Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2) (Biological Effects of Ionizing Radiation (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, vol. 17, No 5, p. 224-229. ISSN 1210-3349.
  2. SARZYNSKA, Joanna, Kamila REBLOVA, Jiri SPONER and Tadeusz KULINSKI. Conformational Transitions of Flanking Purines in HIV-1 RNA Dimerization Initiation Site Kissing Complexes Studied by Charmm Explicit Solvent Molecular Dynamics. Biopolymers. Wiley InterScience, 2008, vol. 89, No 9, p. 732-746, 13 pp. ISSN 0006-3525.
  3. KADEŘÁVEK, Pavel and Radovan FIALA. C-13 Relaxation Studies of RNA Dynamics: Challenges and Solutions. In XXIII International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems. San Diego: ICMRBS, 2008. p. 117.

  2007

  1. PRECECHTELOVA, Jana, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. Conformational Dependence of 31P Chemical Shift Tensors in Nucleic Acids. In Viral RNA: Structure, Function and Targeting. Heidelberg: EMBL Heidelberg, 2007. p. 8-8.
  2. RÉBLOVÁ, Kamila, Eva FADRNÁ, Sarzynska JOANNA, Tadeusz KULINSKI, Petr KULHÁNEK, Eric ENNIFAR, Jaroslav KOČA and Jiri SPONER. Conformations of flanking bases in HIV-1 RNA DIS kissing complexes studied by Molecular Dynamics. Biophysical Journal. New York, USA: Rockefeller University, 2007, vol. 93, No 11, p. 3932-3949. ISSN 0006-3495.
  3. MCDOWELL, Elizabeth, Naďa ŠPAČKOVÁ, Jiří ŠPONER and Nils WALTER. Molecular dynamics simulations of RNA: An in silico single molecule approach. BIOPOLYMERS. 2007, vol. 85, No 2, p. 169-184. ISSN 0006-3525.
  4. TRANTÍREK, Lukáš, Erik CAHA, Pavel KADEŘÁVEK and Radovan FIALA. NMR 13C-relaxation Study of Base and Sugar Dynamics in GCAA RNA Hairpin Tetraloop. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. GUILDERLAND: Adenine Press, 2007, vol. 25, No 3, p. 307-326, 19 pp. ISSN 0739-1102.
  5. PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr PADRTA, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. P-31 Chemical Shift Tensors in RNA and DNA Backbone. A DFT Study of Conformational Dependence and Its Implications for NMR Studies. In 43rd Symposium on Theoretical Chemistry: Large, Non-Biological Systems. 2007.
  6. FUENTES-CABRERA, Miguel, Bobby SUMPTER, Judit SPONER, Jiri SPONER, Leon PETIT and Jack WELLS. Theoretical study on structure, stability, and electronic properties of the guanine-Zn-cytosine base pair in M-DNA. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 2007, vol. 111, No 4, p. 870-879. ISSN 1520-6106.

  2006

  1. ŠPONER, Jiří and Filip LANKAŠ. Challenges and advances in computational chemistry and physics. Computational studies of RNA and DNA. Netherlands: Springer, 2006. 635 pp. Volume 2. ISBN 1-4020-4794-0.
  2. ŠPAČKOVÁ, Naděžda, Thomas E CHEATHAM and Jiří ŠPONER. Molecular dynamics simulations of nucleic acids: MD simulations of G-DNA and functional RNAs. In Challenges and advances in computational chemistry and physics. Computational studies of RNA and DNA. Netherlands: Springer, 2006. p. 301-326. Volume 2. ISBN 1-4020-4794-0.
  3. TICHÝ, Boris, M. SVOBODA, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Odběr a zpracování vzorků pro expresní DNA čipy (Sample taking and processing for expression DNA microarrays). Klinická onkologie. 2006, vol. 19, suppl, p. 346-350. ISSN 1802-5307.
  4. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu (Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. p. 206-209, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.
  5. MOKDAD, Ali, Maryna KRASOVSKA, Jiří ŠPONER and Neocles B. LEONTIS. Structural and evolutionary classification of G/U wobble basepairs in the ribosome. Nucleic Acids Research. Oxford University Press, 2006, vol. 34, No 5, p. 1326-1341. ISSN 0006-3465.
  6. ŠPONER, Jiří. Structure and dynamics of ribosomal RNA: The role of molecular interactions. In 2006 IBBI. Praha: Praha, 2006. p. 1-1.
  7. ŠPONER, Jiří. Structure and dynamics of RNA and DNA. Advanced computational studies. In Materials Structure in chemistry, biology, physics and technology. Praha: Krystalografická společnost, 2006. p. 14. ISBN 1211-5894.

  2005

  1. RÁZGA, Filip, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jaroslav KOČA, Neocles B. LEONTIS and Jiří ŠPONER. Ribosomal RNA Kink-turn motif - a flexible molecular hinge. In Materials Structure in chemistry, biology, physics and technology. prve. Praha: Krystalograficka spolecnost, 2005. p. 38-38. ISBN 1221-5894.
  2. DUDOVÁ, Silvie, Jaroslav MICHÁLEK and Roman HÁJEK. RNA nádorové vakcíny na bázi dendritikých buněk (RNA CANCER VACCINES BASED ON DENDRITIC CELLS). Klinická onkologie. \brno: ApS s.r.o., 2005, vol. 18, No 5, p. 178-183. ISSN 0862-495X.

  2004

  1. LEONTIS, Neocles B., Jiří ŠPONER, Jaroslav KOČA and Filip RÁZGA. Dynamics of RNA Kink-turns: Role of water molecules. In American Chemical Society Division of Computers in Chemistry - Abstracts. 1st ed. Washington: American Chemical Society, 2004. p. 10.
  2. FIALA, Radovan, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. Experiments for Correlating Quaternary Carbons in RNA Bases. In 17th EENC/32th AMPERE. 1st ed. Lille, France: EENC/AMPERE, 2004. p. 224.
  3. FIALA, Radovan, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. Experiments for Correlating Quaternary Carbons in RNA Bases. In 19th NMR Valtice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 33. ISBN 80-210-3352-5.
  4. FIALA, Radovan, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. Experiments for Correlating Quaternary Carbons in RNA Bases. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2004, vol. 29, No 4, p. 477-490. ISSN 0925-2738.
  5. RÁZGA, Filip, Jaroslav KOČA, Jiří ŠPONER and Neocles B. LEONTIS. Hinge-like motions in RNA kink-turn motifs. In Modelling and Design of Molecular Materials, Program-Book of Abstract. Wroclaw: University of Wroclav, 2004. p. 32, L-24, 1 pp.
  6. NOVÁK, Petr, Lukáš ŽÍDEK, Petr PADRTA and Vladimír SKLENÁŘ. Refinement of Trypanosoma U6 RNA Stem-Loop Structure Using 1- and 2-Bond Residual Dipolar Couplings. In 19th NMR Valtice. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. p. 30-30. ISBN 80-210-3352-5.

  2003

  1. RÉBLOVÁ, Kamila, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Judit ŠPONER, Jaroslav KOČA and Jiři ŠPONER. Molecular dynamics simulations of RNA kissing loop motifs reveal structural dynamics and formation of cation-binding pockets. Nucleic Acids Research. Oxford University Press, 2003, vol. 31, No 23, p. 6942-6952. ISSN 0006-3465.
  2. TRANTÍREK, Lukáš, Erik CAHA and Radovan FIALA. NMR Relaxation Studies of Fast Internal Motions in Nucleic Acids. In Materials Structure. 1st ed. Prague: Czech and Slovak Crystalographic Association, 2003. p. 40-41. ISBN 1211-5894.
  3. FIALA, Radovan. Relaxation in Complex Spin Systems. In 18th NMR Valtice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 14. ISBN 80-210-3092-5.

  2002

  1. FIALA, Radovan and Vladimír SKLENÁŘ. NMR of Nucleic Acids. In ZERBE, Oliver. BioNMR in Drug Research. 1st ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. p. 121-145. Methods and Principles in Medicinal Chemistry. ISBN 3-527-30465-7.

  2000

  1. TRANTÍREK, Lukáš, Milan URBÁŠEK, Richard ŠTEFL, Juli FEIGON and Vladimír SKLENÁŘ. A Method for Direct Determination of Helical Parameters in Nucleic Acids Using Residual Dipolar Couplings. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2000, vol. 122, No 42, p. 10454-10455. ISSN 0002-7863.
  2. FIALA, Radovan, Jiří CZERNEK and Vladimír SKLENÁŘ. Transverse relaxation optimized triple-resonance NMR experiments for nucleic acids. Journal of Biomolecular NMR. Nizozemí: Kluwer/Escom, 2000, vol. 16, No 4, p. 291-302. ISSN 0925-2738.
Display details
Displayed: 4/3/2024 22:19