MILTOVÁ, Radka. Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux". Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2005, F 49, LIV, s. 71-90. ISSN 1211-7390.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux"
Název česky Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux"
Název anglicky Franz Xaver Wagenschön and "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux"
Autoři MILTOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant).
Vydání Opuscula Historiae Artium, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-7390.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00031529
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Franz Xaver Wagenschön; baroque drawing; illustrated prints of Ovid`s Metamorphoses
Štítky Baroque drawing, Franz Xaver Wagenschön
Změnil Změnila: doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., učo 13960. Změněno: 20. 6. 2008 10:47.
Anotace
Tvorba člena vídeňské akademie, malíře Franze Xavera Wagenschöna zahrnuje řadu prací mytologického obsahu. Z různorodého konvolutu kreseb s mytologickou tematikou vystupuje zajímavý jednotný cyklus dvanácti perokreseb ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě, k němuž je možno připočítat ještě jednu kresbu ze soukromé sbírky. Cyklus opavských kreseb částečně ukazuje nezvyklou a raritní tematiku, která však souhrnně vychází z textu Ovidiových Metamorfóz. Příspěvek nabízí vedle některých nových ikonografických specifikací též formální komparace kreseb s ilustrovanými vydáními Ovidiových Metamorfóz.
Anotace anglicky
The ample oeuvre of the Viennese academic painter Franz Xaver Wagenschön contains numerous works with mythological themes. Among the disparate drawings depicting mythological scenes stands out a homogenous set of twelve pen drawings from collections of the Silesian Museum in Opava to which it is possible to add another drawing from a private collection. Drawings from Opava show partly unusual and rare themes and they are based on stories from Ovid`s Metamorphoses. This article offers some new thematic identifications and comparisons of Wagenschön`s ovidian drawings, namely with illustrated prints of Ovid`s Metamorphoses.
VytisknoutZobrazeno: 31. 5. 2023 19:04