POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK a Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 3rd International Conference on Microwave Chemistry
Název česky 3. Mezinárodní konference o mikrovlnné chemii
Autoři POTÁČEK, Milan (203 Česká republika, garant), Slávka JANKŮ (203 Česká republika), Jiří DOSTÁL (203 Česká republika), Eva TÁBORSKÁ (203 Česká republika), Ctibor MAZAL (203 Česká republika), Alena PÁLKOVÁ (203 Česká republika), Jiří ŠIBOR (203 Česká republika), Zdeněk MORAVEC (203 Česká republika), Milena URBÁNKOVÁ (203 Česká republika), Jiří MIKULÁŠEK (203 Česká republika) a Radovan KAREŠ (203 Česká republika).
Vydání 2006.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 10401 Organic chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016621
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky microwave; chemistry; initiation
Štítky chemistry, initiation, microwave
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., učo 1309. Změněno: 1. 4. 2010 06:30.
Anotace
3rd International Conference on Microwave Chemistry is held on September 3 - 7, 2006, at Masaryk University of Brno, Czech Republic under endorsement of AMPERE. The conference is the 3rd continuation of the series started in Prague in 1998. The second meeting took place in French city Antibes in 2000. Since that time number of papers dealing with microwave chemistry was multiplied and microwave initiation became a part of everyday laboratory work. Therefore we expect rather broad interest in sharing knowledge with other people working in this field.
Anotace česky
3. Mezinárodní konference o mikrovlnné chemii se koná na Masarykově univerzitě v Brně ve dnech 3. - 7.září 2006 za patronace AMPERE. Konference je třetím pokračováním serie započaté v roce 1998 v Praze. Druhá konference pokračovala v Antibes (Francie). Od té doby počet publikací zabývajících se mikrovlnnou chemií se znásobil a iniciace reakcí působením mikrovln se stala součástí každodenní práce v laboratoři. Proto je očekávána bohatá účast při výměně znalostí s jinými osobami pracujícími v této oblasti.
Návaznosti
OC D29.002, projekt VaVNázev: Chemické přeměny v mikrovlnách
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Chemické přeměny v mikrovlnách
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 01:09