Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Efficacy of antireflux cuff after laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia. Gut, 2008, roč. 57, Suppl 2, s. 238-239. ISSN 0017-5749.
 2. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a E. BUDINSKÁ. Laparoscopic versus laparotomic shunt placement in adults with hydrocephalus. In Clinical Neurology and Neurosurgery, vol. 110, Suppl. 1. 2008. ISSN 0303-8467.
 3. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a Martin SMRČKA. Laparotomická a laparoskopická technika při implantaci peritoneální části shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-65. ISSN 1210-7859.
 4. PROCHÁZKA, Vladimír, Jitka PROKEŠOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk KALA. Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2008, roč. 5, č. 2, s. 75-77. ISSN 1214-8687.
 5. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment of Achalasia in the Czech Republic. Journal of clinical gastroenterology, Norwalk, 2008, roč. 42, č. 4, s. 25-26. ISSN 0192-0790.
 6. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Štěpán CHALUPNÍK a Jan DOLEŽEL. Robotické výkony v chirurgii - výhody a nevýhody. Acta Mechanica Slovaca, Košice: Technická Univerzita, 2008, roč. 12, 2-A, s. 739-742. ISSN 1335-2393. ISSN 1335-2393.
 7. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Hana MELUZÍNOVÁ. Small-bowel tumors in the elderly 65+ years: 10 years of experience. Z Gerontol Geriat, 2008, roč. 41, č. 5, s. 403-407. ISSN 0948-6704.
 8. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA a Filip MAREK. Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 2008, roč. 12, č. 9, s. 678-680. ISSN 1279-7707.
 9. 2007

 10. HNÍZDIL, Luděk, Tomáš NOVOTNÝ a Petr PISKAČ. Laparoskopická resekce jater. Rozhledy v chirurgii, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 89´91. ISSN 0035-9351.
 11. KALA, Zdeněk, Filip MAREK a Dolina JIŘÍ. Myotomie de Heller: Traitement chirurgical de l' achalasie en République tchéque. Le journal de Coelio-chirurgie, 2007, roč. 63, č. 9, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 12. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Inc., 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-2. ISSN 1530-4515.
 13. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy and Endoscopy Percutaneous techniques, Hagerstown: Williams Wilkins, 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-312. ISSN 1530-4515.
 14. KALA, Zdeněk. Pokroky v minimálně invazivní péčbě chorob trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 3, s. 117-121. ISSN 1210-7824.
 15. 2006

 16. KALA, Zdeněk, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Laparoscopically asisted subtotal colectomy for idiopathic pneumatosis cystoides intestinalis. Acta Chirurgica Belgica, Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2006, roč. 2006, č. 106, s. 346-7. ISSN 001-5458.
 17. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 18. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Petr BENDA. Post-operation complications of the peritoneal part of a shunt after laparotomy and laparoscopy. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po49, 1 s.
 19. 2005

 20. PETRENKO, Martin. Adnexální laparoskopická chirurgie. In Minimálně invazivní operace v gynekologii. Praha: Grada, Avicenum, 2005. s. 67 - 72, 231 s. 1273. ISBN 80-247-0834-5.
 21. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Radek KROUPA. Intraoperační manometrie dolního jícnového svěrače u kalibrované laparoskopické antirefluxní chirurgie - předběžné výsledky. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2005, roč. 59, č. 2, s. 70-77. ISSN 1213-323X.
 22. PROCHÁZKA, Vladimír. Laparoskopické řešení infikované ezofageální cysty. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 84, č. 11, s. 526-528. ISSN 0035-9351.
 23. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? Rozhledy v chirurgii, 2005, roč. 84, č. 1, s. 7-12. ISSN 0035-9351.
 24. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? In Rozhledy v chirurgii. 1. vyd. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005. s. 7-12, 6 s. 84. ISBN 0035-9351.
 25. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA. Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations. Le journal de Coelio-chirurguie, Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2005, č. 55, s. 47-50. ISSN 1167-8224.
 26. 2003

 27. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vlastimil VÁLEK. Intéret de la radiofréquence dans les résections hépatiques atypiques pour tumeur maligne - Étude préliminaire a propos de 5 cas. Le journal de Coelio-chirurgie, Valence - France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 48, s. 32-35. ISSN 1167-8224.
 28. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo HANKE, Petr BENDA, Tomáš SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoscopic hepatic resections using heat coagulation necrosis - 3-years experience. Acta Chirurgica Belgica, Belgie: Royal belgian society for surgery, 2003, suppl 103, č. 5, s. 47-48. ISSN 001-5458.
 29. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Vlastimil VÁLEK. Migration des stents oesophagiens : approche mini-invasive active. Le Journal de Coelio-chirurgie, Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 47, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 30. 1995

 31. BLÁHA, Ondřej. Je laparoskopická hysterectomie plýtvání časem? Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 160. ISSN 1210-7832.
 32. BOUREK, Aleš, Pavel VLAŠÍN a Eva MEDUNOVÁ. Komplikace gynekologické laparoskopie, její prevence a řešení. Brno: LF MU - Brno, 1995. 8 s. Scripta Medica, Suppl. 2:68-1995. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 07:54