DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci (Several comments about a bad communication). In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004. p. 34-36, 3 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek o špatné komunikaci
Name (in English) Several comments about a bad communication
Authors DOLÁK, Jan (203 Czechia, guarantor).
Edition 1. vyd. Hodonín, Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky, p. 34-36, 3 pp. 2004.
Publisher Masarykovo muzeum v Hodoníně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English museum; communication
Tags communication, museum
Tags International impact
Changed by Changed by: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Changed: 18/6/2008 10:57.
Abstract
Autor se zabývá některými špatnými způsoby muzejní komunikace s veřejností.
Abstract (in English)
Author deals with some bad manners in museum communication with public.
PrintDisplayed: 5/8/2020 10:20