Informační systém MU
JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kauzalita a problém vysvětlení
Název česky Kauzalita a problém vysvětlení
Název anglicky Causation and the Problem of Explanation
Autoři JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Člověk - příroda - kultura, od s. 152-163, 12 s. 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00013501
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-3757-1
Klíčová slova anglicky epistemology; causation; explanation
Štítky causation, epistemology, explanation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 16. 3. 2012 13:49.
Anotace
Článek se zabývá problémem vysvětlení a kauzality, klade si a pokouší se odpovědět na otázku, jakou roli hraje kauzalita ve vysvětlení. Odpověď na tuto otázku je dána prostřednictvím kritiky koncepce, která ztotožňuje vysvětlení s argumenty a která se v polovině minulého století stala převládajícím pohledem na vysvětlení. Článek shrnuje základní námitky vůči této koncepci (problém irelevantních premis, epistemické relativity statistického vysvětlení, asymetrie vysvětlení apod.) a ukazuje, proč tuto úvahu není možné považovat za uspokojující.
Anotace anglicky
The article deals with the problems of explanation and causation, poses and attempts to answer to the question: Which role does causation play in explanation? The answer to the question is given in connection with the criticism of the conception that identifies explanations with arguments and that represents the most influential and prevailing account of explantion in the middle of the twentieth century. The article sums up the main objections to this conception of explanation (problem of irrelevant premises in explanation, problem of epistemic relativity of statistic explanation) and shows this account of explanation as unsatisfactory and unaccepted.
Návaznosti
GA401/03/1521, projekt VaVNázev: Gnoseologie na začátku 21. století
Investor: Grantová agentura ČR, Gnoseologie na začátku 21. století
Zobrazeno: 20. 4. 2024 02:32