MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ and Jitka SEDLÁČKOVÁ. Physical Education in Czech Republic. In PÜHSE, Uwe and Markus GERBER. International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2005. p. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Physical Education in Czech Republic
Name in Czech Tělesná výchova v České republice
Authors MUŽÍK, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor), Hana STOJANÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Jitka SEDLÁČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Oxford, International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects, p. 188-205, 18 pp. 2005.
Publisher Meyer & Meyer Sport
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00014494
Organization unit Faculty of Education
ISBN 1-84126-161-0
Keywords in English Physical Education; International Comparison
Tags International Comparison, Physical Education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Changed: 24. 6. 2009 11:02.
Abstract
The chapter is a part of publication summarising results of an international comparison of physical education in perspective of present conceptions, topical problems and expected development. There are 35 countries compared in the project. The contribution characterises physical education in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Kapitola je součástí publikace, shrnující výsledky mezinárodní komparace tělesné výchovy z hlediska současných koncepcí, aktuálních problémů i perspektiv. Porovnáno je 35 zemí celého světa. Příspěvek charakterizuje tělesnou výchovu v České republice.
Links
RS99003, research and development projectName: Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ II.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Health oriented physical education for elementary schools
PrintDisplayed: 4. 2. 2023 12:50