0853, research and development projectName: Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie
Investor: Czech Science Foundation, Factors that stimulate and absorb establishing and development of small and medium enterprises in the Czech republic as a member state of the European Communities
Displayed: 20/6/2024 17:12