Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In Difference Equations and Applications. Istanbul, Turkey: Bahcesehir University Press, 2009. s. 251-258, 8 s. ISBN 978-975-6437-80-3.
 2. 2008

 3. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Adverbes spatiaux en français du XIIe siecle. In Sborník prací FF OU číslo 239/2008, Studia romanistica, číslo 8. 1. vyd. Ostrava: FF Ostravské uiverzity v Ostravě, 2008. s. 121-131, 11 s. ISBN 978-80-7368-483-9.
 4. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In 14th International Conference on Difference Equations and Applications. 2008.
 5. DOŠKAŘ, Jiří. Evoluce bakteriálních genomů. In Zpravodaj Československé biologické společvosti v Brně. roč. 2008, č. 1. Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2008. s. 4-5, 2 s.
 6. PANTŮČEK, Roman. Evoluce bičíkatých bakteriofágů z pohledu srovnávací genomiky. In Zpravodaj Československé biologické společvosti v Brně. roč. 2008, č. 1. Brno: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, 2008. s. 22-23, 2 s.
 7. 2007

 8. QIAN, Shengbang, Z.-B. DAI, J.-J. HE, J. Z. YUAN, F. Y. XIANG a Miloslav ZEJDA. Orbital period changes of the nova-like cataclysmic variable AC Cancri: evidence of magnetic braking and an unseen companion. Astronomy and Astrophysics, 2007, roč. 466, č. 2, s. 589-594. ISSN 0004-6361.
 9. SÝKOROVÁ, Eva, Jiří FAJKUS a Andrew R. LEITCH. Plant telomeres and telomerases. In Chromosome Research. Netherlands: Springer, 2007. s. 50-51. ISSN 0967-3849.
 10. ŠIMONÍK, Oldřich. Preces historyczny a współczesne unowoczešnianie systemu dydakticznego. In Edukacja; konteksty historyczno-pedagogiczne. Krakow.: Impuls., 2007. s. 27-34, 8 s. ISBN 978-83-7308-987-7.
 11. FAY, Michael F., Ilia J. LEITCH, Jeremy M. BEAULIEU a Martin LYSÁK. Punctuated genome size evolution in Liliaceae. In Plant Biology & Botany. 2007.
 12. LEITCH, I.J., J.M. BEAULIEU, K. CHEUNG, L. HANSON, Martin LYSÁK a M.F. FAY. Punctuated genome size evolution in Liliaceae. J EVOLUTION BIOL, Oxon: BLACKWELL PUBLISHING, 2007, roč. 20, č. 6, s. 2296-2308. ISSN 1010-061X.
 13. IVANOV, Martin. Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site (Moravia, Czech Republic) and their evolutionary significance. In Abstracts of the 1st International Palaeobiogeography Symposium. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) and Muséum national d’Histoire naturelle, 2007. s. 51-51, 1 s.
 14. ŠMARDA, Petr, Jakub ŠMERDA, Aleš KNOLL, Petr BUREŠ a Jiří DANIHELKA. Revision of Central European taxa of Festuca ser. Psammophilae Pawlus: morphometrical, karyological and AFLP analysis. Plant Systematics and Evolution, Wien: Springer-Verlag, 2007, roč. 266, 3-4, s. 194-232. ISSN 0378-2697.
 15. DRÁBKOVÁ, Michaela, H.C.P. MATTHIJS, W. ADMIRAAL a Blahoslav MARŠÁLEK. Selective effects of H2O2 on cyanobacterial photosynthesis. PHOTOSYNTHETICA, 2007, roč. 45, č. 3, s. 363-369. ISSN 0300-3604.
 16. KOCH, Marcus A., Christoph DOBEŠ, Christiane KIEFER, Roswitha SCHMICKL, Leoš KLIMEŠ a Martin LYSÁK. Supernetwork identifies multiple events of plastid trnF(GAA) pseudogene evolution in the Brassicaceae. Mol. Biol. Evol., USA: Oxford Univ Press, 2007, roč. 24, č. 1, s. 63-73. ISSN 0737-4038.
 17. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
 18. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava. Viry archeí. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela, Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 20-35. ISSN 1210-6267.
 19. 2006

 20. SÝKOROVÁ, Eva, Andrew Rowland LEITCH a Jiří FAJKUS. Asparagales telomerases which synthesize the human type of telomeres. Plant Molecular Biology, Dordrecht: Springer, 2006, roč. 60, jaro, s. 633-646. ISSN 0167-4412.
 21. PAVLOVÁ, Martina, Andrea FOŘTOVÁ, Martin KLVAŇA, Pavel BANÁŠ, Michal OTYEPKA, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Computer-assisted Directed Evolution of Haloalkane Dehalogenase DhaA Towards Degradation of 1,2,3-Trichloropropane. 2006.
 22. SKORPING, Arne a Martina DÁVIDOVÁ. Could fish farming affect the evolution of virulence of parasites? A study on salmon lice. In Diagnosis and control of fish diseases. Copenhagen: Research School SCOFDA, 2006. s. 1-1, 1 s.
 23. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ a Andrew R. LEITCH. Evoluční změny v syntéze rostlinných telomer. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2006. s. 40. ISSN 1213-6670.
 24. CHOVANCOVÁ, Eva, J. KOSINSKI, Jiří DAMBORSKÝ a Janusz BUJNICKI. The evolution of Haloalkane Dehalogenase Protein Family. 2006.
 25. BURIÁNEK, David, Pavel HANŽL, Rostislav MELICHAR a Alice ZAVŘELOVÁ. Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, -, s. 84-88. ISSN 1212-6209.
 26. IVANOV, Martin. Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 33-34 (2003-2004). Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 36-37, 2 s. ISBN 80-210-4097-1.
 27. MUNZAR, Jiří. Zur Entwicklung Max Brods: Brüche oder ein Kontinuum? In Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels (Hg. Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring). Wien: Praesens Verlag, 2006. s. 173-193, 21 s. ISBN 3-7069-0352-0.
 28. 2005

 29. DEVUYST, F.-X., L. HANCE a J. KALVODA. Biometric calibration of the evolutionary lineage Eoparastaffella ovalis to E . simplex (Foraminifera), a high-resolution biostratigraphic tool for identifying the Tournaisian-Visean boundary. In LYELL MEETING, APPLIED PHYLOGENIES HOW FAR CAN YOU GO? FEBRUARY 9TH 2005, Oral presentations. London: Geological Society of London, 2005. s. 5-6, 2 s.
 30. PEKÁR, Stanislav, Martina HRUŠKOVÁ a Yael LUBIN. Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology, Great Britain: British Ecological Society, 2005, roč. 74, č. 1, s. 63-70. ISSN 0021-8790.
 31. SÝKOROVÁ, Eva, Kamila NEPLECHOVÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Kar Yoong LIM, Frank BLATTNER, Mark W. CHASE, Andrew R. LEITCH a Jiří FAJKUS. Evolution of plant telomeres - step back or forward? In Mathematics of Evolution and Phylogeny conference. 2005.
 32. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou. In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 164-175, 188 s. ISBN 80-210-3757-1.
 33. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka, Y. WEIHONG, Jane M. CARLTON a Patricia J. JOHNSON. Spliceosomal introns in a deep-branching eukaryote. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 2005, roč. 102, č. 12, s. 4430-4435. ISSN 1091-6490.
 34. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ a Andrew R. LEITCH. Telomeres in evolution and evolution of telomeres. Chromosome Research, Netherlands: Springer, 2005, roč. 13, č. 5, s. 469-479. ISSN 0967-3849.
 35. KALVODA, J., F-X. DEVUYST, M. MERGL a Š. RAK. The Tournaisian-Visean boundary and evolutionary trends in the Eoparastaffella interiecta group in Mokrá near Brno (Czech Republic). In S.C.S. Mid -Congress 2005 Conference Day. Liege: University of Liege, 2005. s. 2-4, 3 s.
 36. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 37. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 s. Masarykovo muzeum Hodonín.
 38. 2004

 39. NOSEK, Jozef, Marcela NOVOTNÁ, Z. HLAVATOVIČOVÁ, D.W. USSERY, Jiří FAJKUS a L. TOMÁŠKA. Complete DNA sequence of the linear mitochondrial genome of the pathogenic yeast Candida parapsilosis. Mol Gen Genomics, United States: Springer-Verlag, 2004, roč. 272, č. 2, s. 173-180. ISSN 1617-4615.
 40. JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita. In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 2004. s. 71-75, 5 s. ISBN 80-210-3329-0.
 41. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, A.R. LEITCH a Jiří FAJKUS. Evolutionary switchpoints in plant telomeres. Cambridge, 2004.
 42. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La négation et le C.O.D. massif ou abstrait. In SPFFOU - Studia romanistica 4. 1. vyd. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2004. s. 71-86, 16 s. ISBN 80-7042-674-8.
 43. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les adverbes ou les expressions de quantité dans les textes du XIIe au XVIe siecle. In Etudes Romanes de Brno - SP FF BU L 25 (2004). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 19-28, 10 s. ISBN 80-210-3431-9.
 44. SÝKOROVÁ, Eva, K. LIM, Zuzana KUNICKÁ, Gabriela ROTKOVÁ, M. CHASE, M. BENNETT, A. LEITCH a Jiří FAJKUS. Species divergence in Asparagales is associated with the evolution of novel types of telomeres. London: Kluwer Academic Publishers, 2004. Volume 12.
 45. 2003

 46. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
 47. ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje. první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 s. ISBN 80-7239-152-6.
 48. DOKULIL, Miloš. Je evoluce ve skocích ještě darwinismem? Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2003, roč. 50., č. 5, s. 879-881. ISSN 0015-1831.
 49. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. L'évolution des fonctions de l'article partitif en francais. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 302 s. 3818/Pd-20/03-17/92. ISBN 80-210-3229-4.
 50. ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste. In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. s. 58-76, 19 s. ISBN 80-210-3080-1.
 51. NAGATA, Yuji, Zbyněk PROKOP, Soňa MARVANOVÁ, Jana SÝKOROVÁ, Marta MONINCOVÁ, Masataka TSUDA a Jiří DAMBORSKÝ. Re-construction of mycobacterial dehalogenase Rv2579 by cumulative mutagenesis of haloalkane dehalogenase LinB. Applied and Environmental Microbiology, 2003, roč. 69, č. 4, s. 2349-2355. ISSN 1098-5336.
 52. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, Jiří FAJKUS a A.R. LEITCH. Telomere variability in the monocotyledonous plant order Asparagales. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES, London: ROYAL SOC LONDON, 2003, Neuveden, č. 270, s. 1893-1904. ISSN 0962-8452.
 53. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M. CHASE, M. BENNETT a A. LEITCH. Variability of telomeres in the monocotyledonous plant order Asparagales. Australia, 2003.
 54. 2002

 55. IVANOV, Martin. Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site. In 8. Kvartér 2002. Brno: Katedra geologie a paleontologie P.F. Masarykovy univerzity, 2002. s. 4-5, 2 s.
 56. IVANOV, Martin. Fossil snake assemblages from French middle Miocene (MN 7+8) localities of La Grive L7 and La Grive M. In ESSEWECA, Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe. Abstract book. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Sciences, 2002. s. 20-21, 2 s.
 57. IVANOV, Martin. Fossil snake assemblages from the French Middle Miocene localities at La Grive (France). In Abstracts volume and excursions field guide, The 7-th European workshop of vertebrate palaeontology. Sibiu: The Ars Docendi Publishing House of the University of Bucharest, 2002. s. 26-27, 2 s. ISBN 973-558-032-2.
 58. 2001

 59. IVANOV, Martin. Intraspecific cranial osteology of the Grass Snake Natrix natrix with comments on the evolution of the species. In Biota. Rače: DPVVN - Society of Bird research and nature conservation and Environmental Society Radoživ, 2001. s. 31. ISBN 1580-4208.
 60. ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, Université Paris I, 2001. s. 35-55. ISBN 80-210-2724-x.
 61. IVANOV, Martin. Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách. In 7. Kvartér 2001. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2001. s. -, 2 s.
 62. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 63. 2000

 64. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000. Prométheus.
 65. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 s. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1.
 66. 1999

 67. IVANOV, Martin. Quaternary evolution of the Grass-snake (Natrix natrix): new evidence. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno: Moravské muzeum, 1999, roč. 84, srpen, s. 153-160. ISSN 1211-8796.
 68. HOLZER, Jan. Vzestup a pád - konstanty ve vývoji ruských liberálních stran. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 0., s. 1-17. ISSN 1212-7817.
 69. 1998

 70. FLEGR, Jaroslav, Pavel ZABOJ a Štěpánka VAŇÁČOVÁ. Correlation between aerobic and anaerobic resistance to metronidazole in trichomonads: application of a new computer program for permutation tests. Parasitology Research, Heidelberg: Springer-Verlag, 1998, roč. 84, č. 7, s. 590-592. ISSN 0932-0113.
 71. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38, 18 s. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 72. IVANOV, Martin. The snake fauna of Devínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation of the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, 1998, roč. 83, srpen, s. 159-172. ISSN 1211-8796.
 73. 1997

 74. IVANOV, Martin. Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 59-91, 33 s. ISBN 80-210-1714-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 04:22