VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní dějiny (Pracovní sešit)
Název česky Právní dějiny (Pracovní sešit)
Název anglicky Legal HIstory (Exercise-book)
Autoři VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK.
Ladislav Vojáček a kolektiv.
Vydání 1. vyd. Brno, 91 s. Skripta, 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 80-210-3835-7
Klíčová slova anglicky Legal History
Štítky Legal History
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 14:52.
Anotace
Publikace obsahuje podrobný výklad právních dějin od nejstarších státních útvarů ve starověku až do roku 1945. Kniha je rozdělena do tří na sebe navazujících částí. V první části jsou podrobně vylíčeny právní dějiny nejstarších státních útvarů s akcentem na starověké Řecko a Řím. Druhá část je věnována západoevropským států a USA. Třetí část státům východní a jihovýchodní Evropy. Samostatně jsou zpracovány dějiny mezinárodních vztahů a vztahu státu a církve.
Anotace anglicky
Publication contain detailed description of law history from the oldest state formations in ancient world to 1945. Publication is divided into three following parts. In first part are detailed describe law history the oldest state formations with accent to Ancient Greece and Rome. Second part is devoted Western European states and USA. Third part is devoted to states in East and south-east Europe. Individually are processed history of international relates and relations between state and parish.
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2019 16:56