Informační systém MU
HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu (Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. p. 206-209, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu
Name in Czech Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu
Name (in English) Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome
Authors HUŠKA, Dalibor (203 Czech Republic), Jitka PETRLOVÁ (203 Czech Republic), Vojtěch ADAM (203 Czech Republic), Libuše TRNKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor), Ladislav HAVEL (203 Czech Republic) and René KIZEK (203 Czech Republic).
Edition první. Brno, Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY, p. 206-209, 400 pp. 2006.
Publisher Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00015745
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-7157-954-8
Keywords in English DNA; RNA; hybridization; electrochemical detection; adenine
Tags adenine, DNA, electrochemical detection, hybridization, RNA
Changed by Changed by: Ing. Radka Mikelová, Ph.D., učo 176915. Changed: 29/6/2006 15:43.
Abstract
Od popsání struktury nukleových kyselin (NK) uplynulo několik desítek let, avšak NK jsou stále jedny z nejstudovanějších molekul. Ve studiu NK se uplatňuje celá řada metod a postupů, mezi něž patří i elektrochemická analýza. Jako první publikoval elektrochemické chování NK Paleček v roce 1960 (Palecek, 1958, Palecek, 1960) a od té doby je této problematice věnována značná pozornost (Drummond, et al., 2003, Palecek, 1988, Palecek, 2002). Nejvýznamnější aplikací je především konstrukce levných a rychlých biosenzorů pro analýzu specifické sekvence DNA. Pro tento účel byly zcela nedávno vyvinuty postupy, využívající povrchu paramagnetických kuliček (Palecek, et al., 2002, Wang, 2003, Wang, et al., 2003). Paramagnetické kuličky jsou monodisperzní polymerní částice, zajišťující stálý a definovatelný povrch pro adsorpci nebo spojování různých bioreaktivních molekul. Tím zajišťují maximální stupeň účinnosti a reprodukovatelnosti v kvantitativním rozboru. Správná selekce NK je důležitá pro další studium NK jako je detekce, exprese genů, hledání určité sekvence.
Abstract (in English)
A simple, rapid and low cost detection of DNA and RNA sequence is a difficult task for many scientists around the world. Here, we suggest utilizing paramagnetic micro-beads in connection with electrochemical detection of adenine to study of transcriptome (total mRNA). Moreover time of hybridization of nucleic acid on the surface of the beads has been investigated. Recovery of the analysis is sufficient.
Links
GP525/04/P132, research and development projectName: Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales (INCHEMBIOL)
Displayed: 2/3/2024 14:34