ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Jiří JARKOVSKÝ, Petr PAŘIL a Ondřej HÁJEK. ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., 2005, roč. 29, č. 2, s. 1087-1094. ISSN 0368-0770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE
Název česky Abiotické typy toků a druhová shromáždění: existuje zde jednoduchá vazba. České toky a makrozoobentos jako příklad.
Autoři ZAHRÁDKOVÁ, Světlana (203 Česká republika, garant, domácí), Karel BRABEC (203 Česká republika, domácí), Jiří KOKEŠ (203 Česká republika), Denisa NĚMEJCOVÁ (203 Česká republika), Tomáš SOLDÁN (203 Česká republika), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Petr PAŘIL (203 Česká republika, domácí) a Ondřej HÁJEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, Stuttgart, E. Schweizerbartsche Vlg. 2005, 0368-0770.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10000 1. Natural Sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00021458
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000236278200117
Klíčová slova anglicky Type specific; site specific; typology; species assemblages; benthic macroinvertebrates; Water Framework Directive; PERLA system
Štítky benthic macroinvertebrates, PERLA system, site specific, species assemblages, Type specific, Typology, Water Framework Directive
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 31. 8. 2017 15:05.
Anotace
Ecological status assessment of water bodies according to the European Water Framework Directive (WFD) is generally based on the comparison of a reference and observed status. There are two basic approaches to define the reference conditions for a particular water body: a site-specific and a type-specific. For the latter, required by the Directive, it is necessary to create a typology of water bodies. The Directive offers two ways (system A, system B) of their inherence based on abiotic descriptors. Within the assessment based on biological elements, various metrics derived from the species assemblage composition are used. The type-specific approach is associated with a multimetric system, i.e. sets of metrics for selected stressors and specific water body types (AQEM consortium 2002). The site-specific approach, which is independent on typology and deals with abiotic conditions (descriptors) of a particular site or stretch, is associated with predictive models like the British RIVPACS (WRIGHT et al. 1993) or analogous the Czech PERLA (KOKEŠ et al. 2001). More or less detailed knowledge of biotic and abiotic conditions of pristine or near natural sites is necessary for both approaches. Due to the fact that the metrics are generally derived from taxonomic composition of the species assemblages, a correspondence between types and these assemblages is essential for the truthfulness of the type-specific approach. Therefore, the selection of abiotic descriptors should be done very carefully. The correspondence among species assemblages of reference sites and abiotic types was tested on Czech streams and benthic macroinvertebrates.
Anotace česky
Hodnocení ekologického stavu vodních útvarů podle Rámcové směrnice o vodách EU je založeno na srovnání mezi referenčním a pozorovaným stavem. Existují dva základní přístupy k definici referenčních podmínek pro určitý vodní útvar: místně specifický a typově specifický. Pro typově specifický přístup je nezbytné vytvořit typologii vodních útvarů. Směrnice nabízí pro tento účel dva postupy (systém A, systém B), oba založené na abiotických deskriptorech. Typově-specifický přístup je spojen s multimetrickým systémem(AQEM consortium 2002). V rámci hodnocení založeného na biotě jsou užívány různé metriky odvozené z taxonomického složení. Místně-specifický přístup je nezávislý na typologii a je spojen s prediktivními modely typu RIVPACS nebo PERLA. Oba systémy vyžadují znalosti o biotě i o abiotických podmínkách a to i na referenčních lokalitách. Při aplikaci typově specifického přístupu je třeba - protože metriky jsou odvozovány z taxonomického složení druhových shromáždění - zajistit shodu mezi abiotickými typy a těmito druhovými shromážděními. Proto je třeba pečlivě vybírat abiotické deskriptory a jejich kategorie, z nichž jsou odvozovány abiotické typy. Shoda mezi abiotickými typy různých typologií a druhovými shromážděními je testována na příkladu makrozoobentosu tekoucích vod ČR.
Návaznosti
MSM 143100010, záměrNázev: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2022 19:44