KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí (The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres). In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. p. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
Name in Czech Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
Name (in English) The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. České Budějovice, JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text, p. 165-168, 2006.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00015678
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7040-819-7
Keywords in English deictical pronouns ten; ta; to; comutability of deictical pronouns; style sphere; Czech national corpus
Tags comutability of deictical pronouns, Czech National Corpus, deictical pronouns ten, style sphere, Ta, TO
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 26/2/2010 16:11.
Abstract
V textech z Českého národního korpusu SYN2000, vyhledávaných původně pro sledování výskytu deiktického zájmena to jako koreferentu časových a prostorových vyjádření, jsme zjišťovali možnosti konkurence univerzálního deiktického zájmena to a zájmen ten, ta, popř. jejich plurálových podob. Vycházíme z toho, že možnost vzájemné konkurence deiktických zájmen souvisí především s potřebami textové koherence a přesnosti vyjádření koreferenčních vztahů, pokusíme se zjistit, zda je ovlivněna spisovností a nespisovností, popř. příslušností textu ke stylové oblasti.
Abstract (in English)
Deictical pronouns ten, ta, to are much frequented in Czech texts of various style spheres. We are trying to recognize if the Czech universal deictical word to and deictical pronouns ten, ta can be commutable if they refer to the language expressions of time, localizacion or direction. We presuppose that the commutability of those pronouns depends on the demands on the precise utterance of the textual coherence and that it does not depend on the stylistic characteristic of the text.
Links
GA405/03/0377, research and development projectName: Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
PrintDisplayed: 6/4/2020 15:06