EN

Základy systematické filosofie

ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy systematické filosofie
Název česky Základy systematické filosofie
Název anglicky The Basics of Systematic Philosophy
Autoři ŠMAJS, Josef.
Vydání 1. vyd. Brno, 255 s. Masarykova univerzita, 1. 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-3871-3
Klíčová slova anglicky culture; information; nature; onthology; knowledge; evolution
Štítky culture, Evolution, information, Knowledge, nature, onthology
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 26. 5. 2009 13:23.
Anotace
Studijní pomůcka Základy systematické filosofie je uvedením do současné filosofie pro vysoké školy s nefilosofickým zaměřením. Text je vnitřně propojen autorovým konceptem evoluční ontologie, má tři relativně samostatné části a je opatřen slovníkem méně známých termínů a odborných slovních spojení. První část s názvem Evoluční ontologie pojednává o podstatě této nové ontologické koncepce. Ve druhé části s názvem Evoluční gnoseologie je naznačena aplikace evoluční ontologie na oblast tradiční filosofické teorie poznání. Ve třetí části s názvem Filosofie techniky je ukázána praktická aplikace konceptu evoluční ontologie na oblast techniky.
Anotace anglicky
Study aid Basics of Systematic Philosophy is an introduction to contemporary philosophy, developed for universities with a non-philosophical orientation. The text is inherently connected by means of the authors concept of evolutionary ontology; it has three relatively independent sections and it is accompanied by a glossary of lesser-known terms and scientific phrases. The first part of the text entitled Evolutionary Ontology deals with the fundamental of this new ontological concept. The second part called Evolutionary gnoseology indicates an application of evolutionary ontology on the sphere of traditional philosophical gnoseology. The third part of the text entitled Philosophy of Technique shows the practical implementation of the evolutionary-ontology concept on the domain of technique.
Návaznosti
GA401/03/1521, projekt VaVNázev: Gnoseologie na začátku 21. století
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 06:47

Další aplikace