KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA. Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations. Le journal de Coelio-chirurguie, Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2005, č. 55, s. 47-50. ISSN 1167-8224.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations
Název česky Pneumatosis cystoides intestinalis: 2 kazuistiky
Název anglicky Pneumatosis cystoides intestinalis: a case report on two observations
Autoři KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA.
Vydání Le journal de Coelio-chirurguie, Valence, France, S.R.E.C Diffusion, 2005, 1167-8224.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení obsah je utajovanou skutečností
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Pneumatosis cystoides intestinalis; Laparoscopy; Underlying pathologies
Štítky laparoscopy, Pneumatosis cystoides intestinalis, Underlying pathologies
Změnil Změnil: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D., učo 18004. Změněno: 15. 11. 2005 15:11.
Anotace
La pneumatose kystique intestinale (PKI) ets une entité pathologique rare dans laquelle des kystes gazeaux se développent a linférieur de la paroi intestinale. Cette pathologie peut-etre rapportée á différentes maladies sous-jacentes. Cependant dans quelques cas la PKI semble etre idiopathique Une question se pose dans ce cas, cest celle de savoir si ce caractére idiopathique ne traduit pas la faiblesse des moyens diagnostiques. Le traitment conservateur de la PKI, et celui des maladies sous-jacentes, est recommandée pour la plupart des patients, et la chirurgie est habituellement indiquéelorsquapparaissent des complications aigues ou vitales telles que la né=crose colique, la perforation ou la péritonite. Les auteurs rapportent deux cas un peux atypiques de PKI. Ainsi deux recommendations peuvent etre proposées: en presence dune PKI asymptomatique toutes les pathologies sous-jacentes possibles doivent etre élominées, lorsquil y a échec du traitement conservateur et que les manifestations de la maladie sont tres sérieuses, une resection laparoscopique de la partie du colon pathologique peut etre effectuée de facon satisfaisante.
Anotace česky
Paneumatosis cystoides intestinalis (PCI) je vzávné onemocnění charakterizované akumulací plynových cyst ve střevní stěně. Může být způspbena mnoha onemocněními. Nekteré případy se však zdají idiopatickými, což může být způsobeno i omezením diagnostických postupů. je doporučován konzervativní postup jak samotné pneumatózy, tak především vyvolávajícíh příčin.. Chirurgie je indikována pouze v případě akutních a život ohrožujících komplikací, jako např. nekróza tračníéku, , perforace nebo peritonitida. Autoři popisují dva ne zcela typické případy PCI. Na jejich základě lze navrhnout minimálně 2 doporučení pro diangosztiku a léčbu: U asymtpomatické PCI je nutno vyloučit všechny možné vyvolávající příčiny. Pokud jsou potáže pacienta velmi závažné a konzervativní léčba selhala, lze s velmi dobrým výsledkem provézt laparoskopickou resekci postiženého úseku tračníku.
Anotace anglicky
Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare disease in which gas filled cysts develop within the bowel wall. PCI can be linked to various underlying pathologies. However, in some cases, PCI seems to be idiopathis, in which case it can be argued whether this idiopathis character does not bertay inadequate diangostic means. Conservative treatment of PCI and particularly underlying pathologies is recommended in most patients and surgery is reserved for acute or life-threatening complications, such as colonic necrosis, perforation, or peritonitis. Authors present two somewhat atypic cases of PCI. On these observations, at least two recommendations can be stated: In an asymptomatic PCI, each and every possible underlying diseases must be excluded. When a patient has sarious complaints and the conservative treatment fails, there can be allways performed safe laparoscopic resection of the affected intestinal segment with satisfactory results.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 14:26