EN

Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu

LUKAS, Josef. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 370-376, 6 s. ISBN 80-210-3804-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu
Název anglicky Systems approach to classroom communication and personality of teacher in this communication
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). od s. 370-376, 6 s. 2005.
Nakladatel FSS MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00014031
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-210-3804-7
Klíčová slova anglicky Student- teacher interaction; systems theory; personality; interpersonal behavior; interpersonal style
Štítky interpersonal behavior, interpersonal style, personality, Student- teacher interaction, systems theory
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:12.
Anotace
Příspěvek je věnován novějšímu pohledu na školní prostředí, které žákům přináší nejen nové poznatky a dovednosti, ale které je i významným místem socializace jedince a má nemalý vliv na formování osobností žáků. První část příspěvku se soustředí na tzv. výukovou komunikaci a interakci, která zahrnuje procesy a podmínky komunikace, probíhající mezi učitelem a žáky, a která má povahu složitého systému, v němž musíme brát v potaz jednak aspekt osobností jednotlivých účastníků komunikace, jednak síť vzájemných vztahů mezi těmito účastníky. Druhá část příspěvku se věnuje snad nejdůležitějšímu prvku, ovlivňujícímu komunikační systémy jednotlivých tříd (třída tvoří základní jednotku při zkoumání výukové komunikace), jímž je osobnost učitele. Interpersonální chování učitele, jakožto stěžejní složka jeho osobnosti, je jedním z určujících aspektů úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu na našich školách. V souladu se systémovým pojetím komunikace a interakce ve škole tak lze chápat každé chování učitele jako jeho způsob komunikace se žáky.
Anotace anglicky
This article deals with newer point of view on school environment. The first part of this report pays attention to communication and interaction between teachers and students. We used general systems theory as a basis to describe classroom communication and interaction. The second part of our report deal with probably the most important factor of classroom communication- personality of teacher. Interpersonal teacher behavior as main factor of teachers personality determines successfulness of education.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 08:29

Další aplikace