HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování. In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. s. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
Název česky Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
Název anglicky School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
Autoři HOLUBOVÁ, Drahomíra.
Vydání Brno, ČR. Paido, MU v Brně, Škola a zdraví 21, od s. 1139-1144, 6 s. 2006.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-210-4071-8
UT WoS 000264731000063
Klíčová slova anglicky Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
Štítky drinking regime, Healthy life style, healthy nourishment, project teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Změněno: 31. 3. 2010 16:32.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou zdravé výživy dětí školního věku a zdravým životním stylem. Na příkladu projektu ukazuje jednu z možností, jak lze do školní výuky začlenit sledované téma v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
Anotace anglicky
The contribution deals with the issues of healthy nourishment of school -age children and healthy life style. In an example of the project, it shows one of the possibilities how to integrate the dealt issue in the frame of individual educational subjects.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2022 08:22